2019

HEINEKEN SRBIJA

ZAJEDNO STVARAMO BOLJU SRBIJUKroz globalnu strategiju „Stvaramo bolji svet“, kompanija HEINEKEN Srbija posvećena je održivom poslovanju, a stvaranje boljeg sveta za zajednicu i sredinu u kojoj živimo i radimo podstičemo pre svega ličnim primerom. Brojnim inicijativama i programima želimo da kroz naše brendove doprinesemo rešavanju ekoloških i društvenih izazova, i da zajedno stvorimo bolju SrbijuHEINEKEN Srbija deo je kompanije HEINEKEN, najrasprostranjenijeg proizvođača piva na svetu. U Srbiji, naše pivo se proizvodi u pivari u Novom Sadu, tehnološki jednoj od najrazvijenijih pivara u regionu, i u Zaječaru, u pivari koja 2020. godine obeležava 125 godina tradicije i bogatog pivarskog umeća. Iskustvo i savremena tehnologija omogućavaju nam da kvalitetnim brendovima razvijamo i širimo naš portfolio, zadovoljavajući različite ukuse i potrebe naših potrošača. Našu pokretačku snagu čini strast prema kvalitetu i poslu koji radimo. Upravo ta strast za kvalitetom i uživanjem u životu ide ruku pod ruku sa poštovanjem prema zajednici u kojoj radimo i prema ljudima sa kojima radimo. Verujemo da radno okruženje ne podrazumeva samo uslove u kojima će zaposleni doprineti uspešnijim poslovnim rezultatima kompanije, već i u kojem će kompanija doprineti ličnom zadovoljstvu pojedinca.Zato kompanija HEINEKEN Srbija konstantno ulaže u obrazovanje svojih zaposlenih, unapređenje uslova rada, povećanje radne efikasnosti, te bezbednost i zdravlje na radu kroz stalno podizanje održivog poslovanja na novi, viši nivo. Održivost je u osnovi našeg poslovanja. Smanjenje uticaja društvenih i ekoloških izazova koje naše poslovanje ima u celokupnom lancu vrednosti – od zrna ječma do poslužene pune čaše piva, shvatamo veoma ozbiljno i predstavlja naš poslovni imperativ. Kroz dugoročnu globalnu strategiju „Stvaramo bolji svet“, posvećeni smo i usredsređeni na šest ključnih oblasti, na koje možemo najviše da utičemo: zaštita izvora pitke vode, smanjenje emisije ugljendioksida, održiva nabavka, promovisanje odgovorne konzumacije alkohola, promovisanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i saradnja s lokalnom zajednicom. Naš fokus, kao jednog od vodećih proizvođača piva i odgovornog korporativnog građanina, ostaje na promovisanju odgovorne konzumacije, jer želimo da umereno konzumiranje učinimo poželjnim oblikom ponašanja. Kao ambasadori odgovorne konzumacije, zajedno sa našim partnerima kroz različite inicijative i edukativne kampanje podstičemo odgovornu konzumaciju, zdrav i izbalansiran način života, vođeni željom da pokrenemo i doprinesemo društvenim i ekološkim promenama u zajednici čiji smo deo. Održivost nikada nije bila važnija u našem poslu, ali pred nama je još izazova. Ciljevi koje smo odredili da dostignemo u narednom periodu ostaju ambiciozni kao i do sada, a kompanija HEINEKEN Srbija nastaviće da podržava globalne napore da postane „najzeleniji“ proizvođač piva.

