Zvanično otvorena privremena bolnica Beogradski sajam

Ministarstvo odbrane R.Srbije

Vlada Srbije donela je odluku o o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 – „Beogradski sajam”, objavljeno je danas u najnovijem Službenom glasniku.

Privremena bolnica biće deo deo vojnozdravstvenog sistema kojim u uslovima vanrednog stanja upravlja Ministarstvo odbrane.

Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti. 

Oni su rešenjem svog rukovodioca upućeni na izvršavanje radne obaveze u privremenu bolnicu.

Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Oboleli se do Sajma voze posebnim sanitetskim vozilom

Pacijente  na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova nadležna za prijem i zbrinjavanje, a prevoz od zdravstvene ustanove do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenja zaraznih bolesti.

Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje ustanova za smeštaj i ishranu studenata Studentski centar „Beograd”.

Dezinfekciju privremene bolnice obavlja Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, a redovno održavanje higijene objekta obezbeđuje D.P. Beogradski sajam sa P.O. Beograd.

Sajam obezbeđuje vojska

Obezbeđenje objekta privremene bolnice vrši Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta, navodi se u odluci.

 Koordinatora – rukovodioca privremene bolnice određuje ministar odbrane.

Vojska angažovana protiv virusa u mnogim zemljama

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara