Dragan Drača. FOTO: Nova ekonomija

VIDEO: Poreznika premalo, treba im i obuka

Dragan Drača. FOTO: Nova ekonomija

Stručnjaci i privrednici složni su u oceni da Poreska uprava nema dovoljno kadrova i da im fali znanja, a Dragan Drača iz Saveta stranih investitora upozorava da se na tom planu pojavljuju novi problemi.

„Da bi kompanije mogle da investiraju i planiraju svoje poslovanje ovde, oni moraju da imaju predvidiv poreski sistem", rekao je Drača na forumu „Poreska politika Srbije: da li pogoduje privredi i investicijama" održanom u septembru.

On je kazao da je država ostvarila određeni napredak na nivou propisa, i kao primere naveo pitanja oporezivanja marketinških usluga i poreske amortizacije.

„Sa druge strane, postoje oblasti gde napretka baš i nema. Vidimo i neke nove probleme koji se javljaju, kao što je porez na imovinu, gde su pravila o utvrđivanju poreske osnovice, vrednovanje imovine, napravile dosta poteškoća kompanijama", rekao je Drača.

On je dodao da je ostvaren određeni pomak u reformi Poreske uprave, ali je neophodno ojačati kadrovske kapacitete da bi Poreska uprava „mogla da radi sa velikim kompanijama i da poreski inspektori razumeju kako složeni sistemi funkcionišu".

„Veliki je izazov kako da Poreska uprava podigne kvalitet i broj kadrova, i mislim da je to ključno za uspeh reforme sistema Poreske uprave", kazao je Drača.

Prema njegovim rečima, praksa Poreske uprave je često neujednačena, delimično zbog neznanja i nerazumevanja, ali i zbog toga što propisi nisu uvek precizni a Poreska uprava ponekad ne poštuje mišljenja Ministarstva finansija, iako su ona obavezujuća.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kazao je da ne vidi kako će Poreska uprava privući kvalitetne kadrove s obzirom da plate koje nudi ne mogu da se porede sa privatnim sektorom.

„Ako se sećate, pre par godina bio je pokušaj da se ’zanovi’ ljudski kapacitet u Poreskoj upravi, pa je dozvoljeno da Poreska uprava zaposli sto novih ljudi. Dok je taj proces završen, dvesta ljudi je napustilo Poresku upravu, što u penziju što u privatni sektor", rekao je on.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara