FOTO: Pexels

Zabrana učestvovanja u javnim nabavkama kao mera za sprečavanje prekršaja

FOTO: Pexels

Zabrana učestvovanja u javnim nabavkama nova je zaštitna mera predviđena predlogom zakona o dopunama zakona o prekršajima koji je u skupštinskoj proceduri.

Svrha primene zaštitne mere je da otkloni uslove koji omogućavaju ili podstiču učinioca na izvršenje novog prekršaja. 

Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki sastoji se u privremenoj zabrani učiniocu prekršaja da učestvuje u postupcima javnih nabavki. 

Ova zaštitna mera može trajati do dve godine računajući od pravnosnažnosti presude. 

Predviđeno je da ovaj zakon, kad  dobije podršku skupštinske većine, stupi na snagu 1. jula 2020. godine.

PROČITAJTE JOŠ: PORASTAO BROJ PREKRŠAJNIH PREDMETA KOJI SU ZASTARELINovu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara