Priprema je tajna uspeha inicijalne javne ponude

Kako do uspešne IPO? FOTO: Pexels
  • 22.02.2019

  • 08:22

  • business Intelligence Balkans

  • 0

Inicijalna javna ponuda (IPO) je prvo emitovanje akcija jedne kompanije na berzi i predstavlja prelazak iz jednog od zatvorenih oblika u javno otvoreno akcionarsko društvo. IPO pomaže finansiranje privrede zahvaljujući prikupljanju sredstava od strane kompanija koje izlaze na berzu i omogućava određivanje tržišne vrednosti kompanija u realnoj ekonomiji. 

Ove tradicionalne funkcije berze, danas se dopunjuju uslugama kliringa i poravnanja, prodajom tržišnih podataka i indeksa i drugim uslugama. Iako su se funkcije berzi razvile, osnovna uloga je i dalje prikupljanje kapitala od strane kompanija koje izlaze na javno tržište. 

Ali šta jedan IPO čini uspešnim? Neki od najvažnijih pokazatelja uspeha su: 

Prikupljeni kapital:  Pet najvećih izlazaka na evropska javna tržišta u 2018. godini uključuju kompanije Knorr-Bremse (EUR 3,8mlrd., Dojče berza), Siemens Healthineers (EUR 3,6mlrd, Dojče berza), SIG Combibloc Group (EUR 1,7mlrd, Švajcarska berza), DWS Group GmbH & Co KGaA (EUR 1,3mlrd, Dojče berza) i Aston Martin Lagonda Global Holdings (EUR 1,2mlrd, Londonska berza), koje su prikupile gotovo 12 milijardi evra. Svaka kompanija koja izlazi na berzu ima postavljen cilj koliko kapitala želi da prikupi da bi ispunila svoje planove i svaka će znati da li je takav potez bio uspešan, prema nekih svojim merilima i pokazateljima.

Rast cene akcija: Za kompanije na berzi najvažnija je tekuća tržišna cena akcija. Bitan indikator uspeha je rast cena akcija, kako prvog dana trgovanja, tako i tekuće tržišne cene u odnosu na početnu, nominalnu cenu na dan inicijalne javne ponude. 
Tržišna vrednost: Velika tražnja za akcijama u inicijalnoj javnoj ponudi tipično ima za rezultat i veću tržišnu vrednost kompanije. 

Privlačenje novih kupaca i talenata: Izlazak na javno tržište podiže svest o kompaniji kod potencijalnih kupaca, ali takođe može da pomogne i u zapošljavanju talenata. 
Poverenje dobavljača: Dobavljači generalno vide proces izlaska na berzu kao pozitivan korak za kompaniju ka stabilnosti i dugoročnom rastu i razvoju.

Kako učiniti uspeh izvesnijim? Postoji mnogo načina da kompanija koja izlazi na berzu privuče investitore. Generalno, kompanija koja ima veći rast od industrijskog proseka će lakše privuci kako privatne, tako i institucionalne investitore. Neki od elemenata koji mogu da učine IPO uspeh izvesnijim su: veliko i rastuće tržište; jedinstven i diferenciran poslovni model; atraktivan proizvod ili usluga; snažan rast prihoda, sa značajnim i održivim projektovanim rastom; jake margine i generisanje gotovine; iskusni menadžment tim, spreman za javno tržište; dobro postavljeno korporativno upravljanje u finansijskom i operativnom pogledu i sl. 
Ovi elementi, uz dobro postavljenu i održivu strategiju čine dobar tzv. equity story za uspešan IPO.

Priprema je tajna uspeha. Planiranje, izvršavanje i upravljanje IPO-om je kompleksan zadatak za svaku organizaciju. Što je kompanija bolje pripremljena, to troškovi samog procesa mogu biti manji, a IPO efikasniji. 

Tri bitne faze u IPO pripremi su IPO analiza spremnosti, priprema kompanije za izlazak na berzu, ali i priprema kompanije za nastavak poslovanja na javnom tržištu. Presudno je da kompanija razume i prevaziđe eventualne nedostatke pre samog izlaska na javno tržište. Period pripreme kompanija za izlazak na berzu može da varira i često traje od 6 meseci do dve godine.

U 2018. godini, u Evropi je bilo 313 izlazaka na berzu, u kojima je prikupljeno 36.6 milijardi evra, što je 19% manje u odnosu na prethodnu godinu (359 inicijalnih javnih ponuda sa prikupljenih 45.1 milijardi dolara). 

Po prvi put nakon skoro osam decenija i Srbija se pojavila na IPO evropskoj mapi, izlaskom Fintel energije, proizvođača električne energije iz energije vetra. 

Inicijalnom javnom ponudom na Beogradskoj berzi, Fintel energija je prikupila oko 6.3 miliona evra (755,2 miliona dinara) za nove investicije u vetroparkove u Srbiji. Na početku trgovanja na Prime listingu Belexa, Fintel Energija imala je tržišnu kapitalizaciju od oko 112 miliona evra. Na Beogradskoj berzi, 20. novembra je počelo trgovanje akcijama ove kompanije, kada je trgovano sa 440 akcija po ceni od 505 dinara. Najveći promet akcijama Fintel energije ostvaren je 7. februara 2019. godine kada se trgovalo sa 1,348 akcija po ceni od 520 dinara, odnosno ukupno nešto vise od 700 hiljada dinara. 

Da li je Vaša kompanija spremna za izlazak na berzu?

Beogradska berza je uz podršku EBRD-a pokrenula inicijativu za povećanje broja i vrednosti inicijalnih javnih ponuda, a svi zainteresovani mogu dobiti besplatnu podršku kako bi proverili da li je IPO putovanje pravi način za njihov dalji razvoj.
Više informacija na:
www.serbiaipo.com                                                                                        

(PwC / Ivana Stanković, Sava Laketić)


pošaljite komentar

Nema komentara