Agencija: Korupcija je i dalje u velikoj meri prisutna u Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Skupštini godišnji izveštaj o radu za 2016. u kome se navodi da je korupcija dalje u velikoj meri prisutna u društvu, saopštila je danas ta agencija.

Godišnji izveštaj o radu je prethodno jednoglasno usvojio Odbor Agencije a tom dokumentu je navedeno da se građani u velikom broju predstavkama obraćaju Agenciji zbog sumnje na korupciju.

"Evidentno je da je korupcija i dalje u velikoj meri prisutna u našem društvu i da rezultati u borbi protiv korupcije još nisu dovoljno vidljivi, što je, (čak i kada su uloženi veliki napori i kada izvesnih rezultata realno ima), štetno, jer otežava vraćanje poverenja u rad i efikasnost institucija", navodi se u izveštaju.

Obrazovanje najrizičnije

Oblast obrazovanja, ocenjena je kao najrizičnija u prošloj godini, prema prijavama građana, dodaje se u tom izveštaju.

Agencija je u postupku provere blagovremenosti, tačnosti i potpunosti podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera i postupanja po predstavkama u 2016. podnela 35 izveštaja nadležnim tužilaštvima i drugim organima.

Podneto je "i 18 krivičnih prijava radi utvrdjivanja postojanja korupcije u konkretnim slučajevima, što je povećanje za 29,27 odsto u odnosu na 2015.".

U oblasti sukoba interesa povećan je broj okončanih predmeta, kojih je 1.715, što je 18,92 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, kao i broj donetih meritornih odluka.

Broj rešenja kojim se odbija saglasnost za vršenje druge javne funkcije, odnosno obavljanje drugog posla povećana je za 43,24 odsto dok su rešenja kojima se utvrđuje povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije povećana za 38,98 odsto.

Ohrabruje činjenica da su funkcioneri u 96,77 odsto slučajeva postupili po meritornim odlukama i mišljenjima Agencije, navodi se u izveštaju.

Vreme za izmenu zakona

Navodi se i da sedmogodišnje iskustvo stečeno primenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti pokazalo da je vreme za nove i sveobuhvatne izmene postojećeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

"Njima bi trebalo da se uvedu stroža pravila o odgovornosti funkcionera, ojača kontrolna uloga Agencije i uvedu neophodni mehanizmi za obezbedjivanje transparentnosti u pogledu finansiranja političkih aktivnosti i političkih subjekata", navodi se u izveštaju.

Ističe se i da podršku radu Agencije treba da pruži Skupština Srbije, pre svega, kroz razmatranje godišnjih izveštaja o radu Agencije i izveštaja o nadzoru nad primenom strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.


"Ne ohrabruje činjenica da Narodna skupština dve godine zaredom ove izveštaje nije razmatrala u plenumu, čime je, u znatnoj meri, izostala kontrola nad postupanjem izvršne vlasti u sprovodjenju javnih politika iz oblasti borbe protiv korupcije", navodi se u izveštaju.

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara