Za isti rad na istom mestu - jednaka plata za sve

Prema novim pravilima koje je prihvatio EP, radnici koje kompanije šalju na privremeni rad u druge države članice biće jednako plaćeni za rad na istom mestu.

'Upućeni radnik' je radnik koga je poslodavac privremeno uputio u drugu državu članicu radi pružanja određenih usluga, a usvojena reforma će osigurati njihovu bolju zaštitu i pravednu konkurentnost kompanija na tržištu, saopštio je EP.

Novim predlogom predviđeno je da se na upućene radnike primenjuju ista pravila za plaze kao u državi domaćinu, prema kojem se za isti obavljeni rad na istome mestu prima jednaka plata. Osim zakonskih odredbi, države članice mogu primenjivati regionalne ili sektorske kolektivne ugovore. Do sada je to bio slučaj samo u građevinskom sektoru. 

Put i smeštaj treba da plati komanija, a ne radnik iz svoje plate. Poslodavci će takođe morati da osiguraju da su uslovi smeštaja za zaposlene radnike primereni i u skladu s nacionalnim pravilima. 

Najveće moguće razdoblje za slanje radnika je 12 meseci uz moguće produženje od 6 meseci. Nakon tog razdoblja, radnik i dalje može da ostane u toj državi članici, te se na njega u potpunosti primenjuje radno pravo države članice domaćina. 

U slučaju prevare država članica trebalo bi da sarađuje i soigura da su upućeni radnici zaštićeni, u najmanju ruku u skladu s uslovima Direktive o upućenim radnicima. 

Za sektor međunarodnog cestovnog prevoza, koji je izazvao najviše podela, posebno između istočnih i zapadnih članica, odredbe ove direktive primenjivaćće se od datuma stupanja na snagu predstojećeg zakonodavstva za taj sektor, koji je uključen u Paket mobilnosti. Do tada će se primenjivati verzija Direktive iz 1996. godine. 

Države članice imaće dve godine da prenesu pravila u svoje nacionalne zakone te da pravila stupe na snagu, piše Jutarnji list.

pošaljite komentar

1 komentar

  • Vladimir

    Jednaka plata za jednake poslove, sve je to super ali nije jednako. Radnici iz slabije razvijenih zemalja EU koji rade u razvijenijim EU zemljama ce dobijati istu platu, recimo 2,000 EUR, ali ce porez na dohodak platiti u svojoj maticnoj zemlji gde je sama stopa poreza uglavnom niza negoli u zemlji gde je rad izvrsen, te od 2,000EUR njemu ostane 1,500 EUR a radniku koji zivi u zemlji gde se radi, od te iste plate ostane 1,200EUR posle odbitaka poreza. Sve u svemu - ista plata ali dobitak nije isti.