Srbija preusmerila 55 miliona za nabavku laboratorijske opreme

Foto: Nova ekonomija

Država Srbija preusmerila je 55,6 miliona dinara iz budžeta, namenjenih za fitosanitarnu inspekciju, u tekuću budžetsku rezervu iz koje će ih isplatiti Direkciji za nacionalne referentne laboratorije.

U Službenom glasniku je objavljeno da se ova prenamena sredstva vrši radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za nabavku opreme za rad laboratorije za molekularnu dijagnostiku, a u cilju ublažavanja posledica bolesti COVID-19.

O realizaciji ovog rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara