Vesti iz sveta

Metan-hidrat, energija budućnosti

Metan-hidrat se sve češće pominje kao supstanca sa velikim energetskim potencijalom i eventualnom isplativošću. Iako je u poslednje vreme u fokusu energetskih istraživanja i eksploatacije gasa i naft...