Vesti iz zemlje

19.10.2022. 17:05

Saopštenje

Autor: Saopštenje

Grupa za obrazovanje otvorila prvi Mejkers lab: inovativni pristup obrazovanju i povezivanje zajednica

Mejkers lab u Čačku; Foto: Nova ekonomija/Dimitrije Gašić

Medicinska škola u Čačku je prva škola u Srbiji u kojoj je otvoren multidisciplinarni inovativni prostor, Mejkers lab, u kome učenici i nastavnici zajedno istražuju, stvaraju i povezuju se sa lokalnom i širom zajednicom.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nova ekonomija (@nova.ekonomija)

Otvaranje prvog Mejkers laba bilo je povod za organizovanje susreta u Čačku u Medicinskoj školi, kome je prisustvovalo više od 20 nastavnika iz različitih škola, učenici i predstavnici organizacija koje zajedno rade na projektu pod nazivom Grupa za obrazovanje koja podrazumeva Nordeus fondaciju, Centar za promociju nauke, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativu „Digitalna Srbija”.

 

 

Rad Mejkers laba zasniva se na povezivanju STEAME oblasti (science, technology, engineering, math, entrepreneurship / nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost, matematika, preduzetništvo) onako kako to uveliko rade  neke od najrazvijenijih zemalja na svetu.

 

O ciljevima, programima i radu Mejkers laba na susretu govorili su Jelena Dramićanin, profesorka Medicinske škole i predsednica Školskog odbora, kao i predstavnici organizacija koje čine Grupu za obrazovanje – Danijela Vučićević, viša savetnica za programske aktivnosti CPN-a, Darko Radičanin, izvršni direktor Dostignuća mladih u Srbiji, Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative „Digitalna Srbija” i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

 

Mejkers lab – prostor za umrežavanje i inovacije

 

Kroz rad u Mejkers labu zamišljeno je da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju edukaciji i rešavanju problema. Ideja je da se đaci zainteresovani za nauku ohrabre da dalje razvijaju interesovanja u tom pravcu i da se podstiče eksperimentisanje i multidisciplinarnost u nastavi. Krajnji cilj je povezivanje škola sa građanskim inicijativama i umrežavanje škola na lokalnom a onda i širem nivou.

 

„Mejkers lab omogućava nastavnicima da održe multidisciplinaran čas. To znači da će učenici istovremeno sticati znanja i razvijati veštine iz mnogih oblasti, kao i da će moći da to praktično primene. Suština savremenog obrazovanja je upravo u tome da učenik može tokom jednog časa da temi pristupa iz uglova različitih disciplina. Takav način obrazovanja imaće nemerljiv uticaj na sve segmente društva, a Mejkers lab je prostor slobode koji će taj proces pokrenuti“, istakla je Jelena Dramićanin, profesorka Medicinske škole i predsednica Školskog odbora.

 

Kako je jedan od ciljeva ovog projekta povezivanje škola sa širom zajednicom, što podrazumeva i privredu, nove tehnologije i njihovu primenu u poslovanju, na susretu je bilo reči i o STEAME programima kroz koje će svi moći da steknu jasnu predstavu o značaju veze između tehnologije, nauke i uspešnih industrija, biznisa, umetnosti.

 

„Većina projekata unutar STEAME obrazovanja biće namenjena praktičnom radu sa učenicima, kao i unapređenju nastavničkih kompetencija i znanja. Malo je projekata koji su namenjeni školama kao složenim, organskim celinama kojima se pristupa sveukupno i strukturalno. Upravo tu na scenu stupaju novi prostori – Mejkers labovi, koji pružaju podršku za kreiranje pojedinačnih strategija razvoja škola u STEAME okviru“, rekla je Danijela Vučićević, viša savetnica za programske aktivnosti CPN-a.

 

Dajući konkretan primer pomenutog koncepta, direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić  naglasio je značaj medtech oblasti, koje spajaju medicinu i savremene tehnologije: „Budući da prvi Mejkers lab otvaramo u medicinskoj školi savršen primer primene multidisciplinarnosti i STEAME obrazovanja može da bude medtech. Razne aplikacije i uređaji koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života i olakšavanje primene različitih medicinskih terapija su osnov ove oblasti. Gradeći eksperimentalni i preduzetnički način razmišljanja kod učenika, otvaramo put ka uspehu mladih, kreativnih, preduzetnih timova, kako u drugim tako i u ovoj oblasti.”

 

Dva nova mikroskopa za školu

 

Grupa za obrazovanje je u potpunosti renovirala i opremila prostor, u skladu sa potrebama škole, i ovom prilikom donirala i dva nova mikroskopa koja su potrebna kako u redovnoj nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima.

 

Događaju su pored pomenutih prisustvovali i predstavnici medija, a jedna od aktivnosti bilo je i takmičenje Poslovni izazov koje realizuje organizacija Dostignuća mladih. Ova aktivnost predstavlja direktan primer programa, ali i posebnog cilja povezivanja škola, dece i nastavnika.

