Blic: Formirano novo Udruženje sudija i tužilaca Srbije

FOTO: Pixabay
  • 04.09.2018

  • 14:05

  • Blic

  • 0

Novo strukovno udruženje pod nazivom Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) formirano je danas na osnivačkoj skupštini u Beogradu, piše Blic.

Za predsednika Udruženja jednoglasno je izabran zamenik javnog tužioca iz Beograda Nenad Stefanović, a za predsednika Upravnog odbora sudija iz Novog Sada Ivana Josifović.

Pored sudija i tužilaca, novo udruženje okuplja i sudijske i tužilačke pomoćnike iz brojnih gradova Srbije, Beograda, Novog Sada, Niša, Kruševca, Bora, Kragujevca...

Kako za "Blic" kaže predsednik ovog novog udruženja na pravosudnom nebu, Nenad Stefanović ovo udruženje okupilo je sudije i tužioce koji do sada nisu bili na upravljačkim pozicijama strukovnih udruženja i nisu pravili kompromise tokom i posle reizbora 2009. godine.

- Udruženje sudija i tužilaca smatra da je došlo vreme za novu energiju i pravac struke u prostoru u kojem su do sada delovala strukovna udruženja čija se rukovodstva decenijama nisu menjala, ni podmladjivala i čiji su ciljevi oročeni na nekoliko godina umesto da budu oročeni na više decenija. Osnovna ideja je da polazeći od jednog od osnovnih prava – prava na udruživanje, ponudimo novu energiju i ideje, kroz konstruktivan i argumentovan pristup u rešavanju aktuelnih pitanja koja se odnose na pravosuđe, uzimajući pri tom u obzir sve dosadašnje tekovine zalaganja za nezavisnost i samostalnost pravosudnih profesija, dodajući im novu snagu, efikasnost i demokratičnost - navodi Stefanović.

Kako ističe, do udruživanja sudija i tužilaca u jednom došlo je jer su svi oni predstavnici državnih organa - sudova i tužilaštava.

- U zajednickom je interesu da se obezbedi da funkcionisanje pravosuđa bude nezavisno, da se obavlja zakonito i u interesu pravde i građana, a taj interes prevazilazi njihove procesne uloge u stranačkom postupku - kaže Stefanović.

 On dodaje da se deo ciljeva UST/a poklapa sa Evropskim udruženjem sudija i tuzilaca za demokratiju i slobode (MEDEL), a prioritet mu je odbrana nezavisnosti pravosuđa od uticaja svakog drugog oblika državne vlasti i od uticaja posebnih interesa, kako pojedinaca i tako i grupa.

Prema rečima Stefanovića, udruženje se zalaže za organizaciju pravosuđa koje može da garantuje javnu službu u funkciji ostvarivanja pravde shodno principu transparentnosti, omogućavajući građanima kontrolu nad njegovim funkcionisanjem.

On je dodao da UST smatra da je reforma pravosuđa potreba svih građana, tako da je ne treba posmatrati kao jedan od uslova za članstvo u EU.

- Zbog toga će se udruženje zalagati za transparetnost u pravosuđu, a posebno za donošenje i primenu kvalitetnih zakona koji će iznad svega garantovati vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa koje delotvorno štiti prava svih građana pod jednakim uslovima. Zalagaćemo se da se izmesti izbor javnih tužilaca iz Skupštine, da samo Republički javni tužilac treba da se bira od strane kvalifikovane većine, a svi javni tužioci da budu birani od strane novog Visokog saveta tužilaštva na jedan mandat u trajanju od 7 godina kako bi sprečili postojanje profesionalnih šefova.. Takođe očekujemo institucionalno jačanje Pravosudne akademije i stavljanje Akademije pod direktnu ingerenciju pravosudnih saveta(VSS i DVT). Zahtevamo rešavanje položaja sudijskih i tuzilačkih pomoćnika i sertifikaciju njihove osposobljenosti za prvi izbor, bez sadašnjih dodatnih testiranja. Potrebni su nam objektivni kriterijumi za izbor i napredovanje sudija - naglašava predsednik ovog Udruženja.

On je dodao i da ovo Udruženje pozdravlja najavu Ministarstva pravde da će nacrt amandmana biti prilagođen mišljenju Venecijanske komisije.

- Reformu pravosuđa ne treba posmatrati kao jedan od uslova za članstvo u EU već je reforma potreba svih građana Srbije, zbog čega treba pristupiti formiranju radnih grupa za pripremu nacrta pratećih zakona. UST smatra da svi društveni činioci moraju da imaju dijalog i da atmosfera koja je pratila javnu raspravu u vezi nacrta amandmana mora da ostane iza nas. Odgovornost za budućnost pravosuđa i vladavinu prava je upravo na našoj generaciji - dodaje Stefanović.

pošaljite komentar

Nema komentara