2019

GSK – GLAXOSMITHKLINE

TRADICIJA NARANDŽASTOG DANAZa našu kompaniju, korporativna društvena odgovornost podrazumeva poslovanje zasnovano na našoj misiji - da pomognemo ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Ove stavke se nalaze u centru svake odluke koju donose naši zaposleniKao inovativna globalna farmaceutska kompanija posvećena unapređenju kvaliteta ljudskog života kroz istraživanje i razvoj, proizvodnju i unapređenje dostupnosti lekova, vakcina i proizvoda za široku upotrebu, svoju inovativnost GSK takođe potvrđuje i na polju društvene odgovornosti. „Za stvaranje uspešnog i održivog poslovanja potrebno je više od finansijskih rezultata. To podrazumeva brigu o uticaju koji imamo na ljude i mesta u kojima sprovodimo svoju misiju kako bismo unapredili zdravstvenu zaštitu i sveukupno društveno okruženje“, kaže Marija Krstić, generalna direktorka kompanije GSK za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Društvena odgovornost stoga nije izolovani deo poslovanja, već je u osnovi strategije kompanije GSK i zasniva se na četiri strateška stuba:- „Zdravlje za sve“, odslikava težnju kompanije da unapredi dostupnost zdravstvene zaštite za sve ljude, bez obzira na mesto i uslove života. To činimo kroz ulaganje u istraživanje i razvoj proiZa našu kompaniju, korporativna društvena odgovornost podrazumeva poslovanje zasnovano na našoj misiji - da pomognemo ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Ove stavke se nalaze u centru svake odluke koju donose naši zaposleni zvoda, u infrastrukturu, kao i kroz uspostavljanje saradnje. Imamo inovativni pristup u pronalaženju rešenja kako bismo odgovorili na sve zdravstvene potrebe. Radimo na tome da omogućimo kontrolu ili da iskorenimo bolesti koje ugrožavaju živote ljudi širom sveta.- „Naše ponašanje“, oblast kroz koju postavljamo najviše etičke standarde poslovanja. Vrednosti po kojima poslujemo su fokus na pacijenta, integritet, po- štovanje prema ljudima i transparentnost. Naša posvećenost odgovornom poslovanju zasnovanom na tim vrednostima osnova je svemu što radimo.- „Naši ljudi“, gde težimo da obezbedimo zaposlenima podsticajno radno okruženje i da istovremeno odgovorimo na potrebe lokalne zajednice. Uz stalne prilike za razvoj, osluškivanje kritika i reakcija zaposlenih, i globalnih programa za volontiranje, zaposleni se podstiču da učestvuju u kreiranju svog radnog okruženja.- „Naša planeta“, koji podrazumeva smanjenje uticaja koje poslovanje naše kompanije ima na životnu sredinu, kao i očuvanje prirodnih resursa neophodnih za obezbeđenje visokokvalitetnih proizvoda koji dolaze do pacijenata i korisnika. Posvećeni smo rukovo- đenju i smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu koje naše poslovanje i naši proizvodi mogu imati tokom njihovog životnog ciklusa.Veliko je zadovoljstvo i satisfakcija kada možete svojim znanjem i veštinama da pomognete zajednici u kojoj živite. U dinamičnom vremenu u kojem živimo, često većini promiču stvari i ljudi kojima je naše malo ogromno. Zbog toga smo mi iz GSK odlučni u održavanju naše tradicije Narandžastog dana da pomažemo drugima i da budemo tamo gde smo najpotrebniji“, kaže Zorana Stanojevski, menadžer za spoljne poslove kompanije GSK. U saradnji sa partnerima iz zajednice, GSK tradicionalno pruža podršku programima koji podižu svest o prevenciji i kontroli različitih bolesti i aktivno učestvuje u velikom broju humanitarnih akcija. Za održivu podr- šku društvu ova kompanija je u Srbiji prepoznata sa preko 10 nacionalnih priznanja u oblasti korporativne odgovornosti.NARANDŽASTI DAN - DECENIJA ODRŽAVANJAU okviru tradicionalnog volonterskog projekta, po kome je GSK postao prepoznatljiv, Narandžasti dan omogućava svim svojim zaposlenima da jedan radni dan u toku godine iskoriste u svrhu aktivnog učešća u pomoći lokalnoj zajednici. Ove godine, Narandžasti dan slavi svoj jubilej - deceniju održavanja u Srbiji. Dosad su podržane 22 ustanove i organizacije u različitim gradovima širom zemlje. Samo u vrednosti volonterskog rada u Srbiji, Narandžasti dan predstavlja investiciju koja premašuje 5,5 miliona dinara. Program je jedinstven jer odluku o tome kome će pomoć biti usmerena ne donosi rukovodstvo kompanije: svi zaposleni imaju mogućnost da se kandiduju za vođenje akcije, bez obzira na njihovu poziciju ili sektor u kompaniji, predlaganjem ciljne grupe kojoj je pomoć neophodna, mesta volontiranja i aktivnosti koje smatraju prioritetnim za svoju zajednicu. Zaposleni čiji je predlog izabran formiraju „Narandžasti tim“, te kroz akciju Narandžastog dana, pored rešavanja konkretnih problema iz okruženja, rade i na svom ličnom i profesionalnom razvoju. Kroz organizovanje volonterskih aktivnosti, pored snažnog osećaja ličnog doprinosa, zaposleni imaju mogućnost i da razvijaju veštine i znanja koja ina- če nisu u prilici da steknu u svom svakodnevnom poslu. Iz ovakvih aktivnosti benefite osećaju svi: lokalna zajednica i naši sugrađani kojima je potrebna podrška, kompanija - u izgradnji partnerstava i poverenja u okruženju i povećanju motivacije zaposlenih, zaposleni - u mogućnosti da daju lični doprinos okru- ženju u kome žive i rade. Ipak, pokretač svega nisu donacije, niti unapređen nivo reputacije kompanije, niti za jedan dan zaista možemo rešiti sve probleme u zajednici. Slušajući doživljaje volontera i onih kojima smo pomogli - pokretač svega je lično iskustvo, unutrašnji osećaj i povezanost koja se ostvaruje sa ljudima kojima su pomoć i podrška potrebni. „Narandžasti dan je nazvan prema boji logotipa GSK-a, što simbolično odslikava inicijativu da jedan radni dan sve kompanijske resurse usmerimo na potrebe zajednice. U desetoj, jubilarnoj godini za Narandžasti dan, rezultati istraživanja među zaposlenima pokazuju da 100% ispitanika smatra da kroz volontiranje pokazujemo na delu osnovne vrednosti našeg poslovanja - poštovanje prema ljudima, fokusiranost na pacijenta, integritet i transparentnost. Ponosna sam na činjenicu da smo jedna od retkih kompanija u kojoj se svi zaposleni sa zadovoljstvom i velikom radošću odazovu pozivu da kroz svoje volontiranje doprinesu zajednici. Ovaj projekat nam omogućava da izađemo iz svog svakodnevnog poslovnog okruženja i damo lični doprinos rešavanju problema u okruženju u kom živimo i radimo“, rekla je Bojana Jovanović, koordinator za korporativne komunikacije kompanije GSK. Dosadašnje praćenje godišnjih razvojnih planova pokazalo je da su upravo zaposleni koji su bili angažovani u organizaciji volonterskih aktivnosti postizali bolje rezultate u svakodnevnom radu i bili posebno motivisani da postignu najbolje rezultate. Stoga, osim što GSK nastoji da pomogne lokalnoj zajednici, dodajući vrednost i praveći razliku, takođe nastoji da kroz svaki volonterski projekat podstakne, ohrabri i dodatno razvija vrhunske kvalitete humanosti i filantropije, kao i da usmeri zaposlene ka jačanju timskog duha, ličnom razvoju i napretku. Narandžasti dan je u Srbiji prepoznat sa četiri nagrade za društvenu odgovornost.