Konferencije

Konferencije

Mediji da ne doprinose polarizaciji društva

Da bi doneli informisane odluke, biračima su potrebne tačne informacije i jednaki uslovi za medije. Na sadašnjoj društvenoj sceni Srbije, koja je duboko polarizovana i podeljena, novinari ne smeju da doprinose "kopanju rovova" koji su političari i ostali moćnici napravili između delova zajednice.