Autorski tekst Vladimira Jovanovića iz Odeljenja socijalnog bankarstva u Erste Banci

Upravljajte rizicima: kako preduprediti potencijalne izazove u poslovanju?

  • 04.10.2018

  • 11:59

  • Erste banka

  • 0

Rizici su sastavni deo svakodnevnog i poslovnog života, ali su u biznisu njima najviše izloženi početnici.

Iz tog razloga, veoma je važno da oni koji tek ulaze u svet preduzetništva shvate značaj upravljanja rizicima za uspeh svog poslovnog poduhvata i na vreme se pripreme za sve potencijalne izazove, kroz analizu i planiranje. Ovo pre svega podrazumeva identifikovanje faktora rizika koji mogu imati uticaj na poslovanje, verovatnoću njihovog javljanja i procenu negativnog uticaja koji ovi rizici nose.

Tačan odgovor na pitanje kada treba početi sa analizom rizika je – što pre!

Slika koju dobijete analizom omogućiće vam da se koncentrišete na rizike koji imaju najveću verovatnoću da se ostvare i koji mogu imati najveći negativni uticaj na vaš posao. Vaš zadatak je da se od takvih rizika zaštitite, a to ćete postići tako što ćete preduzeti preventivne mere i osmisliti strategije koje ćete primeniti ukoliko takvi rizici nastanu. Trezvenim razmišljanjem o projektnim izazovima pre nego što se dese, predupredićete veliku količinu stresa i nervoze, kao i konflikte u timu koje ova neprijatna iznenađenja neretko nose sa sobom.

Budući da svaki poslovni poduhvat predstavlja neponovljiv sklop događaja, učesnika i uslova, rizici se
mogu javljati u različitim oblicima – kao finansijski rizici, rizici povezani sa proizvodom ili uslugom, rizici
koje nose propuštene prilike, rizici po reputaciju... Objektivni rizici, kao što su elementarne vremenske
nepogode, od posebnog su značaja za privredu, agro-biznis i proizvodnju lociranu na mestima
izloženijim uticajima prirode.

U upravljanju rizicima nema opuštanja!

Kada se opustite i kada mislite da sve ide "kao po loju", postajete još ranjiviji na nepredviđene situacije.

U ovom smislu, česti su rizici koji dolaze sa tržišta.

Može se desiti da konkurencija osmisli proizvod potpuno drugačiji od onoga koji se do sada nudio na
tržištu i na taj način ugrozi vaše poslovanje. Dobar primer za to je industrija mobilnih telefona, u kojoj su
se pre deset godina pojavili konkurenti koji do tada nisu bili prisutni na tržištu, nudeći potpuno drugačiji
proizvod. Posledica toga je ta da su dotadašnji globalni lideri u ovom segmentu u potpunosti izgubili
svoju tržišnu poziciju.

Kada je momenat da se odustane?

Ukoliko analiza pokaže da su potencijalni rizici mnogobrojni, a njihov uticaj na poslovanje veliki, treba
dobro razmisliti o unapređenju svoje poslovne ideje ili o odustajanju. Zbog toga je analiza rizika ključan korak na samom početku preduzetničkog puta, dok su korekcije biznis plana i odustajanje od realizacije
još jeftini.

Recept za upravljanje rizicima:

SASTOJCI: Objektivni rizici, specifični faktori iz okruženja, konkurencija i njihovi proizvodi, predviđanje,
prevencija, reakcija.

NAČIN PRIPREME: Identifikovati rizike, analizirati ih, koncentrisati se na najveće rizike, predvideti rizik,
osmisliti preventivnu meru i upravljati svojim rizicima.

pošaljite komentar

Nema komentara