2019

2019

BUSINESS INFO GROUP

Aktivni rad sa studentima Naša medijska kuća u fokusu svog društveno odgovornog angažovanja godinama unazad ima studente, zato što smatramo da naš angažman tu ima najviše smisla i najviše efekta. Časopis Nova ekonomija i portal istog imena promovišu rad, usavršavanje, obrazovanje i kompetenciju, trudimo se da zainteresujemo najbolji i najproduktivniji segmemt društva i zato smo angažovani na raznim vrstama obuka, treninga i motivacionih predavanja za studente kao buduće akademske građaneBusiness Info Group godinama unazad organizuje niz obuka, seminara, treninga, predavanja i motivacionih govora za studente širom Srbije na različite teme: kako nastupati i javnosti, kako se pripremiti za razgovor za posao, kako započeti sopstveni biznis, kako napredovati i kompanijskoj hijerarhiji, zatiim kurseve ekonomskog novinarstva, kao i godišnji trodnevni YES biznis forum za mlade zaposlene u kompanijama, uz besplatno prisustvo studenata. Veliki deo naših treninga pomaže studentima da razviju takozvane „meke" veštine koje će im u poslu, ali i u životu biti izuzetno potrebne, a u našem obrazovnom sistemu im se gotovo uopšte ne posvećuje pažnja.Naša medijska kuća posvećena je društveno odgovornom poslovanju, a posebna ciljna grupa su joj mladi obrazovani i ambiciozni ljudi, koji žele da se usavršavaju i da na pošten način, svojim trudom i talentom, grade buduću karijeru. U tom cilju pozivamo kolege iz drugih redakcija, direktore kompanija i banaka, preduzetnike, profesore univerziteta, različite javne ličnosti da nam se pridruže i da svojim predavanjima i razgovorima sa studentima podele sa njima iskustva i daju savete za usavršavanje i dobar početak karijere.Naša medijska kuća izdaje godišnju ediciju „Lideri društvene odgovornosti“ u kojoj kompanije iznose svoje društveno odgovorne aktivnosti, a novac koji na taj način prikupimo, koristimo za pokriće troškova organizacije naših seminara i obuka za studente. Tako se praktično multiplikuje i efekat društveno odgovornog rada samih kompanija koje na ovaj način posredno pomažu dalje edukativne aktivnosti.Sarađujemo i sa različitim organizacijama, pre svega studentskim kao što je AIESEC, za čije studente radimo seminare i motivacione govore po celoj Srbiji, potom sa Libekom, gde držimo tokom jednog semestra godišnje školu ekonomskog novinarstva i studentima dovodimo u goste kolege novinare iz različitih redakcija, potom sa Startap centrom, Zemljom znanja i mnogim drugim organizacijama.Jednom godišnje organizujemo YES forum na kome mladi perspektivni zaposleni iz kompanija i studenti završnih godina fakulteta kojima plaćamo sve troškove, tokom tri dana imaju priliku da čuju poznate biznismene, bankare, novinare, javne ličnosti i da sa njima razgovaraju o razvoju karijere, napredovanju, društvenom angažmanu itd. Business Info Group je organizovala i niz kurseva ekonomskog novinarsatva na kojima se uče osnove zanata za buduće novinare, ali i PR menadžere i sve zainteresovane studente. Novinari sa dugogodišnjim iskustvom i profesori ekonomije prenose im znanja o osnovnim ekonomskim pojmovima, o tome gde da traže podatke, kako da proveravaju informacije, koja su osnovna pravila ekonomskog novinarstva, kako od suvoparnih podataka da naprave zanimljivu priču... Naša polazna pretpostavka bila je da sa jedne strane u srpskim medijima nema dovoljno ekonomskih novinara, a sa druge strane postoji velika potreba publike da bude obaveštena o temama od kojih se živi i koje se tiču svih nas.Ono što je za nas bilo pozitivno iznenađenje, jeste činjenica da se na svaki poziv za 15 raspoloživih mesta po kursu javljalo između 50 i 100 zainteresovanih polaznika, pa ćemo zbog toga ove kurseve nastaviti i ubuduće.Business Info Group izdala je i brošuru „Važno je pobediti“ sa nizom praktičnih životnih i poslovnih saveta za mlade ljude, ne nužno studente već sve mlade, koji im mogu pomoći da se lakše snađu bar na početku svog profesionalnog i životnog putovanja. Napisana je na jednostavan i prijemčiv način, a obrađuje teme u kojima mladi ljudi nemaju dovoljno iskustva. Ovu brošuru delimo besplatno na svim našim događajima namenjenim studentima i mladima uopšte.

2019

WIENER OSIGURANJE

WIENER ART – VRHUNSKA DELA SAVREMENE SRPSKE UMETNOSTIKulturno stvaralaštvo umetnika iz Wiener Art kolekcije još jedan je dokaz da se kultura u Srbiji razvija i prati svetske trendove. Umetnički radovi koje godinama i pedantno sakuplja tim stručnjaka za Wiener Städtische osiguranje stvaraju raznovrsnu kolekcijuSa željom da pomogne umetničko stvaralaštvo u Srbiji i podstakne mlade, talentovane umetnike kompanija Wiener Städtische osiguranje pokrenula je 2011. godine projekat „Wiener Art“. Jedinstven projekat na tržištu osiguranja u Srbiji i šire afirmiše društvenu odgovornost kompanije na poseban način i u skladu sa vrednostima i tradicijom matične Vienna Insurance grupe, koja je sa sedištem u Beču, takođe veliki kolekcionar umetnosti. Već osam godina kompanija otkupljuje dela savremene srpske umetnosti i stvara sopstvenu kolekciju.Danas kolekcija Wiener Art ima više od 400 dela savremenih srpskih umetnika. U njoj je su za sada dela 80 umetnika, od kojih su neki veoma zvučna imena savremene srpske umetnosti poput Ane Knežević, Mrđana Bajića, Mihaela Milunovića, Tomislava Peterneka i mnogih drugih. Kolekciju čine slike, skulpture, grafike, crteži i fotografije, a jedinstvena je i po tome što obuhvata tri svetlosne instalacije. Kulturno stvaralaštvo umetnika iz Wiener Art kolekcije još jedan je dokaz da se kultura u Srbiji razvija i prati svetske trendove.WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE I WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNGSVEREIN SU PONOSNI PLATINUM SPONZORI VELIKE EVROPSKE RETROSPEKTIVNE IZLOŽBE „ČISTAČ" MARINE ABRAMOVIĆUmetnički radovi koje godinama i pedantno sakuplja tim stručnjaka za Wiener Städtische osiguranje stvaraju raznovrsnu kolekciju. To su dela nastala sinhrono sa svetskim umetničkim tokovima. Neka od njih su nova, neka su pomalo radikalna, a neka zaista vizionarska. To je umetnost koja je po svojim karakteristikama bila daleko ispred društvene, političke i umetničke prakse u vreme nastanka.KOMPANIJA ŽELI DA UKAŽE NA ZNAČAJAN RAD I DOPRINOS KULTURI MLADIH UMETNIKA, ZA KOJE VERUJE DA SU JEDAN OD KLJUČNIH STUBOVA NAŠEG DRUŠTVAPosvećenost umetnosti Wiener Städtische osiguranje potvrđuje ne samo kroz kolekcionarstvo umetničkih dela, nego i kroz brojne druge aktivnosti, sa ciljem da promoviše i široj javnosti predstavi savremenu srpsku umetnost. Na taj način kompanija želi da ukaže na značajan rad i doprinos kulturi mladih umetnika, za koje veruje da su jedan od ključnih stubova našeg društva.Wiener Städtische osiguranje Wiener Städtische Versicherungsverein su ponosni platinum sponzori velike evropske retrospektivne izložbe „Čistač" Marine Abramović, koja se do 20. januara 2020. godine održava u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. WIENER ART

2019

Vip mobile

KONSTANTNO ULAGANJE U DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJEKao prva Family Friendly kompanija u Srbiji, priznata i kao rodno najsenzitivnija, Vip neguje vrednosti koje jačaju porodice zaposlenih, i realizuje projekte za širu javnost u skladu sa tim. Izuzetnost u društveno odgovornom poslovanju ogleda se i u konstantnoj podršci kulturi i obrazovanjuTokom 12 godina koliko je prisutna na srpskom tržištu, kompanija Vip mobile konstantno ulaže u razvoj lokalne zajednice, građenje odnosa poverenja sa korisnicima, ali i u svoje zaposlene. Zahvaljujući tome, najmlađi operator na tržištu prepoznat je kao pouzdan partner i inicijator pozitivnih promena u društvu. U oblasti zaštite životne sredine, kompanija racionalno troši resurse sa ciljem smanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu, i ujedno motiviše širu javnost za odgovoran odnos prema prirodi. Kao prva Family Friendly kompanija u Srbiji, priznata i kao rodno najsenzitivnija, Vip neguje vrednosti koje jačaju porodice zaposlenih, i realizuje projekte za širu javnost u skladu sa tim. Izuzetnost u društveno odgovornom poslovanju ogleda se i u konstantnoj podršci kulturi i obrazovanju.EKOMOTIVIŠI SRBIJU: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE KAO PRIORITETEkologija je oblast u kojoj je Vip od 2012. godine kroz inicijativu „Vip Ekomotivacija“ postavljao standarde društveno odgovornog delovanja, sa jasnom filozofijom da stanje naše životne sredine zavisi samo od nas koji u njoj živimo. Vođeni time, zaposleni u Vipu realizovali su niz ekoloških projekata, sa ciljem da ove vrednosti prenesu korisnicima i široj javnosti. Zaposleni se kontinuirano podsećaju na brigu o životnoj sredini kroz poruke o uštedi energije, vode i drugih resursa. U radnom prostoru postavljene su korpe za reciklažu papira, plastike, stakla i metala, dok se električni otpad prikuplja odvojeno i reciklira u skladu sa zakonskom regulativom.Posvećenost i briga o životnoj sredini ogledaju se i u formiranju Vip eko-tima, koji čine zaposleni iz različitih sektora i na volonterskoj osnovi predstavljaju ambasadore kompanije. Ovaj tim pokreće različite aktivnosti u cilju obeležavanja važnih ekoloških datuma: Dana planete Zemlje, Sata za planetu Zemlju, Dana zaštite životne sredine i drugih, što podrazumeva akcije čišćenja i uređenja zelenih površina, sađenje biljaka i aktivnosti reciklaže. Samo u 2018. godini zaposleni su reciklirali više od 14 tona papira, tri tone stakla i skoro 70 tona električnog otpada.U okviru projekta „Vip Ekomotivacija“ kompanija je među prvima pokrenula akciju reciklaže starih mobilnih telefona. Odziv korisnika bio je odličan, što dokazuje i rezultat od 150.000 prikupljenih uređaja. Dodatno, uvođenje i promocija korišćenja elektronskog računa doprineli su da Vip zajedno sa korisnicima tokom 2018. godine uštedi 38 tona papira.Angažovanje stanovništva Srbije u cilju razvitka ekološke svesti i motivisanje na preduzimanje sopstvenih koraka u zaštiti životne sredine nastavlja se pod okriljem znatno šire inicijative „Ekomotiviši Srbiju“. Namera jeste podsticanje javnosti, biznis zajednice, relevantnih institucija i lokalnih samouprava da uzmu učešće u projektima i aktivnostima koje se odnose na zaštitu životne sredine.U skladu sa tim, Vip sprovodi novi ekološki projekat „Očistimo reke Srbije“ zajedno sa dnevnim listom Blic, kako bi se vodotocima u Srbiji vratio dostojanstven izgled, kao i da se životna sredina učini zdravijom i lepšom. Do kraja 2019. godine, na više od 20 lokacija na vodotocima širom Srbije biće uklonjeno smeće, uz učešće brojnih volontera i Vipovih zaposlenih u Kraljevu, Kruševcu, Smederevu, Ivanjici, Novom Sadu, Nišu, Jagodini, Čačku, Pirotu, Pančevu, Somboru, Beogradu, kao i drugim gradovima i opštinama. Posebne pohvale inicijativi dao je potpredsednik Vlade Rasim Ljajić, kao i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.VIP KINOTEKA: NASTAVAK DIGITALIZACIJE JUGOSLOVENSKE FILMSKE BAŠTINEKroz različite projekte Vip je pokazao da digitalizaciju i nove tehnologije koristi u službi napredovanja dru- štva. Proces digitalne restauracije srpskog filmskog nasleđa bio je preko potreban, o čemu svedoči i izuzetan uspeh projekta „Vip Kinoteka“. Novi, digitalni život tokom 2018. godine dobilo je 10 srpskih filmskih klasika, koji su proglašeni za nacionalno kulturno dobro od velikog značaja. Pozitivne reakcije šire i stručne javnosti dodatno su doprinele da se partnerska saradnja sa nacionalnim filmskim arhivom nastavi restauracijom još deset filmova koji su obeležili domaću kinematografiju.Digitalno restaurirani filmovi, koji su premijerno prikazani u novom ruhu u više od 20 gradova širom Srbije, jesu: „Ko to tamo peva“, „Kad budem mrtav i beo“, „Specijalno vaspitanje“, „Maratonci trče počasni krug“, „Lepota poroka“, „Varljivo leto“, „Nacionalna klasa“, „Petrijin venac“, „Miris poljskog cveća“ i „Tri karte za Holivud“. Ovoj listi nedavno su dodati i „Ljubav i moda“ i „Balkanski špijun“.BEZBEDNI KLINCI: SARADNIK DIGITALNIH RODITELJAKao pružalac komunikacionih usluga, Vip intenzivno pokreće pitanje bezbednosti dece na internetu. Imajući u vidu da mnoge onlajn trendove najmlađi ujedno i najlakše usvajaju, Vip je ponudio podršku roditeljima u vidu platforme Bezbedni klinci (bezbedniklinci.rs). Zanimljiv i edukativan sadržaj na samoj platformi na raspolaganju je roditeljima da budu pravovremeno informisani i ne gube korak sa mališanima koji odrastaju u digitalnom dobu. Cilj jeste da upravo roditelji budu samouvereni i spremni da svojoj deci budu prva adresa za svaki savet, pitanje i reakciju kada je u pitanju bezbedno korišćenje interneta.U izradi sadržaja učestvovali su stručnjaci iz Instituta za digitalne komunikacije, a platforma sadrži i rezultate relevantnih istraživanja, savete i objašnjenja različitih situacija na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje, kao i korisne sajtove.Adresa bezbedniklinci.rs postala je saradnik mnogih roditelja u Srbiji, u savladavanju izazova modernog roditeljstva, sa ciljem digitalnog opismenjavanja i boljeg razumevanja onlajn okruženja – što je u današnjem procesu vaspitavanja neizostavan element. Podršku razvoju platforme dalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.PORODIČNO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO STANDARD ZA PRIMERU Vipu se godinama radi na konceptu porodično odgovornog poslovanja, po čemu je, još jednom, postavio novi standard. Najmlađi operator na tržištu prvi u Srbiji je dobio prestižni sertifikat Family Friendly Enterprise prema licenciranoj sertifikacionoj šemi Instituta „Ekvilib“ iz Slovenije, koji garantuje da je kompanija prilagodila unutrašnju strukturu i organizaciju kako bi zaposleni imali mogućnost da podjednako budu posvećeni karijeri i privatnim obavezama.U Vipu radi više od 1.400 zaposlenih koji se brinu o 2,3 miliona korisnika, i posebno se ističe da više od polovine ukupnog broja čine roditelji. Kompanija je među prvima donela odluku da zaposlenima na porodiljskom odsustvu isplaćuje punu razliku do ugovorene zarade, tokom celog trajanja odsustva. Onda kada se vrate sa porodiljskog, mamama je omogućen period privikavanja koji podrazumeva pola radnog vremena, ali i punu zaradu. Podrška je tu i za novopečene očeve, koji mogu da računaju na dodatne slobodne plaćene dane povodom rođenja deteta. Među najve- ćim olakšicama je vrtić u okviru same kompanije, dok zaposleni koji dobiju treće dete imaju i mesečnu naknadu od 10.000 dinara do 15. godine deteta, čime Vip direktno daje doprinos populacionoj politici u Srbiji. Pozitivnu praksu unutar kompanije Vip je odlučio da proširi i kroz direktan doprinos zajednici u kojoj posluje. Kreirana je posebna ponuda namenjena svim novim mamama u 2019. godini, sa ciljem da se u fokus stavi podrška porodici. Imajući u vidu da slična ponuda nije viđena na tržištu, Vip je kroz svoju uslugu istakao koliko je važno da bude podrška roditeljima koji se uhodavaju sa novim obavezama i troškovima, u momentima kada preuzimaju najvažniju životnu ulogu.Osnaživanje žena je među ključnim prioritetima kompanije. Odnos zaposlenih muškaraca i žena u kompaniji je ravnopravan, sa istim uslovima za napredovanje, zaradu i usavršavanje a, ujedno, polovinu menadžerskih pozicija u kompaniji zauzimaju upravo žene. To je prepoznalo i Udruženje poslovnih žena Srbije, i uručilo Vipu specijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“. Posebno se ističe i nagrada „Prijatelj porodice“, koju Privredna komora Srbije dodeljuje kompanijama koje kreiraju načine poslovanja sa fokusom na potrebe zaposlenih.MODERNIZACIJA OBRAZOVANJADigitalizacija je među najvažnijim procesima koji unapređenje obrazovanja zahteva. U tom cilju, Vip je sproveo projekat „4G učionice“, koji je uključio donaciju rutera i prateće opreme u 25 škola, a obezbeđen je i brzi internet kako bi se unapredila nastava u ruralnim područjima širom zemlje.U 2019. godini, Vip se pridružio kampanji povodom Nacionalnog dana davanja, koja je podrazumevala prikupljanje donacija za opremanje 60 osnovnih škola širom Srbije inovativnim učilima poput interaktivnih tabli, bee bot robota, ili VR naočara. Tokom Meseca davanja, od 9. septembra do 9. oktobra, od svakog aktiviranog elektronskog računa Vip je donirao sredstva, i još jednom direktno doprineo modernizaciji obrazovanja u Srbiji.Nezaobilazna je i podrška takmičenju „Uhvati ideju“, koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije. Takmičenje je održano povodom obeležavanja Me- đunarodnog dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, s ciljem da se devojčice osnaže prilikom odabira budućih profesija, kao i da se podstaknu da, pri razmišljanju o profesionalnoj orijentaciji, budu vođene ličnim interesovanjima i talentima. Finalistkinje takmičenja obišle su kompaniju Vip, razgovarale sa menadžerkama na rukovodećim pozicijama u ovoj kompaniji i u okviru radionice ve- žbale kako da što uspešnije prezentuju svoje ideje.NESEBIČNA KNJIGA – VREDNOST DAVANJARaznolikost koju kompanija neguje u projektima posvećenim deci ogleda se i u projektu „Nesebična knjiga“. Vip je dizajnirao specijalnu knjigu, koja se sastoji od pesama prilagođenih dečjem uzrastu, a govori o vrednosti deljenja. Na kraju same knjige nalazi se i jedinstveni „nesebični papir“, predviđen za pakovanje poklona. Tokom novogodišnjih praznika, svi zaposleni Vipa učestvovali su u pakovanju poklona, koji su potom uručeni ustanovama za decu širom Srbije. Vrednost ovog projekta prepoznalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz čiju je podršku kompanija poklonila „Nesebične knjige“ svim predškolskim ustanovama i vrtićima u Srbiji.

