FOTO: Pixabay

U PKS predstavljaju dokument Procena rizika od pranja novca

FOTO: Pixabay

U Privrednoj komori Srbije će 10. septembra obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca biti predstavljena nacionalna Procena rizika od pranja novca.

Biće predstavljena i procena rizika od finansiranja terorizma.

Skup će otvoriti Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsedavajući Koordinacionog tima za izradu nacionalne procene rizika, najavljuju iz PKS. 

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, izvršena je po metodologiji Svetske banke. 

To je dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou, a rađen je kroz pet radnih grupa - procena pretnji, procena ranjivosti nacionalnog sistema, procena ranjivosti finansijskog sistema, procena ranjivosti nefinansijskog sistema i procena rizika od finansiranja terorizma. 

U izradi ovog dokumenta učestvovala su 154 predstavnika, od kojih 124 iz državne uprave (MUP, BIA, NBS, APR, Visoki savet sudstva i dr.) i 30 iz privatnog sektora, među kojima članice i predstavnici stručnih službi Privredne komore Srbije. 

Nacionalnu procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstaviće koordinatori, predstavnici institucija u sistemu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma - Uprave za sprečavanje pranja novca, Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Tužilaštva za organizovani kriminal… 

Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma usvojila je Vlada Srbije i objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine. 

Tekst Procena rizika, kao i Akcioni plan nalaze se na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca (www.apml.org.rs) i Privredne komore Srbije (www.pks.rs), navodi se u saopštenju PKS.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara