Početna cena za preduzeće Hidrotehnika-hidroenergetika 967.000 evra

  • 14.09.2018

  • 13:27

  • Tanjug

  • 0

FOTO: hidrotehnika-hidroenergetika.rs

Ministarstvo privrede objavilo je tender za prodaju 70 odsto kapitala beogradskog preduzeća Hidrotehnika-hidroenergetika po početnoj ceni od 966.945 evra.

Početna cena je 50 odsto procenjene vrednosti ponuđenog kapitala preduzeća koje se bavi projektovanjem i izgradnju svih vrsta energetskih i hidroobjekata i objekata visokogradnje. 

Rok za podnošenje prijava za učešće na tenderu je 12. oktobar a otvaranje ponuda je 15. oktobra. 

Pravo učešča na tenderu imaju firme čija je pretežna delatnost izgradnja hidro-tehničkih objekata ili izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova i to u poslednje tri godine u kontinuitetu, kao i da su imale godišnji prihod od najmanje 20 miliona evra.

pošaljite komentar

Nema komentara