Ministarstvo za demografiju naručilo istraživanje o stavovima srednjoškolaca o rodnim ulogama

FOTO: Nova ekonomija
  • 15.01.2020

  • 10:04

  • Nova ekonomija

  • 0

Ministarstvo bez portfelja zaduženo za demografiju i populacionu politiku, na čelu sa Slavicom Đukić Dejanović, naručilo je u postupku javne nabavke istraživanje o stavovima dečaka u srednjoj školi o rodnim ulogama i društveno prohvatljivim obrascima ponašanja.

Cilj je utvrditi kako dečaci razumeju rodne uloge u društvu. 

Izmeđi ostalih pitanja, istraživanje treba da utvdi da li dečaci adolescentni smatraju da su diskriminisani jer većina programskih aktivnosti posmatra devojčice kao ranjivu grupu u stanovništvu.

Cilj je istražiti i kako oni percipiraju rodnu ravnopravnost među adolescentima.

PROČITAJTE JOŠ: SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ: MORAMO DA PORADIMO NA ODNOSU MAMA-TATApošaljite komentar

Nema komentara