2019

UNILEVER BEOGRAD

CIF ČISTI SRBIJUNaš plan je da očuvanje spomenika kulture, kao i drugih gradskih površina, bude trajno u svesti svih građana u Srbiji, a brendu Cif smo ovog puta dodelili ulogu predvodnika i motivatora da se što više ljudi uključi i podrži ovakvu ideju, rekla je Snežana Vukalović, menadžer korporativnih komunikacija u kompaniji Unilever Beograd d.o.o.Kompanija Unilever je 2014. godine započela akciju „Cif čisti Srbiju“ sa idejom da zajedno sa građanima i institucijama temeljno očisti i preuredi spomenike kulture i znamenja istorije u gradovima širom Srbije, na jedinstven i transparentan način, tako što su građani na sajtu www.cifcistisrbiju.rs mogli da glasaju i izaberu lokaciju koja će biti na listi za uređenje. Od početka akcije očišćeno je i restaurisano više od 20 spomenika kulture!Godine 2014, kada je velika akcija prolećnog čišćenja u gradovima širom Srbije započela, očišćen je i uređen pešački prolaz kod Doma kulture u Čačku. Tim akcije „Cif čisti Srbiju“ sa zidova i poda poznatog čačanskog prolaza uklonio je grafite, naslage čađi i ostale nečistoće koje su narušavale njegov izgled, a nakon temeljnog čišćenja nanesen je i specijalni antigrafitni sloj koji će sprečiti dalje narušavanje izgleda zidova.Takođe, očišćen je i zaštićen kameni deo Spomenika srpskim ratnicima na centralnom trgu u Kraljevu. Stručni tim za čišćenje, koji je oformila kompanija Unilever, sa postamenta čuvenog „Milutina“ uklonila je sve nečistoće koje su se nataložile na spomeniku, čime je simbolu Kraljeva, bar na neko vreme, vraćen blistavi sjaj. Tokom svih akcija čišćenja, materijali od kojih su izgrađeni spomenici kulture su tretirani sredstvima koja propisuju strogi pravilnici o konzervaciji i zaštiti.DAJUĆI PODRŠKU LOKALNOJ ZAJEDNICI KROZ ČIŠĆENJE I UREĐENJE SPOMENIKA, ŽELIMO DA SKRENEMO PAŽNJU GRAĐANIMA NA NJIHOV ZNAČAJ, ALI I NA TO KOLIKO JE VAŽNO DA ODRŽIMO VISOK NIVO OPŠTE HIGIJENE, A REAKCIJE KOJE DOBIJAMO OD GRAĐANA I LOKALNIH SAMOUPRAVA UVERAVAJU NAS DA SMO U TOJ NAMERI I USPELIGodine 2015. posetili smo Suboticu i očistili i zaštitili spomenik caru Jovanu Nenadu na Trgu slobode, a 2016. godine smo akciju nastavili u Pirotu, Zrenjaninu i Topoli. U Novom Sadu, 2016. godine kada je Srpsko narodno pozorište proslavilo svojih 155 godina postojanja, kompanija Unilever je ovoj značajnoj instituciji poklonila čišćenje fasade, koje je podrazumevalo uklanjanje grafita i ostalih nečistoća. „Živimo u vremenima kada su, nažalost, ulaganja u ustanove kulture izuzetno mala i nedovoljna da bi se one mogle održavati na adekvatan način. Izuzetno smo zahvalni kompaniji Unilever Beograd koja je prepoznala značaj ovakvih projekata“, rekao je g. Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, dodajući da će „ovakve inicijative i projekti značajno doprineti da u narednom periodu i druge kompanije i pojedinci koji imaju mogućnost daju doprinos očuvanju ustanova i spomenika kulture“. Tokom 2017. godine, u okviru kampanje je očišćen i podzemni prolaz kod Palate Albanija u Beogradu, Prva kragujevačka gimnazija, kao i Spomen-park borbe i pobede u Čačku.NOVINARKA RADA ĐURIĆ, GLUMCI ZORAN PAJIĆ I ANĐELKA PRPIĆ SU TAKOĐE PODRŽALI NAŠU AKCIJU, A SVE SA ŽELJOM DA ZAJEDNO SA NAMA OSVESTE MOMENAT HIGIJENSKIH NAVIKA, KAKO U KUĆI, U KOJOJ SVE POVRŠINE NEGUJEMO „CIFOM“, TAKO I U NAŠOJ NEPOSREDNOJ OKOLINI„Cif čisti Srbiju“ 2018. godine dobija nove okvire - nastavljamo sa uređenjem, ali se fokusiramo na mesta u gradovima gde ljudi provode najviše vremena – parkovi, trgovi itd. Sa tom idejom smo očistili i obnovili amfiteatar kod spomenika Šabanu Bajramoviću u Nišu, potpuno ga renovirajući – postavljene su nove klupe i kante za otpatke, zasađeno je cveće kako bi dani pored Nišave građanima bili što lepši.Kampanja se nastavlja i 2019. godine, tokom koje sprovodimo akcije u Požarevcu, Kruševcu i Užicu, gde smo ulepšali lokacije koje su građani svojim glasovima odabrali. Kao novine smo uveli mehanizme menjanja plastične ambalaže za Cif proizvode i takođe smo donirali jedno eko-ostrvo za recikliranje.ŠTA JE CIF CREAMCif Cream je najbolje univerzalno sredstvo za či- šćenje iz Cif asortimana. Nastao je 1969. godine u Francuskoj pod imenom Vim, a 2001. brend menja naziv u Cif. Cif Cream je najprodavanije krem sredstvo za čišćenje tvrdih površina. Njegova formula se zasniva na milionima mikročestica koje prodiru u upornu prljavštinu uklanjajući je bez napora, istovremeno štiteći površine. Može da se koristi za čišćenje svih prljavih unutrašnjih i spoljašnjih površina: kada, umivaonika, pločica, slavina, keramičkih površina, posuđa, plastike, delova bicikala, gumenih delova patika itd.„Dajući podršku lokalnoj zajednici kroz čišćenje i uređenje spomenika, želimo da skrenemo pažnju građanima na njihov značaj, ali i na to koliko je va- žno da održimo visok nivo opšte higijene, a reakcije koje dobijamo od građana i lokalnih samouprava uveravaju nas da smo u toj nameri i uspeli“, rekla je Snežana Vukalović, menadžer korporativnih komunikacija u kompaniji Unilever Beograd d.o.o. i dodala: „Naš plan je da očuvanje spomenika kulture, kao i drugih gradskih površina, bude trajno u svesti svih građana u Srbiji, a brendu Cif smo ovog puta dodelili ulogu predvodnika i motivatora da se što više ljudi uključi i podrži ovakvu ideju.“Novinarka Rada Đurić, glumci Zoran Pajić i Anđelka Prpić su takođe podržali našu akciju, a sve sa željom da zajedno sa nama osveste momenat higijenskih navika, kako u kući, u kojoj sve površine negujemo „cifom“, tako i u našoj neposrednoj okolini; važno je da zapamtimo da svi moraju biti uredni i pažljivi prema svom gradu, parku ili trgu i svojoj životnoj sredini.Cif vas poziva da nas podržite, pratite i pridružite se, jer ponekad je tako mało dovoljno za promenu! Neka naši gradovi zablistaju punim sjajem!

2019

TELENOR FONDACIJA

ŠANSE I OPASNOSTI NOVOG DIGITALNOG SVETAMladi odrastaju u okruženju koje utiče na njihovo učenje i razvoj. Zbog toga Telenor, koristeći svoju ekspertizu, aktivno učestvuje u kreiranju bezbednog digitalnog okruženja i edukuje ne samo decu i mlade već i roditelje, staratelje i nastavnike. Od 2012. godine do danas, na ovu temu edukovano je više od 35.000 dece, uz snažnu podršku Vlade, Unicefa i mnogobrojnih partneraKada se kompanija obaveže na odgovorno poslovanje, to podrazumeva da sve što radi ima značajan uticaj na njene zaposlene, korisnike, partnere, građane, institucije i celokupno društvo. Kroz odgovorno ponašanje prema zajednici u kojoj posluje i ulaganje u Srbiju, Telenor se trudi da prepozna potrebe društva i kroz održive, delotvorne projekte pomogne u rešavanju problema.Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije, Telenor pomaže da se Srbija kao društvo lakše suo- či sa izazovima modernog doba. Podržava projekte u kojima se tehnologije i digitalna rešenja koriste kako bi se smanjile nejednakosti i bolje povezalo društvo, ulažući u obrazovanje, socijalnu inkluziju, životnu sredinu, kulturu i umetnost.Telenor je osnovao Telenor fondaciju u martu 2007. godine sa željom da pomogne u rešavanju određenih izazova sa kojima se suočava srpsko društvo. Ključne teme kojima se fondacija bavi su prevencija digitalnog nasilja i razvoj bezbednog onlajn okruženja. Sa brzim prodorom novih tehnologija, svet se menja. Novi, digitalni svet otvara neverovatne mogućnosti, ali donosi sa sobom i određene opasnosti. Mladi odrastaju u takvom okruženju koje utiče na njihovo učenje i razvoj. Zbog toga Telenor, koristeći svoju ekspertizu, aktivno učestvuje u kreiranju bezbednog digitalnog okruženja i edukuje ne samo decu i mlade, već i roditelje, staratelje i nastavnike, kako bi iskoristili sve prednosti komunikacije i kako bi internet za njih bio pozitivno iskustvo. Od 2012. godine do danas, na ovu temu edukovano je više od 35.000 dece, uz snažnu podršku Vlade, Unicefa i mnogobrojnih partnera.TELENOR I UNICEF – BEZBEDAN INTERNET ZA CELU PORODICUTelenor i Unicef pokrenuli su veliki zajednički projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ u kom se partnerski bave tom temom. U okviru projekta sprovedeno je i obimno istraživanje koje je pokazalo da većina roditelja, vaspitača i učitelja nema dovoljno znanja i veština da decu usmeri na korišćenje digitalnih tehnologija na konstruktivan način i da im pomogne da budu bezbedni na internetu. Zato su za njih organizovani treninzi i obuke kako bi mogli da pomognu deci uzrasta od 4 do 8 godina dok prave prve korake u digitalnom okruženju. Sto hiljada roditelja i 2.000 učitelja, nastavnika i vaspitača prošlo je obuku, a čak 50 odsto njih značajno je napredovalo u nivou digitalnih znanja i veština.Stvaranje digitalnih kompetencija među najmla- đima je ključno ulaganje u budućnost Srbije. Za kompaniju Telenor građenje bezbednog internet okruženja i podrška digitalizaciji društva su oblasti kojima će biti dugoročno posvećena.DECA I INTERNET – PAMETNO OD POČETKAU okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu“ kreiran je prvi digitalni vodič u Srbiji pod nazivom „Deca i internet – pametno od početka“. Taj vodič namenjen je deci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, ali i svima koji učestvuju u njihovom obrazovanju i vaspitanju, njihovim roditeljima/ starateljima, vaspitačima i učiteljima dece uzrasta od četiri do osam godina sa ciljem informisanja i pružanja podrške deci da bezbedno i konstruktivno koriste digitalne uređaje i internet. Nudi im mnoštvo konkretnih saveta, kao i rečnik za digitalno doba, a deci su dostupni edukativni crtani filmovi, kao i mogućnost da kroz kviz provere svoje znanje iz digitalne pismenosti. U okviru projekta je razvijena i serija crtanih filmova namenjena najmlađima. Digitalni vodič biće korišćen u školama i predškolskim ustanovama, kao i udruženjima roditelja i vaspitača širom Srbije. Dostupan je svim zainteresovanim roditeljima na linku http://digitalni-vodic. ucpd.rs/.INKLUZIVNA DEČJA IGRALIŠTA U BEOGRADU I ĆIĆEVCUNa ovogodišnjem Beogradskom maratonu, zaposleni iz Telenora i Telenor banke su zajedno sa predstavnicima Unicefa učestvovali u Trci zadovoljstva pod sloganom „Trči, čini dobro“. Trčali su za izgradnju inkluzivnih dečjih igrališta u Beogradu i Ćićevcu, koje je Unicef započeo u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda (SSOSIB ). Telenorov tim na maratonu činilo je preko 200 zaposlenih i članova njihovih porodica. Kompanija je donirala 200 dinara za svaki pretrčani kilometar u Trci zadovoljstva, pa je ukupno prikupljeno 250.000 dinara za inkluzivna igrališta. Ova igrališta će koristiti najmanje 1.000 dece sa smetnjama i bez smetnji u razvoju i njihove porodice. Specijalno prilagođen prostor omogućiće deci da se igraju, bave sportom, sklapaju prijateljstva i uče o poštovanju različitosti.TELENOR NA HUMANITARNOM TURNIRU ZA BELHOSPICEZaposleni u Telenoru su i ove godine učestvovali na BELhospice turniru u malom fudbalu, koji ima humanitarni karakter i pomaže radu BELhospice centra. Turnir je održan na terenima Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, a Telenor tim osvojio je drugo mesto. Zahvaljujući učešću kompanija u fudbalskom i košarkaškom turniru prikupljeno je 17.000 evra, a ova sredstva namenjena su BELhospice centru, koji pomaže da najteže oboleli pacijenti od raka i njihove porodice nastave da dobijaju besplatno palijativno zbrinjavanje.USKRŠNJE HUMANITARNE IZLOŽBE U TELENORUTelenor već deset godina zaredom organizuje humanitarne izložbe u svojim prostorijama za one kojima je pomoć najpotrebnija. Ove godine, uskršnjoj humanitarnoj izložbi štićenika Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, odazvao se veliki broj zaposlenih u Telenoru i prikupljeno je 58.000 dinara. Sav prikupljeni novac upotrebljen je za kupovinu novih materijala za radionice centra.TELENOR NA FER-PLEJ TURNIRU U BASKETUUnicefov humanitarni Fer-plej turnir je tradicionalna sportska aktivnost koja ima za cilj da ujedini kompanije i pojedince u kreiranju boljeg okruženja i otvorenijeg društva, u kojem svako dete ima jednake šanse de se pravilno razvija i raste. Telenor tim, podržan od strane Telenor fondacije, već treći put je učestvovao na Fer-plej turniru u basketu, koji je održan u Beogradu i Novom Sadu. Tom prilikom prikupljeno je 2.498.000 dinara i sva sredstva su usmerena na izgradnju inkluzivnih igrališta. Deci sa fizičkim, senzornim i intelektualnim smetnjama u razvoju će se na ovaj način stvoriti prilika da steknu nova pozitivna iskustva kroz igru sa svojim vršnjacima.TELENOR POMAŽE DA SE SRBIJA KAO DRUŠTVO LAKŠE SUOČI SA IZAZOVIMA MODERNOG DOBA. PODRŽAVA PROJEKTE U KOJIMA SE TEHNOLOGIJE I DIGITALNA REŠENJA KORISTE KAKO BI SE SMANJILE NEJEDNAKOSTI I BOLJE POVEZALO DRUŠTVO, ULAŽUĆI U OBRAZOVANJE, SOCIJALNU INKLUZIJU, ŽIVOTNU SREDINU, KULTURU I UMETNOST

2019

SBB FONDACIJA

DOPRINOS ZAJEDNICI - RAZVOJ FUNKCIONALNOG DRUŠTVAZaštita životne sredine već godinama je u fokusu SBB fondacije, kao i projekti u kojima se pruža materijalna i druga pomoć i podrška porodicama koje su na ivici egzistencije, mladim talentima i studentima. Zahvaljujući odgovornom i marljivom radu i podršci partnera, medija i saradnika, SBB fondacija i ove godine može da bude ponosna na ono što je urađenoVeć petu godinu zaredom, vođeni idejom stvaranja lepših i kvalitetnijih uslova za život, SBB fondacija se trudi da pospeši razvoj funkcionalnog društva u okviru različitih oblasti. Programi koje je do sada podržala i razvila su iz oblasti zaštite životne sredine, socijalne i zdravstvene zaštite, nauke, obrazovanja, umetnosti i kulture. Unapređenje života zajednice u kojoj posluju je cilj ka kome se SBB fondacija kreće svakom svojom akcijom i programom.Zaštita životne sredine već godinama je u fokusu SBB fondacije, ali i projekti u kojima se pružaju materijalna i druga pomoć i podrška porodicama koje su na ivici egzistencije, mladim talentima i studentima. Zahvaljujući odgovornom i marljivom radu i podršci partnera, medija i saradnika, SBB fondacija i ove godine može da bude ponosna na ono što je urađeno. Posebno na kampanju zaštite životne sredine „Ne prljaj, nemaš izgovor“ tokom koje je zajedno sa građanima Srbije očistila 90 gradova i opština, a u cilju podizanja ekološke svesti učenika osnovnih škola i promovisanja značaja očuvanja životne sredine, ove godine je realizovala i projekat „Ne prljaj. Nemaš izgovor! – IZAZOV!“ u čemu je učestvovalo više desetina hiljada dece.NE PRLJAJ, NEMAŠ IZGOVOR!Čistoća jedne zemlje i odnos građana prema javnom prostoru pokazatelj su stanja duha i nivoa društvene svesti. SBB fondacija se već punih pet godine aktivno zalaže za čistiju, zeleniju i zdraviju Srbiju, motivišući sugrađane da više vode računa o svojoj okolini. Akcija čišćenja Srbije, koju je kompanija SBB pokrenula 2015. godine, prerasla je u sveobuhvatnu kampanju „Ne prljaj. Nemaš izgovor!“ u organizaciji SBB fondacije, SBB-a i Total TV-a. Inicijativa je pokrenuta u cilju podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine kao i širenju poruke da je očuvanje životne sredine važno zbog nas samih i kvaliteta života koji živimo i koji će naša deca živeti. Želimo da se naša zemlja, bar kada je reč o očuvanju životne sredine, približi zemljama kao što su Norveška ili Slovenija. Naravno, to ne može da se uradi odmah, ali kroz stalno ukazivanje na problem i edukaciju svih generacija mogu se napraviti značajni pomaci. Tu je najbitnija podrška šireg društva i javnosti, jer jedna ili nekoliko kompanija ne mogu same to da sprovedu, ali svi zajedno možemo da imamo velike rezultate na kojima će nam naša deca sutra biti zahvalna. Najvažnije je menjati loše navike. Ne bacaj đubre i ne zagađuj okolinu kako bismo živeli u čistoj zemlji. Kada se sa edukacijom počne od najmlađih, to je garancija da će se uvek truditi da sačuvaju svoju okolinu. Ipak, svedoci smo da veliki broj ljudi i ne razmišlja o okolini, loša navika je postala model njihovog ponašanja. Potrebno je promeniti način razmišljanja i SBB fondacija je to postavila kao jedan od važnih ciljeva.SBB FONDACIJA OSMIŠLJAVA, POSTAVLJA I REALIZUJE SOPSTVENE PROJEKTE KOJIMA SE DUGOROČNO POSVEĆUJE, A SVE RADI USPOSTAVLJANJA VIŠIH NORMI U SVIM OBLASTIMA ŽIVOTA ZAJEDNICE U KOJOJ POSLUJEMOU okviru kampanje od proleća do zime čiste se gradovi širom Srbije, kao i naša prestonica. Ipak, energiju najviše usmeravamo u edukaciju. U proteklih pet godina na različite načine smo se obraćali deci i odraslima. Prvo smo pozvali javne ličnosti i zamolili ih da nam pomognu u borbi da živimo u zdravijem okruženju. To je bio početak, da se ukaže na problem i predloži rešenje. Kako je vreme prolazilo, najviše aktivnosti smo fokusirali na decu jer su oni ta osnova koja može nešto da promeni. Decu će poslušati i njihovi roditelji. Zato smo za decu pripremili specijalnu predstavu „Ko to tamo prlja?“ u kojoj glavne uloge tumače Nikola Ranđelović i Maja Lukić.Ova interaktivna predstava sa plesnim sekvencama, kroz glumu i igru, ima za cilj da edukuje decu o važnosti očuvanja životne sredine. Gledalo ju je oko 27.000 mališana predškolskog uzrasta na više od 200 izvođenja. Odštampano je 40.000 knjiga „Ko to tamo prlja?“ koje se poklanjaju nakon svake predstave svakom detetu, kako bi uvek mogli da se podsete na ovu važnu temu. Takmičenje “Ne prljaj. Nemaš izgovor! - IZAZOV” je posebno osmišljeno i organizovano za učenike osnovnih škola kako bismo ih privukli da razmišljaju na temu zaštite okoline. Želja svih iz SBB fondacije je da naša deca rastu, igraju se i razvijaju u stimulativnom, kreativnom i bezbednom okruženju, istovremeno gradeći osećaj odgovornosti prema neposrednom okruženju, prenoseći svoja znanja i na druge.CILJ SBB FONDACIJE JE DA KROZ SVOJE AKTIVNOSTI PRVENSTVENO PODRŽI I UNAPREDI FUNKCIONALNO DRUŠTVO, DA INSPIRIŠE I PODRŽI POZITIVNE DRUŠTVENE PROMENE, ISTOVREMENO RAZVIJAJUĆI PROJEKTE IZ RAZLIČITIH OBLASTI I TEŽEĆI UNAPREĐIVANJU ŽIVOTNIH STANDARDA70 PORODICA SA 286 DECE ČINI PROJEKAT JEZGROSBB fondacija veruje da je porodica osnovni stub društva i zato smo još 2015. godine, kao prvi projekat fondacije, osnovali “Jezgro” - program podrške porodicama koje žive na ivici egzistencije. Program je aktivan na teritoriji cele Srbije i trenutno okuplja 70 porodica u kojima živi 285 dece. Svakoj porodici koja je u programu SBB fondacija obezbeđuje donaciju od po 14.000 dinara mesečno i besplatne SBB usluge, a sve to u cilju obezbeđivanja dostojanstvenih uslova za odrastanje dece i stvaranja zdravog okruženja za razvijanje punih potencijala cele porodice. Na taj način svim porodicama koje su u Programu obezbeđuje adekvatnije i stimulativnije okruženje za život, ali pre svega doprinosi sigurnijem, bezbri- žnijem i kvalitetnijem odrastanju njihove dece. SBB fondacija nastaviće i narednih godina da pruža podršku jezgru svakog društva – porodici jer tako pomaže zdravom razvoju i napredovanju dece do trenutka njihovog osamostaljivanja, kao i funkcionisanju cele porodice. Želja nam je da pomognemo da te porodice opstanu i da iz tih porodica izađu mladi ljudi koji će sutra dobrineti društvu.STIPENDIRANJE NAJTALENTOVANIJIHSBB fondacija veruje da ulaganjem u znanje mladih naraštaja može da doprinese dobrobiti celog društva. Zbog toga pružamo podršku izuzetnim pojedincima („najbolji od najboljih“) na njihovom putu do uspeha. Stipendiranje najtalentovanijih nastalo je kao ideja da se pronađu i podrže izuzetni mladi ljudi širom Srbije. Na taj način stasaće nove generacije naših genijalaca koji bi jednog dana mogli da krenu stazama Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Nadežde Petrović, Mileve Marić, Milutina Milankovića i mnogih drugih velikana naše i svetske istorije. To će biti pravi ambasadori svoje zemlje i SBB fondacija je veoma fokusirana da takvi talenti ne ostanu neprimećeni, već da im se pruži puna podrška i obezbede što bolji uslovi za profesionalni razvoj.Stipendija obezbeđuje najtalentovanijim pojedincima u društvu podršku na njihovom razvojnom putu: finansijsku, logističku i mentorsku. Najbolji pojedinci imaju mogućnost da budu u programu sve dok traje proces njihovog obrazovanja. Stipendija je pokrenuta 2019. godine i trenutno podržava četvoro veoma nadarenih mladih ljudi. Ulaganjem u potencijale mladih talenata, SBB fondacija želi da zemlju učini boljim mestom za život. Misija stipendije je da podstiče pozitivne promene u Srbiji i svetu podržavajući najjače snage društva – mlade talente.SBB FONDACIJA IMA VIZIJU UNAPREĐIVANJA DRUŠTVA KREIRANJEM PROGRAMA KOJI SU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENI POTREBAMA ZAJEDNICE AMBICIOZNI CILJEVI Cilj fondacije je da vrednim radom doprinosi pozitivnim promenama u društvu. Razvoj novih projekata se nastavlja, a započeti projekti će konstantno biti unapređivani i oplemenjivani novim sadržajima. Programom „Jezgro“, kampanja “Ne prljaj. Nemaš izgovor!”, podrškom studentima, mladim talentima i onima koji se trude da svoju sredinu učine lepšim i boljim mestom za život – ostaju u stalnom fokusu SBB fondacije. A zahvaljujući postojećim i novim partnerstvima zajedno ćemo, udruženim snagama, učiniti još više za naše društvo.

