'Lifestyle Entrepreneurship' okupljanje mladih lidera 1. juna u Beogradu

  • 26.05.2016

  • 14:09

  • Nova ekonomija

  • 0

"Lifestyle Entrepreneurship" koji će se održati 1. juna u 18 časova u Impact Hub-u je događaj koji okuplja mlade ljude koji bi želeli da postanu uticajni lideri u svojoj oblasti interesovanja i da time utiču na pozitivne promene u svetu. 

Ovog puta okupljanje će se fokusirati na na građenje preduzetničkih veština 21. veka kao što su kreativnost, kolaboracija i efikasna komunikacija. 

"Sposobnost kritičkog razmišljanja, uspostavljanja jake saradnje, efektivne komunikacije, generisanja prototipa i kreativno rešavanje problema stvara najbolju moguću praksu koja se može koristiti za stvaranje otpornijih i održivijih zajednica", rekli su organizatori i dodali da inovativan i preduzetnički pristup razvijaju  potencijal svakog čoveka, kao i ljudski, socijalni i finansijski kapital. 

"Danas je biti inovativan neophodnost  zbog sve komplikovanijeg sveta u kome biznis, javna preduzeća, organizacije civilnog društva i pojednici funkcionišu.  Upravo zbog toga je Lifestyle Entrepreneurship prilika za mlade ljude da izgrade svoj kapacitet dizajniranja održivije budućnosti uz jaku motivaciju i građenje veština zajedno sa lokalnim vršnjacima i preduzetnicima", navode organizatori.

Imena govornika koji će učestvovati na ovom događaju će biti objavljeni na Facebook stranici Impact Hub-a.

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti putem Eventbrite-a: http://bit.ly/1QXxg1w.

Impact Hub Belgrade je domaćin ovog skupa u okviru svojih inicijativa koje se organizuju na različite tematske programe posvećene razvoju preduzetništva i poslovanja koji doprinose socijalnim, ekonomskim i kulturnim promenama u društvu. 

pošaljite komentar

Nema komentara