Nezavisan evropski spoljni revizor započeo drugu reviziju za pristupanje Srbije IPARD fondovima

  • 18.08.2017

  • 12:03

  • N. S.

  • 0

Nezavisan evropski spoljni revizor je 14. avgusta započeo drugu spoljnu reviziju srpskih struktura za sprovođenje instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti "Poljoprivreda i ruralni razvoj" - IPARD. Mišljenje revizora se očekuje u septembru. 

Ono je preduslov za ponovno podnošenje zahteva Evropskoj komisiji za prenos upravljačkih i kontrolnih ovlašćenja (akreditaciju).

Nakon ponovnog podnošenja dokumentacije za akreditaciju, revizori Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) će posetiti Srbiju do kraja godine kako bi utvrdili da li sa Srbijom može da se zaključi Finansijski ugovor o IPARD programu, saopštila je Delegacija EU u Srbiji.

Revizije koje su spoljni revizor i DG AGRI sproveli tokom 2015. i 2016. utvrdile su Srbija tada još nije bila spremna za primenu IPARD programa. Od tada su domaći i organi EU tesno sarađivali na rešavanju svih zaključaka revizije.

 Kratak pregled o IPARD grantovima za Srbiju

Grantovi iz IPARD programa će doneti direktnu korist srpskim poljoprivrednicima, privrednim društvima i ruralnim zajednicama.

Za IPARD u Srbiji je izdvojeno 175 miliona evra za period od 2014. do 2020. i to u godišnjim tranšama u vidu bespovratne pomoći (grantova). Procenjuje se da će 175 miliona evra vredne bespovratne pomoći iz IPARD-a dovesti do ukupne investicije u poljoprivredu od oko 400 miliona evra. 

Kandidati za dobijanje bespovratnih sredstava će moći da iskoriste ta sredstva za do 70% opravdanih troškova.

Nadležni organi u Srbiji trenutno rade na pripremi sistema upravljanja i kontrole za sprovođenje IPARD programa.

Vlasti u Srbiji su odabrale šest glavnih mera koje će se podržavati grantovima EU:

- Investicije u poljoprivredna gazdinstva proizvođača mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva

- Investicije u preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom mleka, mesa, voća i povrća;

- Organska poljoprivreda;

- Lokalni razvoj u ruralnim sredinama od strane lokalnih akcionih grupa (naročito javno-

privatnih partnerstava);

- Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i poslovni razvoj za privatne objekte seoskog turizma;

- Tehnička pomoć.


 
pošaljite komentar

Nema komentara