„PULS“U okviru „Pulsa“, volonterskog programa zasnovanog na veštinama, GSK omogućava zaposlenima da napuste svoje radno mesto na pola godine i puno radno vreme posvete volontiranju u BELhospice centru, koristeći svoje poslovne veštine i ekspertizu za pomoć ovoj organizaciji u strateškom usmerenju i unapređenju operativne efikasnosti. Do sada su u BELhospice centru volontirali zaposleni iz GSK Španija i GSK Oman. Za program „Puls“, GSK je prepoznat Virtus nagradom za najbolje strateško partnerstvo između profitnog i civilnog sektora, kao i nagradom CSR foruma za pro bono podršku civilnom sektoru.PARTNERSTVO SA UNICEFOM: „ZAJEDNO ZA BOLJE ZDRAVLJE“Kroz trogodišnje partnerstvo između GSK-a i Unicefa, pokrenut je program „Zajedno za bolje zdravlje“, u cilju da se doprinese unapređenju zdravlja romske dece u Srbiji. Radi se o prvom filantropskom partnerstvu koje je ikada uspostavljeno između GSK-a i Unicefa. Pokrenuto je upravo u Srbiji, uz mogućnost da se u buduć- nosti proširi i na druge zemlje u svetu. Ovaj projekat je 2019. godine prepoznat kao jedan od pet najboljih projekata u okviru „Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje“ Privredne komore Srbije.STRATEŠKO PARTNERSTVO SA „SAVE THE CHILDREN“U okviru partnerstva sa organizacijom „Save the Children“, GSK od 2013. godine do danas u kontinuitetu teži da pomogne deci čiji je život ugrožen. Ovo partnerstvo je prepoznato i u široj javnosti „Nacionalnom nagradom za društvenu odgovornost“ koju dodeljuje Privredna komora Srbije za program usmeren na zbrinjavanje beba, dece i majki iz izbegličkih porodica u Srbiji.PROGRAMI ZA UNAPREĐENJE JAVNOG ZDRAVLJAZnačaj međusektorske saradnje za unapređenje zdravlja u Srbiji ogleda se kroz brojne programe za unapređenje javnog zdravlja, koje kompanija GSK sprovodi u partnerstvu sa državom, zdravstvenim ustanovama i civilnim sektorom. GSK učestvuje u kampanjama koje za cilj imaju širenje svesti javnosti o značaju zdravih životnih stilova, prevencije, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja bolesti koje pogađaju stanovništvo našeg područja, poput prevencije astme na Beogradskom maratonu, mobilnog testiranja za sve građane u tramvaju u „krugu dvojke“ tokom Evropske nedelje testiranja na HIV, preko kampanja „Tvoja pluća u tvojim rukama“ za borbu protiv hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i program „Pozitivno partnerstvo“ čiji je cilj da se zajedničkim delovanjem unapredi kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji, pa sve do kontinuiranog podizanja svesti o plućnoj hipertenziji kroz uče- šće u humanitarnoj „Trci nade“ u organizaciji Udruženja pacijenata Plućna hipertenzija Srbije i pružanjem podrške udruženju na drugim maratonima. Za kampanje širenja svesti o prevenciji bolesti u Srbiji GSK je prepoznat evropskom Red Ribon nagradom i Zlatnom nagradom UEPS.

2019 Erste bank

ERSTE BANKA

#ERSTEZNALI – ZA DOBRE FINANSIJSKE ODLUKEKorisna finansijska znanja, bolje razumevanje upravljanja ličnim finansijama i lakše donošenje dobrih finansijskih odluka od ove godine imaju novu adresu i polazište – ErsteZnali.rs. Erste Banka od marta sprovodi sveobuhvatan program finansijske edukacije „ErsteZnali“, a onlajn platforma je samo početak.Na šta sve jednu finansijsku instituciju podstiče društvena odgovornost? Kad je reč o Erste Banci, ona uvek inspiriše na razmišljanje o potrebama zajednice u kojoj posluje i o tome kako i na koje od njih Banka može da u skladu sa svojom strategijom odgovori na inovativan način, i time doprinese dobrobiti društva. Kao finansijska institucija, Erste Banka povećanje finansijske pismenosti u društvu i finansijsku edukaciju smatra svojom primarnom odgovornošću. Zbog toga već niz godina kroz različite programe finansijske teme približava ne samo svojim klijentima, već i čitavoj zajednici. Na osnovu tog iskustva, prepoznata je i potreba da Banka pokrene sveobuhvatan i besplatan program finansijske edukacije, koji će uključiti mnoge važne teme i aktivnosti i stvoriti interesovanje u javnosti za korisna i „životna“ finansijska znanja, tako što će ih učiniti dostupnim, na zanimljiv i primenljiv način. Glavni cilj – da građanke i građani naše zemlje donose bolje finansijske odluke. Recept za „ErsteZnali“ je pažljivo osmišljavan, i to tako da sadrži dovoljnu količinu korisnih informacija i preporuka, a da ne sadrži ni „prstohvat“ promocije proizvoda ili usluga Banke.