Maja Gojković do petka raspisuje izbore za predsednika Srbije

  • 26.02.2017

  • 09:24

  • Beta

  • 0

Predsednica Skupštine Maja Gojković trebalo bi do petka, 3. marta, da raspiše izbore za predsednika Srbije.

Zakon o izboru predsednika Republike predviđa da predsednički izbori moraju da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsednika, tako da se okončaju u narednih 60 dana. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Mandat aktuelnom predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja.

Prethodnih nekoliko nedelja najavljeno je više predsedničkih kandidatura, među kojima su i kandidatura premijera i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, bivšeg ombudsmana Saše Jankovića, bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, lidera Dveri Boška Obradovića, funkcionera Demokratske stranke Srbije Aleksandra Popovića.

Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Prema Zakonu kandidate mogu da predlažu političke stranke koje su registrovane na dan kad je objavlјena odluka o raspisivanju izbora, koalicije političkih stranaka ili grupe građana. Grupu građana osniva najmanje deset birača.

Kandidovanje se vrši podnošenjem predloga kandidata Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Uz predlog kandidata, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju predloženog kandidata.

Birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.

RIK utvrđuje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana pre dana izbora i objavljuje je u "Službenom glasniku Republike Srbije" narednog dana od dana kada ju je utvrdila.

pošaljite komentar

Nema komentara