Vlada traži savetnika za privatizaciju Komercijalne banke

  • 15.10.2018

  • 11:11

  • Tanjug

  • 0

Vlada Srbije FOTO:N1

Vlada Srbije raspisala je poziv za finansijskog savetnika za privatizaciju Komercijalne banke.
Ministarstvo finansija pozvalo je vodeće međunarodne firme da dostave Izjavu o zainteresovanosti za pružanje usluga finansijskog savetnika za pripremu i sprovođenje plana prodaje akcija Komercijalne banke a.d. Beograd u vlasništvu Republike Srbije. 
Rok za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti treba dostaviti do 12. novembra, do 15.30 sati po srednjoevropskom vremenu. Zainteresovane firme treba da imaju značajno iskustvo u privatizaciji banaka i da raspolažu timom iskusnih eksperata. Firme mogu da formiraju konzorcijume. 
Ministarstvo finansija navodi da u skladu sa zakonom, između ostalog, učestvuje u upravljanju bankama u kojima je Republika Srbija akcionar, kao i u organizovanju i sprovodjenju postupka prodaje akcija tih banaka. 
Komercijalna banka trenutno ima 16.817.956 izdatih običnih akcija u vlasništvu 1.176 akcionara i 373.510 preferencijalnih akcija u vlasništvu 644 akcionara. Obične akcije i preferencijalne akcije Komercijalne banke su listirane na Beogradskoj berzi. 
Udeo koji će biti ponuđen na prodaju predstavlja celokupan državni udeo i čine ga akcije u vlasništvu Republike Srbije, a dodatno ga mogu činiti i sve druge akcije i u vlasništvu drugih akcionara voljnih da svoje akcije pridruže Republici Srbji u daljem postupku privatizacije.
pošaljite komentar

Nema komentara