Čega se boji svetska politička i ekonomska elita?

  • 17.11.2013

  • 21:50

  • Večernji list

  • 0

Svetska elita najviše strahuje od rasta nejednakosti i socijalnih nemira, pokazuje globalna studija Svetskog ekonomskog foruma.

Sve veća nezaposlenost, siromaštvo i ekonomska nejednakost među ljudima u mnogim zemljama sveta biće glavni izazovi u 2014. godini.

Anketu je sproveo Svetski ekonomski forum među 1.500 ekonomista, političara i intelektualaca sa svih kontinenata. 

Svetski ekonomski forum najpoznatiji je po svom godišnjem sastanku na Davosu. 

Velika nezaposlenost trenutno je najveći ekonomski i politički problem, smatra većina ispitanika i borbu protiv nezaposlenosti navode kao problem koji mora imati apsolutni prioritet za nadležne vlada. 

U Severnoj i Srednjoj Americi i Aziji politička i poslovna elita ima drugačiji pogled i kao glavni problem vidi sve veću razliku između bogatih i siromašnih. 

Od socijalnih nemira najviše strahuje Evropa. Jedan od pet predstavnika evropske elite smatra da će visok nivo nezaposlenosti biti najaveći izazov i u narednoj godini. U vrhu lestvice je i strah da evropska privreda neće rasti ni u 2014. godini, a to bi dodatno moglo povećati socijalne napetosti. 

"Imamo generaciju koja svoj poslovni život počinje u potpunom beznađu. Ljudima, posebno mladima, mora se omogućiti posao, inače ćemo biti svedoci raspadanja društvenog tkivo", upozorava se u istraživanju Svetskog ekonomskog foruma. 

I dok Evropa muku muči sa nezaposlenošću, u Americi i Aziji glavni problem je neravnomerna raspodela dobiti, pa bogati postaju još bogatiji, a siromašni još siromašniji. 

"Sve veće razlike u bogatstvu ugrožavaju socijalnu stabilnost na nacionalnim nivima. Ovaj problem je u velikoj meri zanemaren i ne pristupa mu se ozbiljno", navode autori izveštaja. 

Jedino Nemci ne strahuju od nezaposlenosti, raslojavanja i socijalnih nemira. Nemačka elita u 2014. godini najviše strahuje od sajber kriminala i sajber napada na njihova poduzeća.
pošaljite komentar

Nema komentara