2019

JP POŠTA SRBIJE, BEOGRAD

POŠTA NAS SPAJAPošta Srbije već 180 godina predstavlja stub komunikacija u društvu i simbol veze sa svim delovima zemlje i sveta. Usluge Pošte pouzdane su i pristupačne, a građani, poslovni korisnici i država, svakodnevno se oslanjaju na njenu rasprostranjenu infrastrukturno-poslovnu mrežu i 1.500 poslovnica koje obezbeđuju fizičku i digitalnu dostupnost uslugaOsnovna načela na kojima se temelji misija Pošte Srbije – dostupnost građanima i povezivanje ljudi – po svojoj suštini, spadaju među najplemenitija dru- štveno korisna dela u svim vremenima i okolnostima. Usled digitalizacije i automatizacije poštanskih procesa, Pošta je danas jedan od najvećih pokretača dru- štvenog i tehnološkog razvoja. Omogućavajući jednaku dostupnost usluga svim građanima, uključujući najudaljenija područja, Pošta ima aktivnu ulogu u promociji socijalne jednakosti u društvu. Osim što podstiče razvoj tržišta i države, Pošta podržava i samostalno sprovodi projekte u svim oblastima života društvene zajednice – ulaganje u zajednicu, briga o zaposlenima i korisnicima, unapređenje servisa i zaštita životne sredine, doprinoseći time stvaranju boljeg radnog i životnog okruženja.SRCE POŠTANSKE DELATNOSTIZahvaljujući posvećenosti ljudi koji u njoj rade, Pošta važi za pouzdanog poslovnog partnera i instituciju. Zbog toga, brigom o zaposlenima podstičemo njihov stručni razvoj i usavršavanje, motivaciju i odgovoran odnos prema bezbednosti i zdravlju.Brigu o korisnicima u dinamičnim tržišnim uslovima realizujemo usklađivanjem ponude i tražnje, kombinovanjem komunikacijskih kanala ka što većem broju korisnika i podizanjem kvaliteta i konkurentnosti kroz kreiranje savremenih poslovnih rešenja.Poštanska delatnost u svojoj suštini nosi brigu o korisnicima, u pogledu kreiranja, ali i isporuke servisa, gde usled prirode posla i odnosa „čovek prema čoveku”, poštari – najsnažniji simbol povezanosti Pošte sa zajednicom – plemenito uvek idu korak dalje. Oni su pomoć najstarijima i veza sa najudaljenijima. Obavljajući dostavu svih vrsti pošiljaka, preko 3.940 poštara i kurira u proseku svakodnevno prelazi oko 100 hiljada kilometara i stiže do svakog korisnika, bez  obzira na nepristupačnost i vremenske uslove, a naširoko je poznata njihova briga za starije kojima pomažu kada treba, kupuju namirnice, lek ili ih samo slušaju. U odnosu prema osetljivim društvenim grupama, Po- šta posebnu brigu pokazuje za one kojima je ugroženo zdravlje, podstiče na solidarnost i organizuje humanitarne akcije. Ne čudi zato podatak da je za poslednjih šest godina, njih preko 1.140 dalo krv, a dobar deo to radi redovno, i više puta godišnje.Akcija „Država Srbija u selima Srbije”, foto Pošta / I. Đukanović  SVESTRANO ULAGANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICUDugi niz godina, Poštu prepoznaju po održivim projektima za decu u cilju upoznavanja najmlađih sa kulturom pisanja, značajem komunikacije i razvojem pismenosti. Sedamnaest godina zaredom, Pošta organizuje konkurs „Piši Deda Mrazu”, na kojem nagrađuje najbolje pojedinačne i grupne radove dece iz cele Srbije. Osim razvijanja kulture pisanja, na ovaj način se najmlađi podstiču i da kroz igru uče i razvijaju kreativnost.Od 2014. godine, svake prve subote u mesecu u PTT muzeju održava se dečja radionica „Poštanski satić” koju je do sada pohađalo više od 4.000 mališana, a na kojoj deca uzrasta do deset godina, kroz igru i eduka ciju, uče da sama sastave i pošalju pismo, upoznajući se sa radom pošte. Vanrednim akcijama i radionicama Pošta je svake godine prisutna i na manifestacijama „Sajam knjiga”, „Muzeji za deset” i „Dani evropske baštine”. Edukacijom najmlađih dobijamo novu generaciju odgovornih, obrazovanih i socijalizovanih članova društva. Za rast i razvoj dece nužna je i stabilna porodica, pa Pošta već dugi niz godina podržava „Kolektivno venčanje”, manifestaciju koja promoviše tradicionalne vrednosti našeg društva – porodicu i zajedništvo, šaljući ujedno i najlepšu razglednicu iz Beograda.Negovanje tradicije izraženo je i u radu KUD „Đoka Pavlović”, koje više od sedam decenija otkriva lepotu sveta igre i muzike. Ansambl danas postoji zahvaljujući i podršci Pošte, a godinama osvaja prestižna priznanja kao potvrdu da poštanski radnici sa ljubavlju i ponosom proslavljaju ime Srbije na svim meridijanima, prenoseći, prvoklasnim scenskim iskustvom, srpsko folklorno blago nastalo na raskrsnici različitih kultura.Pošta Srbije podržava brojna ostvarenja u kulturi i umetničkoj produkciji – obeležavanje istorijskih jubileja, književno stvaralaštvo, fotografiju, scensku umetnost, film i TV produkciju, među kojima izdvajamo dodelu nagrade „Momo Kapor”, Beogradski festival igre, program Beogradske filharmonije, međunarodni konkurs „Betina fotografija godine”.Nagradni konkurs „Piši Deda Mrazu”, foto Pošta /J. Vlahović  Pošta podstiče i razvoj informacionih tehnologija, nauke i novih veština. Iz godine u godinu, pomažemo održavanje Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju „PostTel”, a u 2018. godini, podržali smo brojne projekte poput „Škole poslovnih veština”, usmerene ka razvoju preduzetničkih veština kod mladih.Na tribini „Kultura putem pošte” u PTT muzeju održavaju se besplatna predavanja na kojima se, pored aktuelizacije velikih naučnih dostignuća, diskutuje o savremenim i istorijskim temama, predstavljaju istaknuti savremenici, nove tehnologije i trendovi, te oživljava još jedna društveno važna uloga Pošte – edukacija. Naši najznačajniji predavači bili su akademici Matija Bećković, Dragoslav Mihailović, Ljubomir Simović, Vladeta Jerotić i drugi istaknuti predstavnici akademske zajednice.Poštari stižu do svakog korisnika, foto Pošta / I. Đukanović  DELIMO SA ONIMA KOJIMA JE NAJPOTREBNIJEPošta se donacijama uključuje u humanitarne inicijative u oblastima zdravstva i brige o deci. Godine 2018. učestvovali smo u obezbeđivanju neophodnih aparata za Univerzitetsku dečju kliniku „Tiršova” u Beogradu, a u cilju informisanja građana, izlaganjem promo materijala o prevenciji zdravlja u poštama, pomognut je i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.U duhu novogodišnjih praznika, Pošta slatkim paketima redovno daruje najmlađe iz domova za nezbrinutu decu. Krajem prošle godine, priključili smo se i organizaciji edukativno-zabavnih događaja sa dodelom paketića za decu na Kosovu i Metohiji.Pošta NET kontinuirano obezbeđuje internet podršku za Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti „Zvončica”, a u okviru dugogodišnjeg programa i usluge sa popustom za osobe sa invaliditetom.SIGURAN PARTNER GRAĐANIMA I DRŽAVIKao podsticaj domaćem turizmu, u poštama se nekoliko godina zaredom realizuje evidentiranje prijava za dodelu vaučera za subvencionisani smeštaj, čime je građanima omogućena veća dostupnost mesta za podnošenje prijava.Tokom 2016. i 2017. godine, u svim poštama je omogu- ćeno i podnošenje zahteva za zamenu starih zdravstvenih knjižica, uz opciju dostave na adresu prebivališta. U sklopu velike edukativne kampanje za podizanje svesti o značaju suzbijanja sive ekonomije, logistički smo podržali nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi”, zbog čega su nam Vlada Republike Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj dodelile plaketu „Fer kompanija” za 2018. godinu. Jednaku pažnju posvetili smo ruralnim područjima, jer želimo da svuda budemo blizu običnim ljudima i privrednicima.U cilju povećanja dostupnosti poštanskih usluga, u seoskim sredinama je tokom 2016. godine sprovedena akcija „52 pošte za 52 nedelje”, čime je barem jednim šalterom opremljeno preko 50 sela u udaljenim i teže dostupnim područjima.Pošta Srbije – omiljeni domaći brend u kategoriji Transport, foto Pošta / I. ĐukanovićU korak sa novim tehnologijama i osnovnom misijom – jednaki uslovi za sve – Pošta je obezbedila besplatan internet za žitelje udaljenih i slabije razvijenih delova zemlje, 30 besplatnih internet kutaka omogućilo je dostupnost korisnih informacija i internet servisa, a preko Skajpa i kontakte sa najmilijima. U preko 200 pošta dostupan je i besplatan WiFi.Zbog visokog kvaliteta informaciono-komunikacione strukture za podršku sopstvenom poslovanju, poslednjih godina bili smo u mogućnosti da informatički podržimo velike državne projekte, temelj daljeg razvoja e-uprave u Srbiji.Najzad, ulaganjem u modernizaciju i opremanje po- štansko-logističkih centara za potrebe svakodnevnog funkcionisanja i razvoj e-trgovine, Pošta osim što unapređuje sopstveno poslovanje, istovremeno podiže standarde kvaliteta celokupnog lokalnog i regionalnog tržišta, čak i za konkurente.U HRAMU KOMUNIKACIJEPod krovom Pošte Srbije nalazi se PTT muzej, najstariji tehnički muzej u Srbiji. Stalna postavka „Tačka spajanja”, priča o bogatom razvojnom putu Pošte i telekomunikacija u Srbiji, prati istorijski razvoj države i paralelna dešavanja u svetu, čime su posetiocima neposredno dostupni analitički uvid i poređenje sa savremenim komunikacijskim dostignućima. Prepoznajući važnost PTT muzeja, uložili smo sredstva u njegovu rekonstrukciju i rad. Jer, baš kao što je Pošta razmenom informacija oduvek povezivala ljude, PTT muzej danas, raznovrsnim sadržajima za različite ciljne grupe, razbuđuje društvenu zajednicu. Prateći potrebe savremenog čoveka, kroz tradicionalnu delatnost s jedne i društvene događaje na drugoj strani, Muzej napušta stereotipni imidž pasivne ustanove i postaje živo i dinamično mesto, svim resursima otvoreno za rast društva u kojem živimo.FILATELIJA – VIŠE OD POŠTANSKE MARKEOsim što je sredstvo plaćanja poštanskih usluga, poštanska marka predstavlja i jedan od najprepoznatljivijih simbola nacionalne kulture, čime ostvaruje važnu ulogu u prezentaciji ideja, vrednosti, kulturnog nasleđa i specifičnosti jednog društva. Za poslednjih 10 godina, Pošta je izdala preko 300 filatelističkih izdanja, upečatljivo promovišući na ovaj sofisticiran način domaćoj i međunarodnoj javnosti najveća istorijska, kulturna, naučna, sportska i privredna dostignuća naše zemlje.

