Nauka u doba korone: Objavljeno kapitalno delo u oblasti histologije

Foto: Promo

Grupa naučnih saradnika predvođenih Vesnom Lačković sa Instituta za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu objavila je naučnu monografiju "Histologija kardiovaskularnog i limfno vaskularnog sistema - klinički pristup", prvu svoje vrste u našoj medicinsko-naučnoj literaturi.

Prema oceni stručne javnosti, po obimu i savremenosti informacija koje pruža, koncepciji i enciklopedijskom pristupu, opisu najčešćih kardiovaskularnih oboljenja, uz objašnjenja njihovih osnovnih ćelijskih i subćelijskih mehanizama nastanka, razvoja i kliničkih posledica, "pojava ove monografije događaj je od prvorazrednog stručnog i naučnog značaja", naveli su izdavači. 

Promocija monografije, koju je izdala Crnogorska akademija nauke i umetnosti, je u uslovima epidemije COVID-19 izostala.

"Nadamo se da ćemo odloženu promociju ovog izdanja realizovati čim se stvore uslovi za to. S druge strane, potrudili smo se da nas epidemija ne omete u finalizaciji i publikovanju našeg višegodišnjeg obimnog i značajnog stručnog rada", kazala je za Novu ekonomiju Vesna Lačković, glavni istraživač, autor monografije, članica Odbora za kardiovaskularnu patologiju Medicinskog odeljenja SANU.

Izdanje će biti biti od ogromne pomoći za svakodnevnu kliničku praksu, kao i dalje naučno usavršavanje, rekao je akademik Vladimir Kanjuh, jedan od urednika publikacije. 

"Lekari sada mogu detaljno da se upoznaju sa strukturom svih entiteta kardiovaskularnog i limfnovaskularnog sistema, bolje da razumeju njihovu funkciju, poremećaje, što će svakako olakšati razumevanje i rasvetljavanje mnogobrojnih bolesti koje proizilaze iz poremećaja ovih sistema", ocenio je Kanjuh.

On je dodao i da su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok oboljevanja i smrtnosti ne samo u Srbiji, već i u svetu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara