Testiranje autonomnih vozila u Srbiji (konačno) regulisano i pravilnikom

Testiranje autonomnog vozila ubuduće može da obavlja isključivo firma sa sedištem u Srbiji, a na osnovu dozvole koju izdaje teritorijalno nadležna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem se području odvija testiranje. Dozvola se može izdati za jedno ili više autonomnih vozila na period od najduže godinu dana, piše u Pravilniku o uslovima za obavljanje autonomne … Настави са читањем Testiranje autonomnih vozila u Srbiji (konačno) regulisano i pravilnikom