Credit Agricole predstavila novi projekat i srednjoročni plan

Foto: Crédit Agricole Srbija
  • 05.07.2019

  • 10:53

  • Crédit Agricole Srbija

  • 0

Crédit Agricole Srbija je u sredu 03.07.2019 predstavnicima medija predstavila novi Projekat Crédit Agricole grupe i novi Srednjoročni plan do 2022. godine. 

Po prvi put, Projekat Grupe definiše Raison d'Etre Crédit Agricole banke koji služi kao osnova za jedinstveni model odnosa i leži u srcu njenog univerzalnog bankarskog modela koji je fokusiran na korisnike. 

CA%20MTP%203
Foto: Crédit Agricole

Okrenut ka budućnosti, ovaj Raison d'Etre* vodi transformaciju i razvoj Grupe, istovremeno promovišući vrednosti koje se baziraju na korisnosti i univerzalnosti. Ovaj smisao postojanja može se sažeti kao „Radimo svakog dana u interesu naših klijenata i društva".

U okviru ovog novog dugoročnog okvira, strateški plan do 2022. godine je putokaz za profitabilni rast Crédit Agricole Grupe. On se nadovezuje na prethodni Srednjoročni plan, Strateške ambicije 2020, čiji su skoro svi finansijski rezultati ostvareni godinu dana ranije. 

Novi srednjoročni plan nastoji da proširi i ubrza rast Grupe u neizvesnom okruženju i u kontekstu rastućih društvenih očekivanja.

CA%20MTP%202
Foto: Crédit Agricole

Kao deo jake bankarske grupe, Crédit Agricole u Srbiji može da ponudi širok spektar ekspertiza. Primenom ove strategije u Srbiji, Crédit Agricole može svim svojim klijentima pružiti stalnu podršku na dnevnoj bazi i za njihove životne projekte, posebno pomažući im da se zaštite od neizvesnosti i da planiraju na dugi rok. Zato je za Crédit Agricole širom sveta, kao i u Srbiji, glavni cilj da bude pouzdan partner svim svojim klijentima.

* Raison d’être – smisao postojanja

pošaljite komentar

Nema komentara