Preduzetnički hakaton '48h LeanLab' počinje 1. aprila u Beogradu

  • 17.03.2016

  • 10:33

  • Nova ekonomija

  • 0

Događaj pod nazivom 48h LeanLab, koji organizuje Impact Hub, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, sa početkom od 1. aprila u 17 časova trajaće 48 sati, zaključno sa 3. aprilom.

48h LeanLab kombinuje 'hackathon'  metodologiju sa mentorstvom, design thinking metodologijom i core-competence veštinama, kako bi se osnažili biznis modeli i održivost rešenja kao odgovor na ciljeve ovogodišnjeg EU takmičenja u socijalnim inovacijama na temu izazova u migracijama sa kojima se suočava Evropa.

U dvodnevnom 48h LeanLab-u mogu da učestvuju timovi iz cele Srbije i to od 2 do 4 učesnika po timu sastavljeni od mladih od 18 do 35 godina registrovanih pravnih lica, pojedinaca ili neformalnih grupa iz bilo kog sektora, koji su zainteresovani za rešavanje izazova sa kojima se suočavaju izbeglice i migranti, za osmišljavanje predloga prakse i inkluzivnih rešenja, za uvažavanje različitosti kroz uvođenje socijalnih inovacija i principa preduzetništva.

Timovi mogu da dobiju 48-časovni pristup raznovrsnoj i intenzivnoj pomoći u pripremi inovativnih, preduzetničkih poduhvata i  direktnu pomoć u apliciranju za ovogodišnje Evropsko takmičenje u socijalnim inovacijama "Integrated Futures", takođe mogu da ostvare priliku za mini-inkubaciju u Impact Hub-u kroz međunarodnu podršku razvoju preduzetništva, rezervisanu samo za ograničen broj odabranih inovativnih preduzetničkih ideja za prototipe koji pokazuju potencijal za tržišnu održivost.

Svi koji su zainteresovani za podršku Impact Hub-a u okviru ovogodišnjeg Evropskog takmičenja u socijalnim inovacijama EU mogu da saznaju više tokom dvodnevnog 48h LeanLab-a u Beogradu, kao i na Facebook stranici Impact Hub Belgrade.

Broj mesta je ograničen, pa zainteresovani treba da apliciraju što pre, a najkasnije do kraja dana 29.03.


Dodatne informacije o EU Social Inovation Competition 2016 "Integrated Futures".

Pokrenuto je Evropsko takmičenje socijalnih inovacija za 2016. godinu, usmereno na prijem i integraciju izbeglica i migranata u Evropi.

Organizatori takmičenja ove godine tragaju za kreativnim pristupima kojima se ostvaruje potencijal koji nose izbeglice i migranti, kojima im se omogućuje da doprinesu društvenom, kulturnom i političkom životu zemalja domaćina.

Sa temom "Integrisane budućnosti", takmičenje je usmereno na pronalaženje inovacija u proizvodima, tehnologijama, uslugama i modelima, uključujući, ali ne i ograničeno samo na ideje u vezi sa obrazovanjem i razvojem veština, zapošljavanjem i preduzetništvom, pristupom odgovarajućim uslugama smeštaja i zdravstvene zaštite, bezbednošću i ljudskim pravima, kohezijom zajednice i kulturnom raznolikošću.

Takmičenje je otvoreno za pojedince, grupe i organizacije iz čitave Evropske unije i zemalja koje učestvuju u programu Evropski horizont 2020.

Naročito se podstiču prijave koje nose izbeglice i migranti ili koje su kreirane zajedno sa izbeglicama i migrantima.

Najinovativnije ideje biće pretvorene u prave projekte i dobiće šansu da ostvare održivi uticaj.

Trideset najperspektivnijih prijava ući će u polufinale i biće pozvano na akademiju mentorstva u oblasti socijalnih inovacija koja se održava u julu u Berlinu, sa ciljem da se ideje unaprede.

Najbolja tri rešenja će primiti nagrade od 50.000 evra na ceremoniji dodele koja se održava u Briselu u oktobru 2016. godine.

Takmičenje traži inspirišuće ideje, velike i male, od ljudi iz čitave Evrope.

Prijave su otvorene do petka, 8. aprila 2016. godine u 12:00 časova po centralnoevropskom vremenu.

Više informacija mogu se naći na adresi ec.europa.eu.

Kontakt osoba: Pavle Krivokuća, telefon: 011 408 2550  belgrade@impacthub.net

pošaljite komentar

Nema komentara