 

Organizacije koje čine Grupu za obrazovanje

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, čine je:

 

  • Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja.

U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.

 

  • Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.

 

  • Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima.

 

Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.

  • Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

 

Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa.

 

Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod veća zapošljivost mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.

 

Medicinska škola u Čačku je prva škola u Srbiji u kojoj je otvoren multidisciplinarni inovativni prostor, Mejkers lab, u kome učenici i nastavnici zajedno istražuju, stvaraju i povezuju se sa lokalnom i širom zajednicom.

 

Otvaranje prvog Mejkers laba bilo je povod za organizovanje susreta u Čačku u Medicinskoj školi, kome je prisustvovalo više od 20 nastavnika iz različitih škola, učenici i predstavnici organizacija koje zajedno rade na projektu pod nazivom Grupa za obrazovanje koja podrazumeva Nordeus fondaciju, Centar za promociju nauke, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativu „Digitalna Srbija”.

 

Rad Mejkers laba zasniva se na povezivanju STEAME oblasti (science, technology, engineering, math, entrepreneurship / nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost, matematika, preduzetništvo) onako kako to uveliko rade  neke od najrazvijenijih zemalja na svetu.

O ciljevima, programima i radu Mejkers laba na susretu govorili su Jelena Dramićanin, profesorka Medicinske škole i predsednica Školskog odbora, kao i predstavnici organizacija koje čine Grupu za obrazovanje – Danijela Vučićević, viša savetnica za programske aktivnosti CPN-a, Darko Radičanin, izvršni direktor Dostignuća mladih u Srbiji, Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative „Digitalna Srbija” i Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

 

Mejkers lab – prostor za umrežavanje i inovacije

 

Kroz rad u Mejkers labu zamišljeno je da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju edukaciji i rešavanju problema. Ideja je da se đaci zainteresovani za nauku ohrabre da dalje razvijaju interesovanja u tom pravcu i da se podstiče eksperimentisanje i multidisciplinarnost u nastavi. Krajnji cilj je povezivanje škola sa građanskim inicijativama i umrežavanje škola na lokalnom a onda i širem nivou.

 

„Mejkers lab omogućava nastavnicima da održe multidisciplinaran čas. To znači da će učenici istovremeno sticati znanja i razvijati veštine iz mnogih oblasti, kao i da će moći da to praktično primene. Suština savremenog obrazovanja je upravo u tome da učenik može tokom jednog časa da temi pristupa iz uglova različitih disciplina. Takav način obrazovanja imaće nemerljiv uticaj na sve segmente društva, a Mejkers lab je prostor slobode koji će taj proces pokrenuti“, istakla je Jelena Dramićanin, profesorka Medicinske škole i predsednica Školskog odbora.

 

Kako je jedan od ciljeva ovog projekta povezivanje škola sa širom zajednicom, što podrazumeva i privredu, nove tehnologije i njihovu primenu u poslovanju, na susretu je bilo reči i o STEAME programima kroz koje će svi moći da steknu jasnu predstavu o značaju veze između tehnologije, nauke i uspešnih industrija, biznisa, umetnosti.

 

„Većina projekata unutar STEAME obrazovanja biće namenjena praktičnom radu sa učenicima, kao i unapređenju nastavničkih kompetencija i znanja. Malo je projekata koji su namenjeni školama kao složenim, organskim celinama kojima se pristupa sveukupno i strukturalno. Upravo tu na scenu stupaju novi prostori – Mejkers labovi, koji pružaju podršku za kreiranje pojedinačnih strategija razvoja škola u STEAME okviru“, rekla je Danijela Vučićević, viša savetnica za programske aktivnosti CPN-a.

 

Dajući konkretan primer pomenutog koncepta, direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Bjelotomić  naglasio je značaj medtech oblasti, koje spajaju medicinu i savremene tehnologije: „Budući da prvi Mejkers lab otvaramo u medicinskoj školi savršen primer primene multidisciplinarnosti i STEAME obrazovanja može da bude medtech. Razne aplikacije i uređaji koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života i olakšavanje primene različitih medicinskih terapija su osnov ove oblasti. Gradeći eksperimentalni i preduzetnički način razmišljanja kod učenika, otvaramo put ka uspehu mladih, kreativnih, preduzetnih timova, kako u drugim tako i u ovoj oblasti.”

 

Dva nova mikroskopa za školu

 

Grupa za obrazovanje je u potpunosti renovirala i opremila prostor, u skladu sa potrebama škole, i ovom prilikom donirala i dva nova mikroskopa koja su potrebna kako u redovnoj nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima.

 

Događaju su pored pomenutih prisustvovali i predstavnici medija, a jedna od aktivnosti bilo je i takmičenje Poslovni izazov koje realizuje organizacija Dostignuća mladih. Ova aktivnost predstavlja direktan primer programa, ali i posebnog cilja povezivanja škola, dece i nastavnika.

 

Organizacije koje čine Grupu za obrazovanje

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, čine je:  • Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja.
U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.

 

  • Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.
  • Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima.
Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.
Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa.
Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod veća zapošljivost mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.