#ERSTEZNALI ZAŠTO JE UOPŠTE FINANSIJSKA PISMENOST VAŽNA?Čime god da se bavimo i gde god da živimo, način na koji se svakodnevno ophodimo prema ličnim finansijama značajno utiče na naš život. Donošenje dobrih i odgovornih finansijskih odluka, koje su zasnovane na odgovarajućim znanjima, zaista može da promeni budućnost svakog od nas. Dobro upravljanje finansijama je značajno i za svaki poslovni poduhvat i njegovu održivost. Počev od svakog od nas pojedinačno, finansijska pismenost doprinosi prosperitetu čitavog društva, ekonomskom rastu i manjem riziku od siromaštva, društvenoj inkluziji i stabilnosti. ERSTE BANKA Međutim, ako se izuzmu ekonomisti, većina ljudi nije imala prilike da o finansijama uči u toku redovnog obrazovanja. To je pokazalo i istraživanje koje je Banka sprovela među klijentima – čak 90 odsto njih nikada nije imalo obuku iz oblasti upravljanja ličnim finansijama, 60 procenata se za savete obraća bližnjima, a tek šest odsto banci.FINANSIJSKA ZNANJA: KORISNA, PRIMENLJIVA I – ZABAVNAZbog svega navedenog, Erste Banka je htela da pita građane „ErsteZnali?“, podstakne ih da se zainteresuju za važne finansijske teme i podeli znanja i iskustva. Prva u nizu aktivnosti u okviru programa je onlajn platforma za finansijsku edukaciju, koja je od sredine marta 2019. dostupna na ErsteZnali.rs. Na njoj se mogu naći edukativni i zabavni tekstovi o finansijskim pojmovima i instrumentima, testovi znanja i brojne zanimljivosti i informacije koje su korisne za svakodnevno upravljanje finansijama. Šta jeste, a šta u stvari nije štednja? Kako odrediti njen cilj i iznos i na najbolji način voditi evidenciju ličnih prihoda i rashoda? Koje sve vrste zaduživanja i platnih kartica postoje? Kako efikasno registrovati svoju firmu? Prvih pet oblasti koje su detaljno predstavljene su upravljanje ličnim finansijama i štednja, zaduživanje, kartice i kupovina nekretnina, a ErsteZnali.rs nudi i korisne informacije u okviru preduzetničkog kursa. Stalno se dopunjuje i inovira, uz postepeno uključivanje tema i partnera. Da je potreba dobro prepoznata, a recept odgovarajući, pokazali su i rezultati – platforma je brzo privukla pažnju javnosti i trenutno ima oko 140.000 jedinstvenih poseta. Posetioci su testirali svoje finansijsko znanje više od 11.000 puta. Platforma je samo prvi korak programa – nedavno je započet i ciklus radionica pod nazivom „Sedam koraka dobrih finansija“, u okviru kojih eksperti Banke volonterski sa građanima dele savete i preporuke o vođenju ličnog budžeta i upravljanju finansijama. Radionice će biti organizovane širom Srbije. Program je namenjen i najmlađima – ove godine objavljena je knjiga „Čuvari zmajevog blaga“, koja uči decu kako da brinu o novcu i otkriva im znanja koja su osnova buduće finansijske pismenosti. Autorka knjige je Dragica Mujković, direktorka Direkcije komunikacija Erste Banke, a izdao ju je Kreativni centar, uz podršku Banke. Ukoliko i vi želite da poboljšate svoja finansijska znanja, kao i da na vreme saznate sve o narednim aktivnostima u okviru „ErsteZnali“, pratite sadržaje na ErsteZnali.rs i društvenim mrežama Erste Banke.#ERSTEZNALI U BROJKAMA, 2019. GODINE:• Jedna osoba zaposlena, za koordinaciju programa finansijske edukacije• 25 eksperata iz različitih sektora Banke uključeno u pripremu sadržaja platforme• Šest edukativnih kurseva na platformi• 140.000 jedinstvenih poseta platformi• Više od 11.000 urađenih testova znanja• 20 eksperata iz različitih sektora Banke uključeno u pripremu radionica