Crédit Agricole Grupa: Neto prihod 1,8 milijarde evra u Q3 2018. godine

FOTO: Credit Agricole
  • 09.11.2018

  • 13:11

  • NE

  • 0

Crédit Agricole Grupa je u trećem kvartalu 2018. godine ostvarila neto prihod u iznosu od 1,8 milijarde evra i 5,3 milijardi evra u prvih devet meseci 2018. godine.

Korigovan za ograničeni broj specifičnih stavki, osnovni neto prihod Grupe je približno isti kao i navedeni neto prihod za ova dva perioda i predstavlja visok nivo profitabilnosti.

U trećem kvartalu 2018. godine, za grupu u celini, komercijalni zamah je ostao snažan u svim poslovnim linijama zahvaljujući novim klijentima banaka koje posluju sa stanovništvom i cross- selling-u, što je uslovilo rast prihoda tokom kvartala. Precizna kontrola troškova omogućila je pozitivan efekat na poslovni bilans i poboljšanje ’’cost/income’’ racia na 62,8%.

U skladu sa srednjoročnim planom "Strateška ambicija 2020", stabilan, diversifikovan i profitabilan poslovni model grupe je doveo do organskog rasta u svim poslovnim linijama, uglavnom kroz sinergiju između specijalizovanih poslovnih linija i maloprodajnih mreža i osigurao je visok stepen operativne efikasnosti, stvarajući prostor za investiranje u razvoj.

Tokom trećeg kvartala, finansijska snaga Crédit Agricole grupe ostala je robustna, sa adekvatnošću kapitala od 14,9%, što je za +0,1 procentni poen više u odnosu na kraj juna 2018. godine.
pošaljite komentar

Nema komentara