Foto: Pixabay

Vlada Srbije ažurirala listu subjekata za spasavanje

Foto: Pixabay
Vlada Srbije izmenila je i dopunila uredbu kojima se određuje lista subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u državi.

Na spisku se nalaze 244 preduzeća i drugih pravnih lica koja raspolažu resursima za smanjenje rizika od katastrofa, a koja lokalni ili republički štabovi za vanredne situacije mogu staviti u pripravnost ili angažovati tokom nesreća.

Subjekti od posebnog značaja su najbrojniji na republičkom nivou, i pretežno se bave održavanjem ili izgradnjom saobraćajnica, zdravstvenom zaštitom, proizvodnjom vode ili obrazovno-naučnom delatnošću. Na listi su i klinički centri, vatrogasne slu\be, trgovinski lanci, kajakaški i veslački sportski zavezi... 

Na spisku se, između ostalog, nalaze NIS, EPS, „Putevi Srbije”, Telekom Srbija, Srbija šume, Srbijagas, Energoprojekt i „Strabag”...

Na određivanje i angažovanje subjekata od posebnog značaja ne primenjuju se odredbe zakona o javnim nabavkama, a troškovi stavljanja u pripravnost odnosno angažovanja padaju na teret budžeta uprave ili lokalne samouprave koja potražuje njihove usluge.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara