Projekat za konkurentnu privredu: USAID podržava inovacije u prehrambenoj industriji

  • 02.03.2018

  • 14:00

  • 0

USAID projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Cilje ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.

Ovo unapređenje će se ostvariti razvojem jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore čijom primenom će se podržati preduzeća i početnici u ovom sektoru. Četiri biznis akceleratora-Impuct Hub, Nova Iskra, Design Taste Center i Business Innovation Programs-odabrana su kao kao ključnu partneri ove aktivnosti.

"Preduzetnicima u prehrambenoj industriji, sa idejama za inovativne proizvode, potrebna je podrška u razvoju proizvoda visoke vrednosti koji će biti u skladu sa trendovima na tržištu i potrebama potrošača. Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa ciljana tržišta koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje," rekao je Aleksandar Pavlović direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu.

Šesnaest proizvođača hrane će dobiti direktnu podršku akceleratora kroz unapređenje tehnologije, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketing, kako bi razvili bolje dizajnirane i inovativne proizvode i povećali prodaju i izvoz. Mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, treba da pošalju svoje prijave do 1. aprila. Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb sajtovima akceleratora.

"Verujemo da su inovativni poslovni modeli i rešenja ključni za jačanje industrije prerade hrane i povećanje konkurentnosti i profitabilnosti. Pozivamo sve zainteresovane preduzetnike i preduzeća iz prehrambene industrije da se prijave za ovaj inovativni program", rekla je Marijana Simić, menadžer projekta u Business Innovation Programs.

Marija Tomić, iz Design Taste Center, rekla je da će oni sprovoditi radionice i treninge za prijavljene.

"Naš tim pružaće pomoć iz oblasti: prehrambene tehnologije, industrijski dizajn, pristup tržištu, pristup finansijama. Pozivamo MSP da se prijave za učešće u ovom projektu", rekla je Marija Tomić.

Nevena Simić, projektni menadžer u Impact Hub-u Beograd, navela je da oni žele da podrže rast i razvoj malih i srednjih preduzeća.

"Organizovaćemo radionice koje će trajati 3-6 meseci za pet izabranih preduzeća. Time želimo da ih podržimo i spojimo sa startap zajednicom," navela je i pozvala sva preduzeća i zainteresovane da dođu u Impact Hub u ponedeljak u 18 časova na  Meet-up na temu: Od Proizvoda do Tržišta – Agrobiznis. Tada će ugostiti paneliste koji će dati osvrt na trenutno stanje u privredi u Srbiji.


pošaljite komentar

Nema komentara