2019

PEPSICO SRBIJA

„POBEĐUJEMO SA SVRHOM“ KAO DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICINapori kompanije PepsiCo usmereni su na izgradnju održivijeg sistema ishrane i predstavljaju ključni element šire poslovne filozofije o ubrzanom rastu. U izveštaju o održivosti posebno se naglašavaju napredak i ciljevi u šest prioritetnih oblasti za koje kompanija veruje da najbolje mogu doprineti izgradnji održivijeg sistema ishraneKompanija PepsiCo, jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju hrane i pića, nedavno je predstavila svoju novu agendu održivosti, u okviru koje je objavljen i izveštaj za 2018. godinu. Napori kompanije PepsiCo usmereni su na izgradnju održivijeg sistema ishrane i predstavljaju ključni element šire poslovne filozofije o ubrzanom rastu poznatom pod nazivom „Pobeđujemo sa svrhom“ (Winning with purpose). U izveštaju o održivosti posebno se naglašavaju napredak i ciljevi u šest prioritetnih oblasti za koje kompanija veruje da najbolje mogu doprineti izgradnji održivijeg sistema ishrane.ODRŽIVO PEPSICO POSLOVANJE NA ZAPADNOM BALKANUKompanija Marbo Product, koja već 11 godina posluje u sastavu kompanije PepsiCo, ima ekskluzivitet da svoje poslovanje zasniva na globalno postavljenim strategijama, koje su osmišljene i proverene na više od 200 tržišta i teritorija na kojima PepsiCo posluje. Lokalno posmatrano, šest globalnih prioritetnih oblasti predstavljaju osnov za aktivnosti koje se sprovode i na tržištima Zapadnog Balkana. U oblasti poljoprivrede, efikasno se koriste lokalni resursi, a poseban naglasak je na saradnji sa lokalnim kooperantima i edukaciji budućih farmera.Već dve godine zaredom sprovodi se program Chipsy Agro akademija u okviru koje kompanija nastoji da studentima poljoprivrede prenese najsavremenija praktična znanja u oblasti uzgajanja krompira. Prve dve sezone projekta realizovane su uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a program je prošlo gotovo 30 studenata sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Beogradu. Kada je reč o upotrebi vode, njeno korišćenje u proizvodnim operacijama je smanjeno za 63 odsto u prethodnih 10 godina. Kada je reč o proizvodima, kompanija na tržište donosi brojne inovacije, a najnovija je Chipsy Oven Baked, koji je pečen u rerni i sa 50 odsto manje masti.HILJADE KORISNIKA PEPSICO DONACIJAKompanija Marbo Product intenzivno radi i na osnaživanju zajednice u kojoj posluje. U poslednjih nekoliko godina sprovedene su sveobuhvatne društveno odgovorne kampanje u okviru kojih su uručene donacije namenjene hiljadama korisnika. Naime, u okviru kampanje „Svaki dan ima bolji ukus uz Chipsy“, koja je realizovana uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i resornih ministarstava u Bosni i Hercegovini, kompanija je opremila zajedničke prostorije u devet studentskih domova i time omogućila da u svakom trenutku bar 8.000 studenata uživa u ambijentu Chipsy kutaka.Kroz kampanju „Pokaži fudbalsku strast“ koja je realizovana uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta, kao i resornih ministarstava u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, donirano je više od 15.000 lopti svim osnovnim školama na teritoriji tri države - Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cilj ove donacije bila je i promocija sporta i rast i razvoj dece i omladine na principima zdravih životnih stilova, a realizovana je i kao jedna u nizu aktivnosti koje su deo podrške Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u čijem razvoju i sprovođenju Marbo Product aktivno učestvuje.Kompanija Marbo Product, kao deo Udruženja za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, aktivno učestvuje u sprovođenju kampanje „Teži ravnoteži“ koja je odgovor na statistiku Ministarstva zdravlja Republike Srbije o gojaznosti. I na kraju, sve ovo ne bi bilo moguće bez ljudi. Kompanija Marbo Product zapošljava više od 1.300 ljudi na području Zapadnog Balkana i reprezentativan je primer podjednake rodne zastupljenosti. U ukupnoj strukturi zaposlenih, žene čine 48 odsto, a kada je reč o menadžerskim pozicijama, žene čine 46 odsto. Osim toga, radi se i na osnaživanju i razvijanju talenata i to kroz program PepsiCo Go:Start, koji se sprovodi već četiri sezone. Program je namenjen talentovanim diplomcima bez radnog iskustva koji dobijaju priliku da tokom jednogodišnje plaćene prakse steknu značajna znanja i veštine kroz mentorsku podršku naših kolega. Program je do sada prošlo oko 40 kandidata, a kandidati prve četiri generacije su već zaposleni i deo su timova kompanije PepsiCo Zapadni Balkan.

2019

OTP BANKA SRBIJA

POMAŽUĆI DRUGIMA DA RASTU - RASTEMO I MI SAMIBanka koja kod svojih zaposlenih podstiče kulturu inovacija, preduzetništvo i inovativno poslovanje, na isti način treba da podrži zajednicu u kojoj poslujeUspešne kompanije već dobro znaju lekciju da misija, vizija i vrednosti nisu mrtvo slovo na papiru ili u novije doba - mrtvi pikseli na stranici sajta O nama, a da je organizaciona kultura sve. Kada kod svojih zaposlenih podstičete kulturu inovacija, preduzetništvo i inovativno poslovanje, onda to treba da pokažete na delu i to ne samo interno, već i u odnosu prema široj zajednici, nebitno da li su vaši klijenti ili ne.Societe Generale banka Srbija, koja od početka jeseni posluje kao OTP banka Srbija i koja je postala član OTP Grupe, na tome posvećeno radi već nekoliko godina. U početku jeste bilo neobično kada konzervativna institucija poput banke objavi javni poziv za fintech hakaton gde mladima pruži šansu da razvijaju i predstave inovativna rešenja za bankarske usluge ili organizuje biznis skupove iz kojih su iznikla značajna mnoga partnerstva i kontakti, ali vremenom je postalo uobičajeno da se i njihovi zaposleni kreću među IT zajednicom i startap svetom.Ipak, ono što je već više od dve godine zaštitni znak ove banke je konkurs Generator, koji je u sva tri izdanja bio delimično različit, ali je svaki put dodavao novu vrednost i okupljao poslovne partnere u zajedničkoj misiji podsticanja inovacija i upotrebe digitalnih tehnologija. Ali krenimo redom…INOVACIJA ZA MILIONPrvi ciklus konkursa održan je 2017. godine uz nagradni fond za najbolje preduzetničke inovacije u ukupnom iznosu od milion i po dinara. Inovaciju za milion je, prema oceni stručnog žirija, imao tim koji je predvodio inženjer elektrotehnike iz Bačke Palanke, mr Milan Đurica. On je dobio finansijski podsticaj za dalji rad na Rashladi (Keep it cool) - tehnologiji čijom primenom mali i srednji rashladni sistemi mogu da uštede i do 30% troškova za električnu energiju i time budu konkurentni sa velikim sistemima.Osim žirija i publika je imala pravo glasa, a njen izbor je bio PetGuards – onlajn platforma koja pomaže da brzo i lako pronađete proverenog čuvara za svog kućnog ljubimca dok ste odsutni. Studentski startap PetGuards osvojio je čak 25.497 glasova publike i nagradu od 500.000 dinara. Od tog novca su, kako su i obećali u dobrovoljnoj akciji „1 glas 1 obrok“, obezbedili obroke za napuštene ljubimce, ali i jedan deo nagrade izdvojili za operacije ljubimaca koji se nalaze u teškom stanju i kojima je veterinarska pomoć bila najpotrebnija.Benefit nisu imala samo ova dva tima, već svih 40 polufinalista. Za svaki tim inovatora urađen je profesionalni video-snimak i dobili su priliku da njihova priča bude promovisana na najposećenijem domaćem portalu.EKSPERTSKA PODRŠKA ZNAČAJNIJA OD NOVCANaredne godine realizovan je Generator Fluo - konkurs za najbolje studentske preduzetničke inovacije. Skoro 150 timova prijavilo je svoje inovativne, izvodljive i održive projekte, a 40 polufinalista je dobilo podršku mentora da razradi svoj biznis plan.Od 10 timova koji su uživo prezentovali svoju inovaciju za najbolji je odlukom žirija proglašen HearO Glasses. Tim čine troje mladih Nišlija – Anđela Kocić, Bojan Draško i Dušan Dimitrijević, koje je na akciju podstakao nesrećni događaj u kome je njihova sugrađanka izgubila život prelazeći prugu, jer je nosila slušalice i nije čula da voz dolazi. Osmislili su HearO Glasses – naočare koje izgledaju kao svake druge, ali mogu da spasu nečiji život jer su u okvir naočara ugrađene LED diode koje svetlosnim signalima na intuitivan na- čin upozoravaju korisnika o neposrednoj opasnosti. Žiri je najviše verovao u njihovu ideju i kao pobednici Generatora Fluo imali su priliku da provedu sedam nezaboravnih dana u inovativnom tehnološkom habu Societe Generale Grupe u Parizu i upoznaju mnoge ljude koji su im pomogli u daljem razvoju.„Svesni smo da novac ne znači ništa bez ekspertize, pa su nam uvek korisniji iskustvo i mentorska podrška, a upravo to smo ovde i dobili. Osim te podrške, imali smo priliku da iz prve ruke vidimo život francuske startap zajednice, što smatramo daleko bitnijim“, preneo je Dušan ukratko utiske.KAD TRADICIONALNI BIZNISI DOBIJU DIGITALNO „UBRZANJE“Upravo ovakav pristup bio je vodilja banci ne samo da treću godinu zaredom organizuje Generator, već da odluči da kroz njega pomogne malim i srednjim preduzećima da unaprede svoje poslovanje korišćenjem digitalnih tehnologija i budu u korak sa trendovima digitalnog poslovanja.Ukupno 116 firmi prijavilo se u želji da osvoji jednu od tri jednake nagrade – konsultantsku podršku u digitalnoj transformaciji, koja obuhvata celokupnu analizu postojećeg stanja poslovanja i preporuke sa akcionim planom, implementaciju jedne od predloženih preporuka u vrednosti do 5.000 evra, kao i marketinški preobražaj i medijsku kampanju. Među njima su bili predstavnici iz oblasti uslužnih delatnosti, proizvodnje, poljoprivede, kao i tradicionalnih zanimanja. Ponovo je 20 polufinalista dobilo priliku da uradi kratki profesionalni video o svojoj firmi i da budu predstavljeni na najčitanijem portalu u Srbiji, a za mnoge od njih to je bio prvi javni nastup. Svaki tim pojedinačno imao je i kreativnu radionicu u saradnji sa Design Thinking stručnjacima, tokom koje su radili na definisanju daljeg pravca njihovog poslovanja, prepoznavanju poslovnih prilika i sticanju različitih veština potrebnih za razvoj biznisa u digitalnoj ekonomiji.NOVI SOFTVER ZA MLEKARUNagradu su osvojile tri porodične firme: proizvođa- či proizvoda od voća i povrća Vrtlari iz Malog Iđoša i Centar za preventivnu medicinu i program ishrane dr Gifing iz Beograda bili su izbor stručnog žirija, dok je sa 5.861 glasom izbor publike bila mlekara Carpe Diem iz Krušedola. „Mnogo smo zahvalni na prilici da budemo promovisani u okviru Generatora. Mnogi ljudi su glasali za nas, iako pre toga nisu ni čuli za našu firmu. Na edukacijama smo prvi put imali priliku da osvestimo šta je sve to što kod nas ne valja, da stavimo na papir i da počnemo da unapređujemo internu komunikaciju“, kaže Jelena Marić iz mlekare Carpe Diem. Pejzažni arhitekta Jelena Marić i pravnik Aleksandar Stepanić u Krušedolu imaju farmu od 250 koza, a kozje i ovčije mleko otkupljuju i sa drugih farmi, te od njih prave jogurt, kiselo mleko, sireve, surutku… Nakon detaljne analize poslovanja ustanovljeno je da će za rukovodstvo i zaposlene u Carpe Diem u ovom trenutku od najveće koristi biti softver koji će im olakšati praćenje procesa i planiranje poslovnih resursa. Četvoročlani tim konsultanata, sastavljen od ljudi iz sveta biznisa i IT stručnjaka još letos je obišao sve tri pobedničke firme i u saradnji sa čelnicima uradio studioznu biznis analizu, a potom prionuo na posao.REPOZICIONIRANJE CENTRA ZA PREVENTIVNU MEDICINUCentar dr Gifing, predvođen direktorkom Jovanom Vasiljević, po preporuci biznis stratega i marketing stručnjaka, uz podršku i mentorstvo marketinške agencije, krenuo je u repozicioniranje i unapređenje onlajn komunikacije sa korisnicima. „Kada sam nas prijavljivala na ovaj konkurs znala sam da je potrebno da se nešto promeni, međutim nisam znala šta tačno. Kako je vreme prolazilo i kako sam se susretala sa predivnim, ali prvenstveno struč- nim ljudima i saradnicima Generatora, polako su se nalazila rešenja za sve nedoumice i izazove sa kojima sam se susretala. Jedna tema pokreće drugu, što nas dalje podstiče na razmišljanje i pravljenje strategija. Uzbuđena sam i jedva čekam da vidim plodove na- šeg zajedničkog rada“, ističe Jovana, čija je mama - dr Ana Gifing, 2003. godine osnovala centar koji je odavno prestao da bude samo sinonim za hrono ishranu. Jovana naglašava da joj je drago što OTP banka Srbija nastavlja da „vodi računa i želi da unapredi i male biznise“, a treći dobitnik digitalne transformacije - Branislav Sekulić, suosnivač Vrtlara iz Malog Iđoša, dodaje: „Podrška preduzetništvu i poruke koje je banka kroz ovaj konkurs prenela zaista su motivišuće za nas kao socijalno preduzeće. Društvena misija koju delimo vuče nas da budemo partneri upravo sa takvim kompanijama.“I MARKETINŠKA KAMPANJA I NOVA MAŠINA ZA POLJOPRIVREDNIKEKombinujući tradicionalnu recepturu i moderne proizvodne pogone, mladi bračni par Vanja i Bane Sekulić su vrlo brzo izgradili renomirani domaći brend poznat i van granica Srbije – od Kine i Rusije do Amerike. Sa vojvođanskih plantaža do stalaža u više od 10 država sveta stigli su kvalitetni pekmezi od šljiva, džemovi od kajsija i malina, slatko od šumskih jagoda, dunja i višanja, ajvar, sok od paradajza sa celerom... Kada su Vrtlari dobili vest da su prošli prvu fazu Generatora 2.0 stiglo je i trebovanje za prvi izvoz u SAD. Srećom, u dan su uspeli da isplaniraju proizvodnju i isporuče do sada najveću količinu svoje robe na neko strano tržište. Već tokom Design Thinking radionice, shvatili su da treba da rasporede poslove, pa su angažovali još dva nova radnika sa sela. U konsultantskom timu koji radi zajedno sa Vrtlarima po okončanju Generatora je pored partnera banke i Jelena Đurović, segment menadžerka za mala preduzeća OTP banke Srbija. Analiza poslovanja i predlozi za unapređenje firme iz Malog Iđoša okončani su početkom oktobra, te su Sekulići dobili putokaz kako da se fokusiraju na unapređenje digitalnih kanala komunikacije, partnerstva, edukaciju zaposlenih i automatizaciju procesa proizvodnje. Pored ovog vrednog biznis dokumenta, OTP banka nagrađuje kompaniju Vrtlari finansiranjem marketinške kampanje u okviru koje će uz pomoć etikete potrošači moći da saznaju priču o nastanku njihovih proizvoda, a firma će dobiti i podršku u vidu mašine za automatizaciju procesa etiketiranja. I za kraj, ono što se najčešće ne vidi u zvaničnim izveštajima o ovakvim kompleksnim i višemesečnim društveno odgovornim projektima, a o čemu može da posvedoči svako ko je u tome 100% učestvovao: vi zaista u njih treba da snažno verujete i da vam je istinski stalo da pomažući drugima učestvujete u progresu. Tada nema opravdanja „to nije u opisu mog posla“, tada zaista izađete iz komfor zone i razmišljate izvan kutije, o čemu svi gotovo religiozno pričaju. To je za više nivoa bolje od najboljeg tim bildinga ili interne edukacije.NEPROCENJIVO ISKUSTVO, KONTAKTI, SAVETI...Za sve finaliste, pa i polufinaliste Generatora 2.0 ovaj konkurs je bio značajno iskustvo, jer su imali priliku da dobiju besplatne savete stručnjaka iz oblasti biznisa, marketinga, komunikacija, javnog nastupa… ali i da sagledaju svoje poslovanje sa strane i vide gde su prilike za rast u novom ekonomskom poretku. „Generator nam je doneo potpuno novo sagledavanje teme digitalne transformacije zahvaljujući interesovanjima drugih kompanija i procesu kroz koji smo prošli tokom priprema“, istakao je Vladimir Grujović, direktor čačanskog Tetragona – jednog od najznačajnijih regionalnih proizvođača lepkova na vodenoj bazi. Menadžerka Edukativnog centra i izdavačke kuće Finesa, Lidija Maričić Savusalo, dodala je da je velika privilegija što se jedna tako uspešna kompanija bavila srednjim i malim preduzećima. „Mnogo nam je značilo što smo od banke i njenih partnera dobili predloge za promene i uspešnije poslovanje. Probudile su se moje pređašnje i nove ideje, inspirisali su nas na bržu i bolju primenu određenih digitalnih alata.“

