Vlada usvojila program za raspodelu i korišćenje subvencija u turizmu

Foto: Nova ekonomija

Vlada Srbije saopštila je da je usvojila Program raspodele i korišćenja subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte u razvoju turizma tokom 2021. godine. Programom su predviđene subvencije za izgradnju infrastrukture na turističkim destinacijama u iznosu od 600 miliona i 500 hiljada dinara, dok će za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu biti izdvojeno 105 miliona dinara.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji su osnivači Vlada, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, a koja nisu indirektni korisnici budžeta, ukazala je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ministarka je objasnila da za projekte promocije, treninga i edukacije u turizmu, pored navedenih, pravo ostvaruju i nevladine organizacije i neprofitne institucije za razvoj turizma.

Prema njenim rečima, sve to je posebno značajno jer idemo "u susret" globalnoj konkurentskoj trci za tržište u postpandemijskom periodu jer su ulaganja u infrastrukturu, promociju i edukaciju ključni  i za ubrzanu reformu turističkog sektora.

VLADA SRBIJE USVOJILA OKVIR ZA POMOĆ TURIZMU, UGOSTITELJSTVU I PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU

Matić je napomenula da je jedan od osnovnih ciljeva usvojenog programa promocija i unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda, turističkih destinacija, kao i unapređenje turističko-ugostiteljske ponude.

Među ostalim ciljevima nalazi se uspostavljanje regionalne ravnoteže u turističkom prometu i sistema za praćenje ostvarenih rezultata u turizmu, kao i uspostavljanje sistema podsticaja za "green field" investicije.

Cilj je i da se uspostavi sistem za razvoj i održivost autentičnih turističkih destinacija putem integracije turizma u lokalnim zajednicama.

Prema rečima Tatjane Matić, u fokusu su i razvoj infrastrukture, zaštita životne sredine i kulturno-istorijskog nasleđa u turističkim prostorima, odnosno lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara