Srbija šesta u proizvodnji jabuka u Evropi

Foto: Nova ekonomija
  • 14.03.2019

  • 11:34

  • 0

Sa 25.281 hektara namenjenim domaćem uzgoju jabuka, Srbija zauzima šesto mesto u proizvodnji ove voćke u Evropi, sledi iz nedavnog istraživanja Eurostata.

Prema podacima dostupnim za 2017. godinu od ukupne površine srpskog zemljišta za uzgoj voća (43.962 hektara),  čak oko 57 odsto namenjeno je proizvodnji jabuka.

Lidersku poziciju u ovoj kategoriji zauzela je Poljska sa 160.844 hektara, što čini preko 95 odsto od ukupne proizvodnje voća u ovoj zemlji.

Ispred Srbije su se u proizvodnji jabuka našle i Italija (55.810 hektara), Rumunija (55.050 hektara), Francuska 38.298 (hektara) i Nemačka 33.981 (hektara).

Osim toga, visoko četvrto mesto Srbija je zauzela i u proizvodnji kajsija sa 5.787 hektara za zasad ove voćke, dok je lidersku poziciju zauzela Španija sa 24.065 hektara. Zatim slede Italija (18.894 hektara), Francuska (13.616 hektara), a odmah iza Srbije našle su se Mađarska (5.404 hektara) i Grčka (4.903 hektara).

Vo%C4%87e%201

Sličnu poziciju Srbija beleži i u proizvodnji braskvi, gde zauzima peto mesto u Evropi sa 7.160 hektara, dok se najviše sadnica nalazi u Španiji (78.915 hektara), potom sledi Italija (54.196 hektara), zatim Grčka (33.770 hektara) i Francuska (10.920 hektara).

S druge strane, kruške su najzastupljenije na tlu Italije, zatim Španije (18.108 hektara), potom Portugalije (10.306 hektara), Holandije (9.742 hektara) i Belgije (8.941 hektara).

Ukupno gledano, čak dve trećine zasada voća u Evropskoj uniji koncetrisano je u Španiji (422.809 hektara) što čini 33 odsto ukupnog udela proizvodnje voća, Italiji (279.281 hektara) na koju otpada 22 odsto i Poljskoj (167.315 hektara).

Ove zemlje dalje prate Grčka (91.000 hektara), zatim Francuska (70.000 hektara), pa Rumunija (62.000 hektara) i Portugal (38.000 hektara).

Osmo mesto dele Mađarska i Nemačka (36.000 hektara), koje su se našle ispred Holandije (17.000 hektara) i Belgije (15.000 hektara).

Vo%C4%87e%202

pošaljite komentar

Nema komentara