HR ne razume biznis – HR jeste biznis

Foto: Pixabay

Autorka teksta je Nevena Stanisavljević, osnivačica HR World-a

Ako su ljudi ključni resurs jedne kompanije, kako onda funkcija koja se bavi ljudima nije ključna biznis funkcija? Da li je ovo pitanje kojim bi trebalo da se bave kompanije i šta su prepreke na tom putu. Neki od odgovora su - HR profesionalci koji imaju stručno znanje, ali nemaju dovoljno razvijen biznis kapacitet; sistem koji nema dovoljno jasno postavljena očekivanja od HR-a ili ne prepoznaje rezultate njegovih procesa; nepostojanje sistemskog razvoja HR karijere.

Najčešće pitanje je uglavnom i ono najteže – kako da HR bude prepoznat za strateškim stolom kao ravnopravni član i donosilac odluka? Ovo zavisi od kompanije do kompanije – da li je globalna, lokalna, kakva je vlasnička struktura, koliko godina je HR prisutan u sistemu i kakav je odnos najvišeg menadžmenta ili vlasnika prema njemu.

HR je nova industrija i još uvek traži svoj put. Očekivanja od nje su nedovoljno definisana, nekada se očekuje previše, nekada da bude samo izvršilac, često je odgovorna za rezultate, a da na putu postizanja istih nije imala dovoljno ingerencija i uticaja. 

Nameće se pitanje - Kako ovo popraviti? Ili je možda modifikovati to pitanje u - Kako polako menjati ovaj kurs? Tako što će se o tome više pričati i što će se simultano raditi sa svim stejkholderima u procesu. HR profesionalci će biti pozvani da nauče jezik biznisa i da se pozabave svojim biznis znanjima.

Bilo bi dobro da menadžment razume šta su očekivanja od ove struke i da usvoji procese kojima će se ta očekivanja i realizovati. Takođe, svojim primerom, tj. odnosom prema HR-u u kompaniji, oni će pokazati zaposlenima šta HR u kompaniji znači i da je važna karika za negovanje najznačajnijeg kapitala i postizanje rezultata. Raditi sa univerzitetima, udrženjima mladih i onima koji su spremni da zakorače ili iskorače u HR karijeru.

Udruživanje pomaže. Naročito kreiranje platformi u okviru kojih znanje i informacije mogu neometano da se razmenjuju. Kako bi HR u Srbiji i regionu bio podignut na viši, strateški nivo, potrebno je kreirati i razvijati celovit HR ekosistem. On je skup svih zainteresovanih strana – HR profesionalaca, kompanija, institucija, univerziteta, strukovnih udruženja, i sistemski utiče na etabliranje HR-a kao ključne biznis funkcije koja direktno doprinosi rezultatu kompanije, ali i predstavlja svojevrsni katalizator struke. 

HR World organizacija je uspela da sve ove činioce poveže već drugu godinu za redom kroz veliki industrijski događaj koji pet dana drži HR pod reflektorima. HR Week je prošle godine u Kombank dvorani okupio više od 800 učesnika, 25 predavača iz celog sveta i preko 50 izlagača na HR sajmu. Glavna tema ovogodišnjeg online događaja jeste Strateški HR i razvoj HR karijere. 

HR WEEK, najveći HR događaj u regionu, traje od 23. do 27. novembra

Poslednje nedelje novembra (od 23 do 27. novembra 2020. godine) više od 150 govornika iz svih delova sveta pokušaće zajedno da ove teme sagleda iz više uglova - Strategic HR, People Centric HR, Innovative HR, HR Development, a kuriozitet je i ceo dan posvećen najvišem menadžmentu – C-level Day.

Poslednji dan će omogućiti HR profesionalcima da bolje razumeju šta se od njih očekuje, ali i kako da "ispune te cipele" Samo tog dana sa publikom će se družiti CEO Hemofarma, VIP Mobile, Erste bank; CHR – NIS, Pepsico, Sopharm, Nordeus, Nelt; direktori transformacije OTP Bank i VIP Mobile i još desetine drugih. 

Pogledajte više o predstojećem događaju na www.hrweek.rs  

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara