FOTO: Pixabay

Zaštita u konkursima za projekte koje u Srbiji finansira EIB

FOTO: Pixabay

Skupština Srbije danas će usvojiti autentično tumačenje zakona koje će učesnicima konkursa koje finansira Evropska investiciona banka dati zaštitu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Do sada ova Komisija nije bila nadležna da rešava žalbe nezadovoljnih ponuđača koji smatraju da su nepravedno odbijeni prilikom izbora.

Skupština će usvojiti tumačenje odredbe člana 2. zakona koji reguliše ugovore između Srbije i EIB, tako da se zaštita Komisije omogućava i pravnim licima koja uzimaju kredite.

„Ovu odredbu treba razumeti tako da se ovaj zakon primenjuje i na sve finansijske ugovore koje je Evropska investiciona banka, kao zajmodavac, zaključila ili će zaključiti sa pravnim subjektima sa sedištem u Republici Srbiji, kao zajmoprimcima, koji imaju svojstvo naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama", glasi autentično tumačenje.

Inicijativu za njegovo donošenje podnela je Kontrola leta Srbije i Crne Gore (SMATSA), koja je sa Evropskom investicionom bankom potpisala ugovor o kreditu vrednom 45 miliona evra za modernizaciju sistema kontrole leta.

Kako se navodi u obrazloženju tumačenja, Srbija je sa EIB zaključila niz finansijskih ugovora za projekte među kojima je izgradnja kliničkih centara i Koridora 10.

Međutim, tokom primene ugovora javio se problem nadležnosti za rešavanje u drugom stepenu po zahtevima zainteresovanih strana u postupku javnih nabavki.

Navedeni finansijski ugovori isključuju nadležnost Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, dok EIB ne uzima zahteve za zaštitu prava u javnim nabavkama kao što to čine druge finansijske institucije.

Zbog ovoga mehanizam zaštite prava ponuđača, kada je reč o nabavkama koje se sprovode po pravilima EIB, zapravo nije ni postojao, navodi se u obrazloženju.

PROČITAJTE JOŠ:

Kad stiže kanalizacija u Borču: Od EIB donacija za projektovanje, pa kredit

Zaduženi smo 1.200 evra po glavi stnovnika

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara