Beograd uveo lokalne administrativne takse

Nova ekonomija

Grad Beograd uveo je lokalne administrativne takse za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje organi Grada Beograda i gradskih opština na teritoriji Grada Beograda izdaju, u okviru poslova iz izvorne nadležnosti Grada Beograda.

Kako je objavljeno u Službenom listu Beograda, taska se plaća za podneske u trenutku kada se predaju, za rešenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje; za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Taksu ne plaćaju organi države Srbije, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, Crveni krst Srbije; Crkve i verske zajednice, diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti. 

Taska se, između ostalog, ne plaća za spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti; u postupcima za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, za spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom.

Taksa se ne plaća za spise u vezi sa regulisanjem vojne obaveze, kao i u postupcima za sahranjivanje. 

Ove takse će se primenjivati od 1.januara 2021. godine.

Pola ljudi iz unutrašnjosti bi da ode iz Srbije, Beograd više nije zanimljiv

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Mia

    Još parafiskalnih nameta