FATF kritikuje Srbiju zbog progona medija i civilnog sektora

Foto: Pixabay

Povodom istrage protiv grupe nezavisnih medija i nevladinih organizacija koju je povela Agencija za sprečavanje pranja novca u postupku koji je pokrenut od strane Specijalnih procedura Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, sada se oglasio i FATF, međunarodna organizacija za sprečavanje pranja novca i ocenio da postoji sumnja da je Republika Srbija prekršila preporuku tog tela koja određuje granice ovlašćenja Uprave za sprečavanje pranja novca kao organa finansijske obaveštajne službe.

Na ovaj način Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije je potencijalno ugrozila kredibilitet celog sistema za primenu preporuka FATF-a u odnosu na zaštitu ljudskih prava, što može biti predmet daljeg interesovanja Ujedinjenih nacija, ali i drugih međunarodnih tela koja se bave zaštitom ljudskih prava, ocenjuju predstavnici civilnog sektora.

Da podsetimo, sama država Srbija bila je na "crnoj listi" FATF-a skoro godinu i po dana, među zemljama koje su "pretnja za međunarodni finansijski sistem" do juna 2019. kada je sa te liste skinuta, jer je ispunila zahteve kada je reč o borbi protiv terorizma i sprečavanja pranja novca.

Slučaj "Spisak", kada je Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije od banaka tražila da joj dostave podatke o svim novčanim transakcijama za 57 domaćih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca, biće predmet daljih diskusija FATF i Ujedinjenih nacija, pre svega na plenarnoj sesiji Moneyvala (Komitet Saveta Evrope) koja će zasedati u aprilu.

Podsećamo, specijalni izvestioci UN-a osudili su ponašanje institucija Srbije zbog slučaja "Spisak", o čemu je Nova ekonomija već pisala i pokrenuli postupak za prikupljanje dodatnih informacija, koji uključuje I zahteve za zvanično izjašnjenje Republike Srbije, ali i FATF i eksprertskog komiteta Saveta Evrope Moneyval, nadležnog tela za praćenje usklađenosti Republike Srbije sa preporukama FATF

UN: SRPSKI ANTITERORISTIČKI ZAKONI ZLOUPOTREBLJEN ZA ZASTRAŠIVANJE NVO I MEDIJA
UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA ISTRAŽUJE POSLOVANJE KRITIČKIH MEDIJA, NA SPISKU I UREDNICA NOVE EKONOMIJE

"Jasnom sumnjom u pravni osnov ove finansijskeu istrage, FATF je potvrdio sve ono o čemu su  organzacije i mediji koji su se našli na spisku isticali od početka. Posebno je važno što je FATF ovakvo postupanje Uprave za sprečavanje pranja novca doveo u vezu sa preporukom 29 kojom se određuju ovlašćenja obaveštajnih finansijskih institucija, i kada se radi o nadzoru nad neprofitnim organizacijama. Sada se ovo može koristiti kao argument kod zloupotreba pravnog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u svrhu pritisaka na civilno društvo i medije u svim zemljama koje su članice FATF, a znamo da je takvih slučajeva već bilo", ocenila je Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa.

Predstavnici civilnog društva najavljuju da će tek detaljnije analizirati  dostupna dokumenta iz postupka koji je pokrenut od strane UN Specijalnih procedura. Nakon toga će i definisati svoje stavove prema Upravi za sprečavanje pranja novca, Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srbije.  

Takođe, nastaviće i dalju edukaciju građanskog društva o rizicima od potencijalne zloupotrebe od pranja novca i finansiranja terorizma, jer i sami prepoznaju značaj te teme, ali će istovremeno i jačati svest o potencijalnim zloupotrebama ove regulative od strane države.

"Posebno je važno je da sada radimo i sa bankarskim sektorom, imajući u vidu da je ova aktivnost Uprave ozbiljno ugrozila reputaciju naših organizacija kao bankarskih klijenata. Takođe, regulativa za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u samim bankama je nametnula ozbiljne administrativne obaveze, pa verujmo da i u tom smislu postoji prostor za zajedničko delovanje", navela je Selaković.

Predstavnici nevladinog sektora i medija koji su se našli na spisku Uprave za sprečavanje pranja novca pod sumnjom da se bave pranjem novca i finansiranjem terorizma pozvale su institucije da bez odlaganja zaustave zloupotrebu mehanizma za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za  zastrašivanje, a o ovom slučaju su obavestili sve relevantne međunarodne institucije. Uprava do sada nije iznela nikakve rezultate istrage protiv medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji se nalaze na spisku za proveru.

Povodom apela koji su organizacije, među kojima je bila i Nova ekonomija, uputile međunarodnim telima, već su reagovali stručnjaci UN-aFATF-a i Moneyval-a

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Jakov

    Katastrofa. Mi možda imamo neku normalnost u državi, ali smo zato vrlo agresivni sami prema sebi, i stalno ratujemo sami sa sobom. Umesto da praktikujemo malo više slobode, sloge i ljubavi, mi se okrećemo onoj mračnoj strani, licemerju, besu i samoljublju