Za azerbejdžanske firme ne važe javne nabavke

Foto: Pixabay

Za velike infrastrukturne poslove na kojima su angažovane firme iz Azerbejdžana neće se raspisivati postupak javne najbavke, predviđeno je Predlogom Zakona koji je nedavno usvojila Vlada Srbije.

U predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji Vlade Srbije i Vlade Azerbejdžana se navodi da će Vlada Srbije i Azerbedžana sarađivati na projektu autoput Ruma – Šabac, na izgradnji most preko reke Save i brze saobraćajnica Šabac – Loznica. 

Dodaje se i da će biti saradnje na  projektima linijskih infrastrukturnih objekata, tj. projekata javne saobraćajne infrastrukture (putna, železnička, vodna i vazdušna), linijske komunalne infrastrukture, kao i na izgradnji objekata javne infrastrukture za vodosnabdevanje sa prečišćavanjem vode za piće, javne infrastrukture za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, kao i objekata u njihovoj funkciji.

Obavljanje poslova investicionih radova, isporuka roba i pružanje usluga na teritoriji Republike Srbije, neophodnih za realizaciju projekta ne podležu obavezi raspisivanja postupka javne nabake, navodi se u tekstu predloga.

Podsećamo, za put Šabac Ruma već je angažovana azerbejdžanska firma Azvirt na osnovu spomenutog međudržavnog sporazuma Srbije i Azerbejdžana.

Zbog ove firme je svojevremeno lično Aleksadar Vučić kao premijer u skupštini kritikovao Borisa Tadića u čije je vreme Azvirt počeo da gradi  autoputa Ljig Preljina. Tada je Vučić tvrdio da je ugovor sa Azvirtom od 320 miliona evra na izgradnji deonice od 40km autoputa, preplaćen bar za 40 miliona evra. 

Potpisivanjem ovakvih međunarodnih sporazuma, kao što je ovaj sa Azerbedžanom, izigravaju se javne nabavke i ugovaraju cene koje nisu prošle test konkurencije, pisala je ranije Nova ekonomija. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Komentar

    Zato i nemate komentara jer ko će ih slati ako vam treba 24 časa da ih pregledate i posle eventualno objavite. Da vam je stalo da ves čitaju ne bi tako radili. 19 vek.