Sada se kompanije bore za zaposlene

Najbolji pokazatelj stanja brenda je sve ono što zaposleni jedne kompanije pričaju o njoj. Zaposleni mogu biti najbolji ambasadori kompanije, ali i vrlo negativno uticati na brend. Bitno je izgraditi uslove koji će biti privlačni kandidatima, da se kompanija prepozna kao dobar poslodavac, pa onda pronalaženje zaposlenih ide lakše. Jaka je konkurencija među poslodavcima, jer … Nastavi sa čitanjem Sada se kompanije bore za zaposlene