APR registrovala stotog preduzetnika koji se prijavio elektronskim putem

  • 09.03.2018

  • 13:40

  • B92

  • 0

Agencija za privredne registre registrovala je i stotog preduzetnika koji se prijavio elektronskim putem, što je uvedeno početkom ove godine.

U prva dva meseca ove godine u Srbiji su osnovana 1.492 privredna društva, 12 odsto više nego u istom periodu 2017, a registrovalo se i 4.996 preduzetnika, što je 14 odsto više.

Da bi podneo e-prijavu preko aplikacije APR-a podnosilac prijave mora imati elektronski potpis, kao i čitač "smart kartice" ili "USB token".

I naknada za tu vrstu registracije se plaća isključivo elektronski, te podnosilac prijave to mora obaviti platnom karticom "viza" ili "master".

Prilikom podnošenja e-prijave, kao i u slučaju "papirne" registracione prijave, korisnici imaju sve prednosti "jednošalterskog sistema registracije".

Popunjavanjem podataka u aplikaciji se podnosi i prijava za paušalno oporezivanje, za "PDV evidentiranje" i obaveštenje Poreskoj upravi o isplaćivanju lične zarade.

Unosom podataka za PIO fond korisnik se prijavljuje i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

pošaljite komentar

Nema komentara