2019

NLB Banka

OVDE JE NAŠ DOMPoznavanje jezika, kulture i običaja ljudi u ovom regionu omogućava nam da na najbolji način obezbedimo podršku i adekvatne savete klijentima, pomažući im da bolje upravljaju svojim finansijama i pripreme se za sve što dolazi. Jednostavnim i lako dostupnim rešenjima, pomažemo im da kreiraju uspešne lične poslovni priče – lokalno, regionalno i globalnoNLB Banka je deo NLB Grupe, jedine međunarodna bankarske grupacije sa sedištem u Jugoistočnoj Evropi, fokusirane isključivo na ovaj region, što doprinosi jedinstvenom razumevanju lokalnog okruženja i ljudi.DOBRO POZNATI PARTNERPoznavanje jezika, kulture i običaja ljudi u ovom regionu omogućava nam da na najbolji način obezbedimo podršku i adekvatne savete klijentima, pomažući im da bolje upravljaju svojim finansijama i pripreme se za sve što dolazi. Jednostavnim i lako dostupnim rešenjima, pomažemo im da kreiraju uspešne lične poslovni priče – lokalno, regionalno i globalno. Ali mi smo i više od toga. Istinski nam je stalo do ovog regiona i trudimo se da uzvratimo zajednicama u kojim poslujemo. Realizujemo veliki broj aktivnosti u domenu društvene odgovornosti. Ulažemo u očuvanje životne sredine, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, dajemo podršku ranjivim kategorijama, jer, pored uspešnog poslovanja i dobrih poslovnih rezultata, želimo da aktivno učestvujemo u kreiranju i oblikovanju boljeg života i budućnosti za sve ljude koji ovde žive. Za nas, ovaj region nije samo tačka na mapi. Ovde je naš dom.ZDRAVE IDEJE ZA ZDRAVU BUDUĆNOSTKao jedna od najaktivnijih banaka u segmentu podrške agraru, NLB Banka je i u domenu društvene odgovornosti još 2012. godine pokrenula projekat koji je jedna od najznačajnijih CSR aktivnosti banke, a kojim podržava specifičnu oblast agrara – organsku proizvodnju.Svake godine, banka organizuje NLB Organic - nagradni konkurs za organske proizvođače, u okviru kojeg nagrađuje tri projekta po izboru stručne komisije novčanom nagradom u ukupnom iznosu od milion i po dinara. Pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. To uključuje i proizvođače koji su u sistemu kontrole kroz grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje. Broj prijavljenih projekata raste iz godine u godinu i tokom osam ciklusa na konkursu je učestvovalo 428 projekata. Značaj NLB Organic projekta je višestruk. Najpre, gledano iz ugla samih učesnika, novčane nagrade dobitnicima omogućavaju da realizuju svoje planove i unaprede proizvodnju. Pored toga, promocija njihovih gazdinstava u okviru konkursa donosi im i nova poznanstva i poslovna partnerstva, koja im često pomažu da dalje usavrše proizvodnju i lakše plasiraju svoje organske proizvode.Istovremeno, s obzirom na to da projekat generiše značajno interesovanje medijskih kuća, on je zna- čajan i sa aspekta promocije same organske proizvodnje koju podržavamo iz više razloga. Radi se o proizvodnji za koji smatramo da je budućnost naše zemlje jer u tom segmentu mnogo lakše možemo da postignemo konkurentnost na međunarodnom tržištu nego u masovnoj proizvodnji. Još je značajnije što se radi o održivoj proizvodnji koja doprinosi očuvanju životne sredine i zdravlju ljudi.Organski proizvođači su se opredelili za put koji je zaista mnogo teži u poređenju sa konvencionalnom i verujemo da zaslužuju podršku svih relevantnih institucija, kako bi za sve nas obezbedili zdraviju hranu i doprineli očuvanju izuzetno značajnog srpskog resursa – zemljišta koje nije kontaminirano hemijskim supstancama. Imajući u vidu usitnjenost poseda, posebno u nerazvijenim područjima, organska proizvodnja dodatno dobija na značaju jer predstavlja šansu za najranjiviju kategoriju stanovnika u ruralnim područjima – male proizvođače kojima omogućava da obezbede egzistenciju za svoje porodice.NLB GALERIJA – MESTO GDE STANUJE UMETNOSTMeđu najznačajnije projekte NLB Banke u domenu društvene odgovornosti svakako spada NLB Galerija, otvorena 29. juna 2017. godine izložbom slika „Moć cveća“ slovenačke slikarke Majde Zorko, čime je kulturna ponuda Novog Beograda postala bogatija za još jedan prostor u kome „stanuje umetnost“. Ideja NLB Banke je da ovaj prostor postane mesto okupljanja za ljude koji žive od umetnosti i onih koji umetnost poštuju. Svesni smo da je put umetnika često težak, i da je podrška profitnog sektora umetnosti od velikog značaja, posebno kada je u pitanju vrsta umetnosti koja po svojoj prirodi ne može da ima masovnu publiku. U protekle dve i po godine, u NLB Galeriji je organizovano četrnaest izložbi. Nakon Majde Zorko, samostalne izložbe su imali jedan od najpoznatijih srpskih ilustratora, Dobrosav Bob Živković, mlade umetnice: Katarina Nedeljković, Anđela Micić, Kristina Pirković, Đerđi Ačaji i Ivana Živić, mladi slikari: Milan Pantelić, Vladimir Petrović, Petar Mošić i Ivan Milenković, a priliku da se predstave javnosti imali su i učenici umetničkih smerova srednje škole Tehnoart čija maturska izložba je organizovana u NLB Galeriji. Tokom ove i prethodne godine, organizovane su i dve izložbe radova nastalih na umetničkim kolonijama u organizaciji Kuće umetnika „Pigmalion“. NLB Galerija nastavlja pre svega sa promocijom mladih umetnika, kojima želimo da pomognemo da realizuju značajne korake na počecima svojih karijera. Programski partner NLB Galerije je Kuća umetnika „Pigmalion“, čiji je idejni tvorac dugogodišnji ljubitelj umetnosti i mecena Gorazd Čuk, a od 2019. godine NLB Galerija je dobila i ponosnog počasnog pokrovitelja – Ambasadu Republike Slovenije.POMOĆ ONIMA BEZ KROVA NAD GLAVOMNLB Banka je krajem 2019. godine pokrenula akciju namenjenu podršci jednoj od ranjivih kategorija stanovništva koja spada među najmarginalizovanije – beskućnicima. Uz svaki odobreni stambeni kredit, banka izdvaja iznos od 10.000 dinara namenjen donacijama institucijama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, koje brinu o beskućnicima, sa ciljem unapređenja kvaliteta života njihovih korisnika. U našoj zemlji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, živi blizu 20.000 ljudi bez adrese, a najveći broj beskućnika u Srbiji živi u beogradskom regionu. Oni su se našli na ulici iz različitih razloga – razvoda, migracija, bolesti, nasilja u porodici, starenja i pada društvene solidarnosti. NLB Banka odlučila da još jednom potvrdi svoje opredeljenje ka društveno odgovornom poslovanju. S jedne strane, banka odgovorno pristupa podršci klijentima koji se opredele za kupovinu nekretnine, ne samo u smislu finansiranja, već i stručnim savetima kroz ceo proces, a sa druge, pomažući svojim klijentima da dođu do krova nad glavom, pomaže i onima koji krov nad glavom nemaju.TIM PROFESIONALACA KOJI DELE ISTU VIZIJUZadovoljni zaposleni su ključ uspeha za svaku kompaniju i u NLB Banci smo potpuno svesni da u svim svojim planovima zavismo od zadovoljstva zaposlenih i od doprinosa svakog člana našeg tim, bez obzira na to kojim poslovima se bavi i na kojoj poziciji obavlja svoje svakodnevne aktivnosti. Verujemo da su dobri poslovni rezultati u proteklom periodu ostvareni najvećim delom zahvaljujući zaposlenima, njihovoj dobroj međusobnoj saradnji i deljenju zajedničke vizije. Trudimo se da članovima NLB tima obezbedimo uslove za rad u dinamičnom, kreativnom okruženju, dajući im mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, ali i okruženje u kome mogu da naprave adekvatan balans profesionalnog i ličnog života. Edukaciji zaposlenih banka posvećuje puno pažnje i vremena, a posebno internim obukama koje poma- žu zaposlenima da lakše obavljaju svoje poslove i napreduju u karijeri. Istraživanja zasnovana na učešću zaposlenih, usmerena na merenje zadovoljstva zaposlenih, definisanje slike koju zaposleni imaju o okruženju u kome rade, deo su korporativne kulture ne samo NLB Banke, već cele NLB Grupe. Cilj banke je da definiše aktivnosti koje će doprineti unapređenju organizacione klime i angažovanosti svih zaposlenih. Sami zaposleni su najbolji predstavnici i ogledalo banke, zato se nastavlja njihov razvoj i kreiranje atmosfere za rad najboljih kadrova sa tržišta.OD SAOSEĆANJA DO AKCIJE – NLB KLUB VOLONETRAU NLB Banci verujemo da je naše vreme neprocenjivi dar i zato se trudimo da ga poklonimo kada je to potrebno. Za nas, volontiranje nije izbor, već obaveza da uradimo nešto što će napraviti razliku, što će kreirati vrednost za one kojima je to potrebno. Ulažemo znanje koje imamo, ali pre svega entuzijazam i svoje slobodno vreme kako bismo doprineli kvalitetu života u zajednicama u kojima poslujemo, a da bismo to uspešnije radili, osnovali smo NLB Klub volontera. U 2019, na inicijativu Grada Novog Sada, uzeli smo učešće u akciji Za zeleniji Novi Sad. Na lokaciji u blizini Ribarskog ostrva, više desetina zaposlenih NLB Banke je učestvovalo u akciji ozelenjavanja grada, sa željom da daju doprinos kvalitetu vazduha koji Novosađani dišu, ali i lepoti ovog dela grada koji sada može da se pohvali još jednom zelenom oazom.ZADOVOLJNI ZAPOSLENI SU KLJUČ USPEHA ZA SVAKU KOMPANIJU I U NLB BANCI SMO POTPUNO SVESNI DA U SVIM SVOJIM PLANOVIMA ZAVISMO OD ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH I OD DOPRINOSA SVAKOG ČLANA NAŠEG TIMA, BEZ OBZIRA NA TO KOJIM POSLOVIMA SE BAVI I NA KOJOJ POZICIJI OBAVLJA SVOJE SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI

