Malo zahteva za kolektivnu zaštitu potrošača

  • 03.03.2016

  • 16:36

  • B92

  • 0

U Srbiji je za nešto više od godinu dana od stupanja na snagu novih propisa podneto 17 inicijativa i zahteva za kolektivnu zaštitu interesa potrošača.

To je rekla zvaničnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tamara Samardžić.

Od septembra 2014., kada je na snagu stupio novi Zakon o zaštiti potrošača, do 31. decembra prošle godine podneto je samo 17 zahteva i inicijativa, a tri postupka su pokrenuta po službenoj dužnosti, rekla je Samardžićeva.

Ona je na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 28 - zaštita potrošača i zaštita zdravlja podsetila da zahteve podnose udruženja koja su zavedena u odgovarajućem registru Ministarstva trgovine, dok udruženja koja nisu registrovana daju inicijative.

"Kroz kolektivnu zaštitu omogućava se veći stepen zaštite nego rešavanjem individualnih zahteva", rekla je ona i dodala da se u ovome krenulo od belog papira.

Prema njenim rečima, do sada su doneta tri rešenja u kome je konstatovana povreda prava.

Tamara Samardžić je rekla da su kapaciteti Ministarstva za slučajeve kolektivne zaštite potrošača mali zbog zabrane zapošljavanja, ali i da inicijativa za kolektivnu zaštitu treba da potekne od udruženja.

Ocenila je da sudovi u prekršajnim i parničnim postupcima još ne prepoznaju dovoljno nove propise.

Predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević rekao je da Srbija kasni za svetom 30 godina u razvijanju instituta za zaštitu potrošača.

Podsetio je da novi zakon uvodi formiranje savetodavnih tela u vezi sa potrošačima u institucije i organizacije, odnosno "u oko 1.200 subjekata", ali da se nailazi na teškoće u ostvarivanju toga.


pošaljite komentar

Nema komentara