Evropska centralna banka olabavila uslove kreditiranja

Foto: Pixabay

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je da je Upravno veće banke usvojilo paket privremenih mera za olakšavanje zaduživanja putem smanjenja obaveznog pokrića, a kako bi olakšala funkcionisanja Evrosistema i obezbeđivanje likvidnosti.

Paket je dopuna drugim merama koje je ECB nedavno objavila, uključujući nove dugoročne operacije refinansiranja i Program za hitnu kupovinu tokom pandemije koronavirusa.

Mere trebaju da pruže podršku procesu izdavanja zajmova, posebno olakšanjem uslova pod kojima drugi krediti mogu biti prihvaćeni kao pokriće. Istovremeno, Evrosistem povećava toleranciju rizika kako bi pružio podršku izdavanju kredita putem refinansiranja.

Upravno veće ECB odredilo je takođe set mera za olakšano kreditiranje korporacija i domaćinstava.

Nacionalnim centralnim bankama omogućeno je da prošire okvir za prihvatanje kreditnih zahteva ugovornih strana u svojoj jurisdikciji.

Spušten je i minimalna veličina domaćih kreditnih zatheva sa 25.000 evra na nulu. Upravno veće privremeno je snizilo granicu tolerancije rizika za 20 odsto.

Mere važe tokom pandemije koronavirusa. Ponovo će biti razmatrane pre kraja ove godine, a u obzir će biti uzeta i potreba za njihovo produženje.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara