Zec: Ako je sve s budžetom dobro, što Vlada ne smanji poreze i PDV?

Ako je sve to tako sa budžetom dobro, što Vlada ne smanji stope poreza, PDV-a, nek smanji porez na zarade, rekao je u Pressingu profesor Miodrag Zec. 

Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da to, ipak, nije realno očekivati sledeće godine, i da bi eventualne mere mogle da se primene od 2018.

Komentarišući 100 dana Vlade, član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković je rekao da su dobri rezultati kad su u pitanju javne finansije, da je deficit znatno manji od planiranog za ovu godinu - umesto četiri iznosiće oko dva odsto BDP, i da je naplata prihoda išla bolje nego što se očekivalo. 

"Imamo dobre rezultate u javnim finansijama, i sada taj trend treba da se nastavi", kaže Vučković i dodaje da je Srbija bila u tolikim problemima na makronivou i naglašava da je makroekonomska stabilnost preduslov rasta.

Profesor Filozofskog fakulteta Miodrag Zec objašnjava da ni suficit ni deficit za jednu državu nisu dobro - deficit jer to znači da će deo tereta biti prebačen na budućnost, a suficit kad država ima to znači da je uzela od nas više nego što je trebalo.

Suština dobrog vođenja ekonomskih poslova je da budžet bude u ravnoteži, dodaje.

"Ključno pitanje je kako je do ovoga došlo... Došlo je dobrim merama, i ja podržavam ovo što je premijer naglasio - povećali smo prihode, i to je pravi, ekspanzivni način da uravnotežiš deficit, ali drugo, ovo je receisioni način što je urađeno sa penzijama. Ja se čudim da Fisklani savet nije reagovao na jednu situaciju gde vi post festum menjate pravila igre... Vi ste mogli da eliminišete deficit tako što ne plaćate penzije tri meseca, pa bi to odmah rešili ... Vi imate jedno stečeno pravo i vi ste to pravo stavili van snage. Imate dva zakona - jedan, kako se obračunavaju penzije, po sistemu koliko je ko uplatio i jedan zakon koji je donesen ad hok, za  koji se ne kaže dokle važi, ni da li važi zauvek ni da li je ovo što se uzima penzionerima javni dug... Kad vi izvršite takav jedan udar na sistem, šaljete jednu opasnu poruku: Da se ne isplati davati penzioni doprinos, jer će on biti na neki način nacionalizovan, i nije ni čudo onda što najbogatiji ljudi uplaćuju penzioni minimum", kaže Zec.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • NV

    Zasto vlada ne ukine porez na nekretnine u kojima vlasnici zive,smanjili penzije i plate a guse nas prezom na imovinu.Ukinite porez na nekretninu u kojoj vlasnik zivi a nije veca od 100 metara kvadratnih.Nije valjda liuksuz imati krov nad glavom!