Srbija zajmi 20 miliona za obnovu institucija kulture

Foto: Nova ekonomija

U skupštinskoj proceduri nalazi se predlog po kom bi se Srbija kod Razvojne banke Saveta Evrope zadužila 20 miliona evra za sprovođenje Projekta modernizacije infrastrukture u kulturi. Država će za sprovođenje projekta obnove i rekonstrukcije institucija kulture uložiti dodatnih deset miliona evra.

Predviđena je mogućnost da Srbija prilikom povlačenja tranše izabere fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu, a krajnji datum raspoloživosti kreditnih sredstava je 31. decemba 2024. godine.

Za svaku pojedinačnu povučenu tranšu, zajmoprimac ima mogućnost da odabere period otplate, do 20 godina.

U tekstu okvirnog sporazuma nalazi se i lista projekata koji mogu očekivati finansiranje:

  • Narodno pozorište u Beogradu (radovi na obnovi i održavanju enterijera, obnova istočne fasade koja gleda na Francusku ulicu, scena izvođačkih umetnosti);
  • Muzej Jugoslavije u Beogradu;
  • Narodno pozorište u Nišu – Obnova zgrade i izgradnja "Male Scene";
  • Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić";
  • Digitalizacija 11 centara kulture u celoj Srbiji;
  • Obnova i pretvaranje stare železničke stanice u muzej;
  • Ranija ložionica stare železničke stanice u Beogradu – Obnova "Ložionice";
  • Galerija umetnosti na Kosančićevom vencu u Beogradu – izgradnja;
  • Višefunkcionalni kulturni centar u Pirotu.

Predlagač je u dokumentu naglasio da je ova lista okvirna zbog toga što procena preliminarnih troškova može da bude premašena zbog neočekivanih radova koji su uslovljeni "starošću zgrada i vrstom radova".

"Srbiji ima oko 100 muzeja i većina njih se nalazi u zgradama koje su kategorisane kao kulturno nasleđe i pod zaštitom su države. Stanje mnogih zgrada je loše zbog limitiranog ulaganja, proteka vremena, kao i ekonomskih i društvenih promena u poslednjih pedeset godina", navodi se u predlogu.

Razvojne banke Saveta Evrope je Srbiji prethodno odobrila bespovratnu pomoć od 400.000 evra za pripremu aktivnosti za ulaganje u infrastrukturne kulturne i kreativne projekte u Srbiji.

Bespovratna sredstva biće namenjena za realizaciju studija predizvodljivosti i izvodljivosti, tehničke opravdanosti i konkursa za izvođačke projekte za tri glavna kulturna projekta u Beogradu.

Prvi je Muzej Nikole Tesle, koji će biti premešten u novu zgradu Termoelektrane "Snaga i svetlost" na Dorćolu, drugi stara zgrada Ložionice u Savskoj ulici , a treća "Radionica", zgrada koja se za potrebe Narodnog pozorišta koristi za izradu scenografije, a koja u narednom periodu treba da se pretvori u alternativni višenamenski performans prostor.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara