"Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" predložio rešenje za frilensere

Foto: Pixabay

U Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje treba predvideti mogućnost da zaposleni rade po nekoliko sati na više mesta, smatraju u Udruženju "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije". Ocenjuju da to može da bude i rešenje za sve delatnosti gde rade frilenseri i honorarci.

Prema njihovim rečima, to bi trebalo predvideti članom 40. navedenog zakona, i tada bi svako mogao da uplati naknadu za određene radne sate sa pripadajućim dopirosima, bez uslovljavanja da se plaćaju minimalni mesečni doprinosi kod poslodavca kod kojeg zaposleni radi.

Značaj toga objašnjavaju na primeru gde zaposleni kod nekog poslodavca radi po potebi dva sata.

"To ujedno predstvalja rešenje za sve delatnosti koje se mogu smatrati frilenserima ili honorarcima, a za koje godinama nema pravednog rešenja. Minimalne bruto zarade ne treba da se opterećuju sa više od 10 odsto doprinosa i treba da budu oslobođene poreza", dodaje se u saopštenju. 

Udruženje "Zaštitnik preduzetnika" smatra da je preko tog iznosa potrebno primenjivati progresivne stope uz predviđena dodatna oslobođenja za kategorije kojima je potreban podsticaj (majke sa više dece, osobe sa invaliditetom, zaposleni na selu, stari zanati, i ostali).

Napominju i da stope doprinosa ne mogu da budu jednake za one zaposlene primaju minimalnu zaradu i za one koji zarađuju dvadeset puta više od proseka (misli se na ono što je određeno članovima zakona 44, 46. i 47.).

ZAŠTO DRŽAVA PRITISKA FRILENSERE I ŠTA ONI PLANIRAJU DALJE

UVOĐENJE PROGRESIVNOG PORESKOG SISTEMA

Udruženje smtra i da treba da se uvede progresivan poreski sistem kojim bi se rasteretile minimalne zarade. Smatraju i da je nezakonita naplata poreza i doprinosa putem formulara PP OD-O, za onsivače privrednih društava koji nisu u radnom odnosu. Napominje se da država mora da ostavi slobodu odlučivanja osnivačima privrednih društava, da se izjasne o tom pitanju.

"Jedna osoba može biti osnivač na desetine privrednih društava tako da je ova vrsta obračuna besmislena", dodaje se u saopštenju.

"Zaštitnik preduzetnika" predlaže i da se izjednači status majki preduzetnica sa majkama u ostalim sektorima i na taj način, kako se napominje prekine njihova diskriminacija (u Članu 65.).

Udruženje smatra i da je potrebna veoma detaljna javna rasprava o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, radi formiranja kvalitetnijeg, pravednijeg i sveobuhvatnijeg poreskog sistema. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Neo

    Koja smo mi kloaka od države kada se ona više brine o bogatašima te postoji Zaštitnik preduzetnika i privrednika a Zaštitnik radnika, ispravite me, jel postoji negde uopšte? Samo zakon o radu i njegova primena je problematična.