NBS zadržala referentnu kamatnu stopu od tri odsto

FOTO: N1
  • 08.11.2018

  • 13:19

  • Blic

  • 0

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od tri odsto. Kako navode u NBS, donoseći takvu odluku, IO je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

"Inflatorni pritisci su ostali niski i u uslovima snažnog privrednog rasta. Inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja i u septembru je iznosila 2,1 odsto. I prema novembarskoj centralnoj projekciji, međugodišnja inflacija će ostati niska i stabilna u granicama cilja do kraja perioda projekcije, odnosno u naredne dve godine. U srednjem roku kretanje inflacije biće pre svega opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti u narednom periodu očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od tri odsto i za ovu godinu, i za dve godine unapred"- kažu u NBS.


Najviša stopa rasta za 10 godina


Prema rečima nadležnih u NBS, ocenjeno je da efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike doprinose ubrzanju privrednog rasta, koji je u dosadašnjem toku godine rastao po najvišoj stopi u poslednjih deset godina i iznosio 4,5 odsto međugodišnje.

"Visok doprinos privrednom rastu potiče od investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak rasta izvoza prerađivačke industrije. Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti" - naglašavaju u NBS.
Takođe, oni ističu i da neto priliv stranih direktnih investicija više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, i pozitivno utiče na rast izvoza i smanjenje spoljne neravnoteže u srednjem roku.

Opreznost i dalje potrebna


"Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega imajući u vidu dešavanja u međunarodnom okruženju. Svetska cena nafte je volatilna, tako da je njeno kretanje i u narednom periodu neizvesno, pri čemu se, prema fjučersima, očekuje stabilizacija do kraja 2018, a zatim i nešto niži nivo do kraja 2019. godine. U najvećoj meri zbog više cene nafte na svetskom tržištu, ove godine je nešto viša i inflacija u međunarodnom okruženju. Takođe, do kraja godine očekuje se dalje povećanje referentne kamatne stope Sistema federalnih rezervi SAD i završetak programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što bi moglo da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu"- kažu u NBS.
pošaljite komentar

Nema komentara