Foto: Nova ekonomija

Zašto plaćamo zdravstveno, ako moramo da se zahvalimo doktoru

Foto: Nova ekonomija
Zakonska odredba po kojoj medicinski radnici smeju da prime pojedinačni poklon od 20 evra, a čija ukupna vrednost ne sme da prelazi 462 evra, otvara vrata za još veću korupciju u zdravstvu, ocenjuju u organizaciji Pravni skener.

"Zakon o zdravstvenoj zaštiti u članu 234 je trebalo da prikaže da se korupcija u zdravstvu ne podržava, ali ovakvom formulacijom korupcija se prihvata i to do neto iznosa prosečne plate. Ovo će da otvori vrata još većem obimu korupcije samo što će ona biti zaštićena zakonom”, navode za Novu ekonomiju u ovoj organizaciji koja se bavi i korupcijom u zdravstvu.

Kako je nedavno o tome prvi pisao naš portal, novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, medicinski radnici u Srbiji smeju da prime od pacijenta nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi 2.726 dinara, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu od 54.521 dinara.

PROČITAJTE JOŠ:

Iz Pravnog skenera poručuju da je potpuno ostalo otvoreno pitanje period u kojem se lekaru daju pokloni i kako se njihove vrednosti sabiraju.

"Nije jasno zašto se zakonodavac opredelio da bi pacijenti trebalo da imaju posebnu zahvalnost lekaru i šta ona zapravo znači. Ukoliko lekar prima platu za svoj rad i pacijent za to plaća zdravstveno osiguranje potpuno je besmisleno da mu se dodatno zahvaljuje”, kažu iz ove organizacije.

Oni dodaju da bi u tom slučaju bilo opravdanije da se potpuno ukine obavezno zdravstveno osiguranje i da građani sami mesečno uplaćuju 2.726,00 dinara.

"Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete pronaći infomaciju da je visina doprinosa za lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje za 2019. godinu 2.463,86 dinara mesečno što je približan iznos koji je određen za poklon.”

Pravnici ove organizacije smatraju da recimo, ukoliko je reč o primarnoj zdravstvenoj zaštiti kada pacijenti mogu dolaziti na preglede svakog meseca, to bi značilo da pacijent jednom mesečno lekaru može da donese poklon od 2.726,00 dinara.

Isti princip se može primeniti za sekundarni i tercijarni nivo, odnosno za svaki kontrolni pregled. Ovakav pristup ne sprečava pacijenta da u međuvremenu donosi poklone lekaru iz zahvalnosti za pruženu zdravstvenu uslugu što je u suprotnosti sa pojmom borbe protiv korupcije. 

"Zakonodavac je mogao definisati zahvalnost pacijenta kroz donaciju zdravstvenoj ustanovi ukoliko je izuzetno zadovoljan uslugom. Svaka zdravstvena ustanova može otvoriti račun za donacije, a postoji i mogućnost da se ustanovi pokloni aparat, potrošni materijal i slično”, objašnjava Pravni skener.

Kako je Nova ekonomija ranije prenela, Zakon je definisao da zdravstveni radnik i član organa u zdravstvenoj ustanovi, kao i članovi njihovih užih porodica, ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • PrLe

    Zašto onda ne nagraditi i prodavca, nastavnika i profesora, sudiju... bilo koga ko radi svoj posao za koji je plaćen?! Što bi samo medicinski radnici bili povlašćeni?!