Svi podaci o uslugama i kamatama banaka odsada na jednom mestu

  • 04.07.2018

  • 10:36

  • Blic

  • 0

Usluge se mogu proveriti online

Na jednom mestu, sajtu Narodne banke Srbije, odskora građani mogu da se informišu o kretanju efektivnih kamatnih stopa za kredite i tako uporede cenu od banke do banke za željeni proizvod. Podaci o ceni bankarskih usluga su prikupljeni na osnovu ankete u kojoj su učestvovale sve banke, a odnosi se na stanje od 31. marta ove godine i biće određenom dinamikom dopunjeni, piše BLIC.

"Cilj objavljivanja ovih podataka o ceni koštanja kredita jeste pre svega da se građani upoznaju sa značajem praćenja efektivne kamatne stope, kao kamatne stope koja uključuje sve troškove, kao što je na primer s davanjem, korišćenjem i vraćanjem kredita, koje korisnik finansijskih usluga plaća kroz kamate, naknade, poreze. Poređenjem efektivnih kamatnih stopa građani imaju mogućnost da se kod različitih banaka informišu o uslovima", ističu u Narodnoj banci Srbije.

Sagledati informacije i potrebe

S obzirom na to da banke svoje poslovanje uređuju svojom poslovnom politikom, kojom utvrđuju način i uslove pod kojima pružaju određene finansijske usluge, ukazuju u NBS, svaki korisnik ima mogućnost da se kod različitih banaka informiše o tim uslovima i, na kraju, na osnovu dobijenih informacija i sagledavanja svojih potreba, odluči da li će i s kojom bankom zaključiti ugovor.

Informacije se mogu dobiti o kretanju efektivne kamatne stope za dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje, kreditne kartice, gotovinske kredite, potrošačke, kredite za kupovinu automobila i stambene.

Kolika je EKS za stambeni, keš, auto kredit, kartice, minus...

A kada se na blic pogleda kretanje efektivne kamatne stope, jasno je zašto je itekako važno njeno poređenje. Tako godišnja cena dozvoljenog minusa kreće se od 9,71 odsto pa do 41,63 odsto, dok nedozvoljenog od 11,57 do 81,07 odsto. Tako godišnja kamatna stopa za kreditnu karticu može da iznosi 15,97 dosto do 33,29 odsto. Razlike su i kod ostalih bankarskih proizvoda, odnosno kredita, a efektivne kamatne stope zavise i od ročnosti, da li je kamatna stopa promenljiva ili fiksna, sa ili bez depozita, kao i da li je kredit indeksiran ili ne.

pošaljite komentar

Nema komentara