Dom zdravlja može da angažuje i privatne lekare

FOTO: Pexels
  • 14.04.2019

  • 06:52

  • Nova ekonomija

  • 0

Zdravstvene ustanove mogu ubuduće da angažuju lekare iz druge zdravstvene ustanove ili privatne prakse, predviđeno je novim zakonom o Zdravstvenoj zaštiti. 

Država je zaključila da bi usluga i komfor pacijenta bili unapređeni ako bi se lekaru iz druge ustanove, zdravstvene struke  ili privatne prakse omogućilo da, u izuzetnim slučajevima, sarađuje sa ordinirajućim lekarom.  


Zloupotrebe bi se sprečile tako što bi konsultant samo doprineo kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, što bi se striktno navelo kroz medicinsku dokumentaciju. 

Odnosno konsultant u toj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi ne može obavljati samostalnu delatnost iz svoje specijalnosti za koju zdravstvena ustanova ili privatna praksa nemaju rešenje Ministarstva zdravlja. 

pošaljite komentar

Nema komentara