#AgencyReport18:

Alarmantno stanje u agencijama za zakup medija!

  • 14.09.2018

  • 09:41

  • NE

  • 0

Marketing mreža objavila je rezultate istraživanja agencija za zakup medija i programiranje plana oglašavanja u Srbiji, a u okviru studije Agency Report.

U okviru ove grupacije agencija, Direct Media, godinama, ubedljivo čuva prvo mesto na rang listi po poslovnom
prihodu, ali i po neto dobiti.

U odnosu na 2016, ova agencija je u prošloj godini uvećala poslovni prihod za 5,61% odnosno za preko 316 miliona dinara, dok je neto dobit opala za 6,72% ili za oko 38,4 miliona dinara.
Direct Media je u 2017. povećala broj zaposlenih za preko 11%, a zanimljivo je da je jedna od retkih u kategoriji agencija za zakup medija koja je u protekloj godini osvojila regionalne i domaće nagrade za svoj rad.

Na drugom mestu u tabeli, po poslovnom prihodu, nalazi se agencija Media Pool. Ova agencija je zabeležila pad
poslovnog prihoda u 2017. za 7,6% odnosno za oko 307,4 miliona dinara, ali je, sa druge strane, zabeležila
neverovatan rast neto dobiti za čak 151% ili 37,8 miliona dinara, što je ujedno i najveći rast dobiti u odnosu na prvih pet agencija u tabeli. Media Pool je u 2017. godini uvećao svoj tim za 9,7%.

Iako beleži pad poslovanja po oba finansijska parametra, agencija Media House zauzela je visoko treće mesto na
rang listi po poslovnom prihodu, dok se po neto dobiti nalazi na četvrtom mestu. Poslovni prihod ove agencije opao je za nešto više od 4%, dok neto dobit beleži pad od preko 52%. Media House je u 2017. zaposlio dvoje novih kolega, što je povećanje od 4,55%.

Četvrto mesto na rang listi, po poslovnom prihodu, pripalo je prošle godine agenciji Universal Media, članici I&F McCann Grupe. Ova agencija je u 2017. zabeležila pad poslovnog prihoda za 6,3%, pad neto dobiti za 51,8%, pad broja klijenata po godišnjem ugovoru za 8,6%, ali povećanje broja zaposlenih za čak 17,4%.

Zanimljivo je da je agencija iz iste Grupe, Initiative, zabeležila rast prihoda od čak 208,8% i broj novih klijenata po ugovoru za 62,5%.

Initiative je zauzeo 12. mesto na rang listi po poslovnom prihodu, ali po svim parametrima ima veliki potencijal za rast u narednim godinama.

OMD Media našla se na petom mestu rang liste po poslovnom prihodu i na šestom mestu po neto dobiti. Ova
agencija zabeležila je najmanji pad poslovnog prihoda od svega 1,5%, a u odnosu na prvih pet agencija sa rang
liste. S druge strane, neto dobit OMD Medie u 2017. uvećana je za preko 34%, a broj zaposlenih za 14,3%, što
pokazuje dodatnu stabilnost poslovanja. Ova agencija dobila je u prošloj godini jednog novog klijenta na godišnji ugovor, kao i jednog po projektu.

Iako se našla na visokom šestom mestu po poslovnom prihodu, agencija Media Jobs zabeležila je drastičan pad
poslovanja – 41,2% po poslovnom prihodu i 217% po neto dobiti. Po neto dobitku, ova agencija našla se na
samom začelju rang liste, sa ukupnim neto gubitkom od preko 41,1 milion dinara u 2017. godini.

Takođe, pad prihoda od 93% u prethodnoj godini zabeležila je i agencija One Media, kao i pad neto dobiti od
preko 295%. Agencije za zakup medija, koje su, takođe, zabeležile pad poslovnog prihoda u prošloj godini su CAS
Media (1,56%), Plus Media (11,6%), Advans (20,4%), Babbler Media Group (39,2%) i Media S SMVG
(47,1%).

Po neto dobitku, u 2017. samo pet agencija zabeležile su negativan poslovni rezultat, a to su Carat Austria
GMBH – ogranak (-0,23 miliona), Advans (-0,95 miliona), One Media (-1,73 miliona), CAS Media (-
31,25 miliona) i Media Jobs (-41,12 miliona dinara).

Rast poslovanja po oba finansijska parametra u prošloj godini zabeležile su agencije Media Point, Havas Media
Adriatic, Nova Communications, Media Line. Sve navedene agencije spadaju u grupu malih agencija do 15
zaposlednih, što predstavlja dodatni uspeh poslovanja. Agencije Havas Media Adriatic i Media Line zabeležile su u 2017. stabilan rast poslovanja, dok možda najveći potencijal za rast u 2018. ima Media Point. Ova agencija je u 2017. povećala prihod za preko 59%, kao i neto dobit za čak 93%.

U Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovano je ukupno 20 pravnih lica koji se primarno bave
zakupom medija i programiranjem plana oglašavanja.

pošaljite komentar

Nema komentara