2019

NIS

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO STRATEŠKO OPREDELJENJE Uspeh kompanije može biti potpun samo ukoliko doprinosi razvoju zajednice. Imajući u vidu ovu misao, NIS dugi niz godina nastoji da doprinese opštem napretku u Srbiji. Prepoznajući značaj brige o zajednici, NIS realizuje program „Zajednici zajedno“ kroz koji već 11 godina ulaže značajna novčana sredstva u opštine i gradove širom naše zemlje Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja poslednjih godina postalo je važno merilo odgovornosti kompanija, ali i njihovog uspeha, kako u svetu, tako i u Srbiji. Pored pozitivnih uticaja na životnu sredinu i prirodne resurse, kompanije odgovornim poslovanjem utiču i na svoje poslovne rezultate i reputaciju, jer su takve aktivnosti temelj za dugoročan uspeh. Ujedno, društveno odgovorni poslovni sistemi svojim aktivnostima predstavljaju dobar primer za anga- žovanje na projektima i inicijativama koje doprinose kolektivnom razvoju i boljitku celokupnog društva. Ulaganje u zajednicu u kojoj se posluje, kao i stavljanje u fokus potreba svih njenih članova, posebno najmlađih, jedan je od postulata na kojima se zasniva društvena odgovornost NIS-a, kao odgovornog člana našeg društva. NIS, jedan od lidera u oblasti društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kroz društveno odgovorne projekte i sponzorstva, uložio je od 2009. godine u zajednicu više od tri milijarde dinara. ZDRAVA ZAJEDNICA JE JAKA ZAJEDNICA Uspeh kompanije može biti potpun samo ukoliko doprinosi razvoju zajednice. Imajući u vidu ovu misao NIS dugi niz godina nastoji da doprinese opštem napretku u Srbiji, stavljajući u fokus potrebe svih članova dru- štva, posebno onih najmlađih, koji su nosioci budućeg razvoja. Prepoznajući značaj brige o zajednici, NIS realizuje program „Zajednici zajedno“ kroz koji već 11 godina ulaže značajna novčana sredstva u opštine i gradove širom naše zemlje. Kompanija je u saradnji sa lokalnim zajednicama realizovala više od 900 projekata vrednih preko milijardu dinara. Ta sredstva uložena su u rekonstrukciju vrtića, parkova, igrališta i škola, opremanje školskih laboratorija i učionica, kao i realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i nauke, kulture, ekologije, sporta, javnog zdravlja i socijalne zaštite. Rezultati programa su svima vidljivi. U partnerstvu NIS-a i lokalnih zajednica unapređen je rad 14 porodilišta, 27 domova zdravlja, 10 bolnica. Takođe, rekonstruisano je i ulepšano 75 igrališta i parkova, opremljeno i 12 laboratorija u školama i na fakultetima. U 2019. godini NIS je kroz ovaj program društvene odgovornosti sva sredstva, u ukupnom iznosu od 116,5 miliona dinara, usmerio isključivo u podršku 20 zdravstvenih ustanova u lokalnim zajednicama širom Srbije. Ulaganje u zdravlje mladih i čitave zajednice je deo strateškog opredeljenja NIS-a, a do sada je kompanija u podršku zdravstvenim ustanovama u kojima se leče najmlađi investirala gotovo 100 miliona dinara. Tako je kompanija do sada donirala sredstva za nabavku savremenih aparata Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, Univerzitetskoj dečjoj klinici „Tiršova“ u Beogradu, a krajem prošle godine kompanija je uručila značajne donacije za Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu i Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, kao i Klinici za opekotine u Beogradu. Kompanija je podržala i Hemato-onkološko odeljenje za dečje interne bolesti u Nišu, kao i Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“. ULAGANJE U MLADE JE NAJBOLJA INVESTICIJA U BUDUĆNOST Da je ulaganje u znanje najbolja investicija, govori i to da je NIS do sada u podršku obrazovanju, ulaganju u mlade i talentovane pojedince, uložio oko pet miliona evra, stipendirao preko 100 studenata, od kojih je blizu 50 zaposleno u kompaniji. Odlučan da promoviše mlade, uspešne i humane pojedince, NIS zajedno za EXIT fondacijom već četiri godine zaredom organizuje konkurs „Youth heroes“ čiji je osnovni cilj da se mladi heroji u Srbiji predstave javnosti i promovišu, kako bi postali inspiracija, ponos i uzor za nove generacije. Unapređenje uslova za obrazovanje učenika i studenata je takođe jedan od prioriteta kompanije, pa je tako kroz program „Energija znanja“ NIS adaptirao preko 50 učionica i laboratorija u školama i na fakultetima širom Srbije, a ostvarena je i saradnja sa preko 50 domaćih i međunarodnih obrazovnih i naučnih ustanova.

2019

NECTAR, NIJE SVEJEDNO FONDACIJA

NIJE SVEJEDNO KAKVO DRUŠTVO GRADIMOPrvi projekat novoosnovane Fondacije, u okviru oblasti PORODICA, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja je osnivanje savetovališta za vantelesnu oplodnju u domovima zdravlja (sa početkom u dva doma zdravlja u Beogradu u pilot fazi a zatim i širom Srbije) i otvaranje Centra za vantelesnu oplodnju sa besplatnim info nacionalnim brojem putem kojeg će građani moći da dobiju sve neophodne informacije i psihološku podršku u ovom procesuNectar je domaća porodična kompanija koja posluje već pune dve decenije. Od prvog proizvoda, jabukovog sirćeta, do danas, kada u Nectar portfoliju ima preko 30 brendova i kada je kompanija regionalni lider u proizvodnji voćnih sokova, ostali su verni Nije svejedno filozofiji poslovanja i rukovode se ključnim rečima - zdravo, kvalitetno, domaće. Nectar je ponosan na to što je srpska kompanija i što proizvodi kvalitetne proizvode i nije im svejedno kako se ponašaju prema zaposlenima, svim saradnicima, lokalnoj zajednici, farmerima, potrošačima. Kompanija Nectar duboko veruje da je porodica stub društva i naše najveće blago. Zato je pokrenula 2014. godine projekat od nacionalnog značaja „Nije svejedno kad bebe dolaze“ u okviru kojeg je zajedno sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije rekonstruisano Odeljenje za vantelesnu oplodnju Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front“ sa ciljem da što više parova dobije priliku da postanu roditelji. Bio je to veliki društveno odgovorni projekat kompanije Nectar i uvod u osnivanje Nije svejedno fondacije ove godine. Na čelu Fondacije je upravitelj, Ana Radun, zamenica generalnog direktora kompanije Nectar i član porodice Radun, osnivača i vlasnika Nectar grupe. Fokus fondacije je na projektima sa ciljem povećanja nataliteta u Srbiji, povratka dece prirodi i edukacije i osnaživanja mladih iz oblasti agrarnog poslovanja. Svaki šesti par u Srbiji ima problem da prirodnim putem dobije dete. Zahvaljujući ranijem zajedničkom ulaganju sa Ministarstvom zdravlja u iznosu od 55 miliona dinara u rekonstrukciju Odeljenja za vantelesnu oplodnju GAK „Narodni front“ stvoreni su uslovi da se višestruko poveća broj žena koje mogu da prođu kroz ovu proceduru, a Odeljenje za vantelesnu oplodnju GAK-a dobilo je i banku reproduktivnih ćelija. Nectar je dobio podršku svih koji veruju u porodicu i smatraju da su deca našeNA ČELU FONDACIJE JE UPRAVITELJ ANA RADUN, ZAMENICA GENERALNOG DIREKTORA KOMPANIJE NECTAR I ČLAN PORODICE RADUN, OSNIVAČA I VLASNIKA NECTAR GRUPE. FOKUS FONDACIJE JE NA PROJEKTIMA SA CILJEM POVEĆANJA NATALITETA U SRBIJI, POVRATKA DECE PRIRODI I EDUKACIJE I OSNAŽIVANJA MLADIH IZ OBLASTI AGRARNOG POSLOVANJA

2019

MASTERCARD

GLOBALNA PLATNA TEHNOLOGIJA U SLUŽBI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICEMastercard je tehnološka kompanija, lider u globalnoj industriji plaćanja, koja povezuje potrošače, finansijske institucije, trgovce, vlade, digitalne partnere, preduzeća i druge organizacije širom sveta, omogućavajući im da koriste elektronske oblike plaćanja umesto gotovine i čekova. Mastercard posluje verujući da je uspešna ekonomija održiva samo kada je inkluzivna i kada je blagostanje raspodeljeno. Naša mreža je temelj našeg poslovanja i načina na koji poslujemo u više od 200 zemalja sveta. Da bismo postigli da inkluzivni rast postane stvarnost, aktiviramo našu mrežu kako bismo omogućili da digitalna ekonomija radi za sve, svuda. I to radimo na načine koji uzimaju u obzir našu radnu snagu, okruženje i etičke standarde prema kojima se smatramo odgovornim - jer su i načini i sredstva važniDOPRINOS DRUŠTVU KROZ KOMERCIJALNE AKTIVNOSTIOdrživost je deo poslovne strategije Mastercard kompanije. Zasnovana je na fundamentalnoj pretpostavci da poslujemo dobro time što činimo dobro. Biti snaga za dobro i imati posao sa višim ciljem deo je onoga što nam pomaže da činimo dobro kao kompanija. Pomaže nam da privučemo vrhunske talente, razvijamo našu bazu klijenata, poslujemo kao partner za rešavanje problema sa vladama i povećavamo afinitet prema brendu kod potro- šača i kompanija širom sveta. Radimo na tome da nadogradimo postulat „poslovati dobro čineći dobro“ tako što ćemo održivi socijalni uticaj kroz komercijalne aktivnosti učiniti novom paradigmom za poslovanje, jer verujemo da je biti vođen svrhom od suštinskog značaja za održivost - za sve.Mastercard je društveno odgovorna kompanija, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Mi smo posvećeni tome da budemo sila za promene nabolje u svetu i da poslujemo dobro tako što činimo dobro. Mi poslujemo na otvoren i transparentan način, unapređujući inkluzivni rast, inspirišući zaposlene i slušajući potrebe zajednice kako bismo stvorili održivu budućnost za Mastercard i svet oko nas.Mastercard posluje na srpskom tržištu već dugi niz godina i razvijamo se slušajući realno potrebe, navike i želje srpskog stanovništva. Razumemo da potrebe pojedinaca i potrebe tržišta stalno evoluiraju, sada više nego ikada pod uticajem modernih tehnologija, zato je naš cilj da se sve potrebe zadovolje na brz, praktičan i siguran način, baš kao što to potrošači i žele.INKLUZIJA JE PREDUSLOV RAZVOJA TRŽIŠTAZa Mastercard, inkluzija - finansijska, digitalna, etnička, socijalna i polna – jeste tajna iza prosperitetnog modernog tržišta. Verujemo da svaka osoba na svetu treba da koristi prednosti i da uživa u slobodi koju donosi inkluzija i fokusirani smo na to da odigramo svoju ulogu kako bismo postigli da inkluzija bude moguća za sve. Zbog toga smo posvećeni izgradnji bezgotovinskog društva u saradnji sa poslovnim partnerima, institucijama i nevladinim organizacijama. Naša vizija bezgotovinskog društva je putovanje, ne odredište, i mi imamo rešenja, stručnost i iskustvo kojima pomažemo vladama širom sveta da se bore protiv sive ekonomije i da izgrade stabilna, održiva tržišta koja su međunarodno konkurentna i da na taj način doprinesu uspostavljanju finansijske inkluzije.Postizanje većeg stepena finansijske inkluzije možemo ostvariti isključivo saradnjom javnog i privatnog sektora i svih subjekata u industriji plaćanja, što je upravo i postignuto projektom „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, koji za cilj ima jačanje svesti građana o prednostima razvoja bezgotovinskog društva.TERMINALIZACIJA OPŠTINA U partnerstvu sa NALED-om razvijamo tržište uvođenjem mogućnosti plaćanja karticama u opštinama u Srbiji. Mastercard je članica NALED Saveza za fer konkurenciju, a naše tehnologije, iskustvo i stručnost koje donosimo sa globalnog nivoa doprineli su tome da budemo prepoznati kao pouzdani dugoročan partner javnom sektoru u stvaranju bezgotovinskog društva. Dugogodišnju partnersku saradnju sa NALED-om nastavljamo kroz ovogodišnji projekat „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, jer verujemo da zajedno možemo učiniti mnogo na razvoju bezgotovinskog sistema plaćanja i unapređenju finansijske inkluzije.PODIZANJE GOTOVINE KADA PLAĆATE MASTERCARD KARTICOM U Srbiji postoji prilično veliki segment potrošača koji pripadaju tzv. nebankarskim korisnicima - prema rezultatima Studije o finansijskoj inkluziji u Evropi, čak 38% srpskog stanovništva nema bankovni račun i pristup zvaničnim finansijskim tokovima. Usluga podizanja gotovine prilikom plaćanja karticom unapređuje situaciju na lokacijama gde nema bankomata. Takođe, kako bi koristili uslugu, korisnici treba da plate karticom, što takođe doprinosi bezgotovinskom plaćanju. Podizanje gotovine prilikom plaćanja je usluga koja je uveliko sastavni deo globalnog finansijskog tržišta, a odnedavno je dostupna i na tržištu Srbije, zahvaljujući saradnji sa kompanijom NIS.PAMETNI GRADOVI Nedavno je u Kragujevcu realizovan projekat beskontaktnog plaćanja javnog prevoza, što ga posle Beograda čini drugim srpskim gradom koji se pridružio porodici pametnih gradova sveta. Svet postaje urbanizovana sredina – očekuje se da će u narednim godinama 70% ljudi živeti u gradovima, te se gradovi širom sveta suočavaju sa izazovima koji prate tako veliki rast, a na prvom mestu su saobra- ćajne gužve i zagađenje. Veća ušteda i efikasnost postaju imperativ, a uvođenje digitalnih tehnologija i elektronskih plaćanja u različite segmente života predstavljaju osnovne elemente svakog pametnog grada.  „Verujemo da, kao kompanija, imamo odgovornost da delujemo na najhitnija pitanja u našem društvu. Doprinoseći cilju održivog razvoja UN-a br. 5 „Rodna ravnopravnost", nastojimo da zatvorimo rodni jaz i osnažimo još više žena u Srbiji kroz konkretne aktivnosti. U partnerstvu sa nekoliko drugih društveno odgovornih kompanija, radimo zajedno kako bismo ostvarili veći uticaj na živote hiljada žena u kompanijama u Srbiji“, Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercarad.ŽENSKO LIDERSTVO Žene preduzetnice su napravile izuzetne korake kao vlasnice preduzeća širom sveta, ali ipak žensko preduzetništvo na tržištima u razvoju, kao što je srpsko, obično je posledica puke potrebe i često je suočeno sa nedostatkom finansijskog kapitala i pristupom neophodnim sredstvima. Imajući u vidu da je samo oko 40% žena u Srbiji uključeno na tržište rada, od suštinskog je značaja pokretanje šireg društvenog pokreta koji podiže svest o tome šta pojedinačno porodice, lokalne zajednice i celokupna ekonomija dobijaju od osnaživanja žena u svim fazama poslovanja.Poboljšanje pozicije žena u STEM disciplinama Različitost je jedna od ključnih vrednosti svake kompanije i pomaže im da se takmiče u kompleksnom ne samo globalnom već i lokalnom tržištu koje se stalno menja. Osnaživanje žena i devojaka ključno je za ekonomski rast, političku stabilnost i transformaciju društva, jer kada žene i devojke nisu dovoljno integrisane u sistem, globalna zajednica gubi veštine, ideje i perspektive koje su ključne u suočavanju sa globalnim izazovima i novim mogućnostima. Ove godine u okviru KBF Mastercard je organizovao panel koji je okupio predstavnike institucija, kompanija, preduzetnica u STEM oblastima gde se drugu godinu zaredom ostvario međusektorski dijalog u cilju podizanja svesti o potrebi za konkretnim planskim aktivnostima na svim nivoima u cilju jačanja žena i ekonomije zemlje. Deklaracija o rodnoj ravnopravnosti U cilju realizacije akcija za zatvaranje rodnog jaza, Formiran je Savez za ravnopravnost polova koji okuplja vodeće kompanije u Srbiji. Članice su okviru Kopaonik biznis foruma potpisale Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti, čime je ova tema promovisana na najznačajnijem ekonomskom forumu u zemlji. Savez za ravnopravnost polova formiran je sa konkretnim ciljevima promovisanja jednakih mogućnosti kao deo strategije zapošljavanja, razvoja i unapređenja svake kompanije i za muškarce i za žene.Uključenost, prilika i osnaživanje su globalni prioriteti kompanije Mastercard. Od svog dinamičnog radnog mesta do naših proizvoda i rešenja, unapređujemo našu posvećenost rodnoj ravnopravnosti širom sveta.ZAJEDNO ZA KUĆU KOJU ZASLUŽUJE SVAKI SUPERHEROJKampanja je uticala na podizanje svesti o značaju ovog cilja i potrebama NURDOR-a i inspirisala zajednicu i Mastercard korisnike da budu deo ostvarenja ovog cilja. Iskustva su ono čemu težimo i ono što se računa u pogledu ispunjenosti naših života, kao i ono što ostavljamo generacijama koje dolaze. Pored ambasadora kampanje, kampanju su podržali RTS i NALED, mediji, poznate ličnosti, kao i 20 poslovnih partnera. Podrška se tu ne završava - Mastercard razvija rešenja koja treba da doprinesu obezbeđivanju finansijske stabilnosti NURDOR-a i da omoguće efikasnije prikupljanje donacija u budućnosti.Mastercard je realizovao donatorsku kampanju ,,Zajedno za kuću koju zaslužuje svaki Superheroj”, koja za cilj ima da obezbedi novu i do sada najveću roditeljsku kuću u Beogradu u okviru saradnje sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka (NURDOR). Kroz platformu Započni nešto neprocenjivo Mastercard osnažuje pojedince da započnu značajne inicijative koje će koristiti njihovim lokalnim zajednicama i doprineti razvoju celokupnog društva, a donatorska kampanja za NURDOR je jedinstven primer koji nam govori da se svaka pojedinačna akcija računa kako bi se ostvario viši cilj. Mastercard je iskoristio svoju tehnologiju i omogućio da svaka Mastercard transakcija bude neprocenjiva: za svako beskontaktno, onlajn ili mobilno plaćanje kompanija je izdvajala sredstva za roditeljsku kuću. Nakon šestomesečne kampanja Mastercard je uručio donaciju od 250.000 evra, što je najveća pojedinač- na donacija NURDOR organizaciji do sada. Time je zvanično završena prva faza dugoročne saradnje sa NURDOR-om.

2019

LIDL SRBIJA

ODGOVORNO NA PUTU PREMA SUTRA  Kompanija Lidl Srbija se, tokom prvih godinu dana poslovanja u Srbiji, svojim potrošačima predstavila najboljim odnosom cene i kvaliteta. Ipak, visoko na listi ključnih tema prvog diskontnog lanca u Srbiji nalazi se i društveno odgovorno poslovanje kojim se Lidl intenzivno bavio i pre otvaranja prvih prodavnica u oktobru 2018. godine .Dolaskom u Srbiju, Lidl je sa sobom doneo potpuno novo iskustvo kupovine, ali i kulturu društvene odgovornosti koja se godinama unazad uspešno razvija u svim Lidl zemljama. Moto odgovornosti Lidla je „Na putu prema sutra“. Kompanija Lidl Srbija sluša svoje potrošače i poslovne partnere, ali i druge zainteresovane strane, i na duge staze gradi strategiju društveno odgovornog poslovanja koja treba da ima pozitivan uticaj na celokupno okruženje u kome deluje. Odgovornost ove kompanije se temelji na 5 stubova: asortiman, zaposleni, društvo, životna sredina i poslovni partneri. Radi danas za bolje sutra - to je Lidlova vodilja. Šta to znači? „RADI PRAVO – ŽIVI ZDRAVO!“ „Radi pravo – živi zdravo!“ je prvi društveno odgovorni projekat Lidla Srbija, pokrenut početkom 2018. godine na temu prevencije i očuvanja zdravlja zaposlenih. Ovaj projekat, iz domena brige za zaposlene, pokrenut je tokom priprema za veliko otvaranje prodavnica u Srbiji. Uz angažovanje relevantnih eksperata, dr Duška Spasovskog i Marije Savić Srećković, izvršena je analiza radnog okruženja i osmišljen edukativni sadržaj na temu pravilnog kretanja za sve tri grupe zaposlenih koji rade u Lidlu, u zavisnosti od prirode posla - u prodavnicama, Logističkom centru i Upravnoj zgradi. Angažovani stručnjaci prepoznali su značaj ove teme i svojim znanjem doprineli stvaranju svesti među Lidl timom o tome koliko je briga o zdravlju važna za uspeh u svim segmentima života. Praktične obuke u okviru projekta prošli su zaposleni u svim prodavnicama u Srbiji, Logističkom centru i Upravnoj zgradi u Novoj Pazovi; edukativni video-materijali i brošure dostupni su u bazi znanja internih kanala komunikacije, dok posteri u socijalnim prostorijama svakodnevno podsećaju da zaposleni i sami mogu da utiču na kvalitet svog zdravlja i da ga svakodnevno pospešuju.EKOLOŠKA GRADNJAUpravna zgrada Lidla Srbija u Novoj Pazovi prva je zgrada u Srbiji sa LEED Platinum sertifikatom, priznanjem koje se dodeljuje objektima građenim u skladu sa najvišim standardima industrije i uz poštovanje ključnih principa održivosti. Lista razloga zbog kojih se ova zgrada našla na poziciji predvodnika održive gradnje u zemlji uključuje i implementiranu tehnologiju za efikasnu uštedu vode i toplotnu izolaciju, kao i instalaciju osvetljenja koje štedi električnu energiju. Posebna pažnja u izgradnji posvećena je dobrobiti zaposlenih, tako što se u velikoj meri vodilo računa o kvalitetu vazduha unutar objekta. LEED sertifikati uklju- čuju nezavisnu procenu zelenih elemenata gradnje određenog objekta, a LEED Platinum je, u ovoj sistematizaciji, najviša ocena koja se može dobiti. Lidl Srbija ima još jedno LEED odličje na svojim policama – i to zlatno. Naime, Logistički centar građen je na lokaciji na kojoj se, prilikom odvijanja radova, najmanje vršio uticaj na ekosistem i vodene tokove; implementirane su tehnologije kojima se štedi voda; postavljena je efikasna toplotna izolacija i LED rasveta koje štede energiju; korišćeni su reciklirani i održivi građevinski materijali koji imaju smanjen štetan uticaj na okolinu; velika pa- žnja je usmerena na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru; za hlađenje su upotrebljavani fluidi koji nisu štetni po okolinu i rashladni sistemi koji omogućavaju ponovnu upotrebu. Ni prodavnice ne zaostaju. Lako su dostupne, ne samo okruženju u kome se nalaze, već postaju centar okupljanja šire zone zahvaljujući pristupu linijama GSP-a, ili automobilom, za koji ima obezbeđen parking. Koncepti Lidlovih prodavnica se stalno usavršavaju, sa ciljem da uvek izgledaju moderno - tome doprinosi i velika staklena površina, koja omogućava prodor dnevnog svetla za prijatniju kupovinu i rad, ujedno smanjujući potrošnju energije na svetla. Lidlove prodavnice poseduju „energetski pasoš“ koji pokazuje koliko objekat troši i štedi energiju, tako da je moguće optimizovati njenu potrošnju i na taj način čuvati prirodne resurse.PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SVIM ZAPOSLENIMALidl tim Srbija čini više od 1.800 zaposlenih, a da se njihov trud ceni, kompanija pokazuje dodatnim benefitima. Privatno zdravstveno osiguranje postalo je dostupno svim zaposlenima u martu 2019. godine. Ono obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i mogućnost da zaposleni koriste usluge privatnih ordinacija i laboratorija, kao i da pod povoljnijim uslovima osiguraju članove svoje porodice. Benefiti na polju zdravstvene zaštite su samo jedan segment koncepta brige za zaposlene u Lidlu zahvaljujući kome je ova kompanija nagrađena priznanjem „Top employer” na nivou cele Evrope.ZA KOMŠIJE I LEPŠE OKRUŽENJEU znak zahvalnosti za toplu dobrodošlicu, pokrenut je program lokalnih donacija u određenim opštinama i gradovima u kojima su otvorene Lidlove prodavnice. Tokom godinu dana, kompanija je pomogla više od 15 ustanova i zajednica. U Smederevu i Subotici su otvorene senzorne sobe zahvaljujući kojima su osobe sa smetnjama u razvoju dobile mogućnost da unaprede kvalitet svoje svakodnevice; dečije igralište u Somboru ulepšano je jednom ljuljaškom; renoviranjem dela Centra za majku i dete u Užicu, dat je doprinos unapređenju usluge u ovoj ustanovi; tokom leta, otvoreno je igralište u Lidlovim bojama u saradnji sa Gradom Borom; Opšta bolnica „Vršac“ je zahvaljujući Lidlovoj donaciji podigla bezbednost operacija. Lidl Srbija nastavlja da deluje lokalno!EKO-TORBEPovodom Svetskog dana zaštite prava potrošača koji se obeležava 15. marta svake godine, nagrađeni su Lidlovi potrošači. Naime, od bilborda koji su korišćeni u kampanji otvaranja, kreirane su ekološke torbe i novčanici i time je ostvaren doprinos očuvanju životne sredine. Takođe, ove torbe i novčanike kreiralo je udruženje „Eko bag“ koje upošljava žene preko 50 godina, pa je kompanija ujedno dala podršku i razvoju socijalnog preduzetništva.DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI U saradnji sa Crvenim krstom Srbije, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi na parkinzima Lidlovih prodavnica u Beogradu i Novom Sadu. Tokom  letnjeg perioda, kada vlada nestašica, kao odgovor na apel Crvenog krsta i Instituta za transfuziju Srbije i Vojvodine , pozvani su zainteresovani građani da  budu dobrovoljni davaoci tokom avgusta i septembra. Zahvaljujući akciji, prikupljeno je oko 170 jedinica krvi.PODRŠKA CRVENOM KRSTU SRBIJE I SIGURNIM KUĆAMADonacijom sedam tona hrane Crvenom krstu Srbije, obuhvaćeno je oko 7.000 pojedinaca koje pripadaju socijalno ugroženim grupama. Kroz mrežu lokalnih organizacija Crvenog krsta, hrana je podeljena u osam lokalnih zajednica - Beogradu, Vršcu, Kovinu, Paraćinu, Nišu, Gadžinom Hanu, Leskovcu i Bujanovcu. Imajući u vidu stanje ugroženih grupa u ovim sredinama, Crveni krst je donaciju najvećim delom usmerio na ustanove koje unapređuju kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju i korisnike programa narodnih kuhinja. Takođe, uz podršku Fonda B92, usmerene su četiri tone hrane i ka „tihim heroinama“ – korisnicama Sigurnih kuća u Beogradu, Pančevu, Vranju, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.IZJAVE O NAMERAMAPreuzimamo odgovornost za sigurnost, kvalitet i zaštitu životne sredine. U poslednje vreme, potrošači sve češće traže proizvode koji odgovaraju njihovim prehrambenim zahtevima i njihovim vrednostima. U Lidlu mogu da pronađu kakao, čaj i kafu iz održive proizvodnje, koja podrazumeva fer trgovinu, očuvanje biodiverziteta, ekološki prihvatljivu upotrebu zemljišta, kao i ribu i morske plodove koji potiču od održivog ribarstva. Nameru da se odgovorno odnosimo prema sirovinama i svim učesnicima u lancu proizvodnje dokumentujemo uz jasno definisane ciljeve.

2019

IMLEK

BRIGA O PORODICI – TRADICIJA KOJU NEGUJEMO Kao istaknuti lider na domaćem i regionalnom tržištu, kompanija Imlek posvećena je društveno odgovornom poslovanju u svim sferama svog delovanja i nastoji da ovaj segment svoje poslovne strategije kontinuirano sprovodi i unapređuje, kako bi opravdala dugogodišnje poverenje svojih potrošača.  Jedna od vodećih misija kompanije Imlek jeste obezbeđivanje zdravih, ukusnih i hranljivih proizvoda u cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane. Imlek otkupljuje mleko od više hiljada farmera-kooperanata iz celog regiona sa kojima ostvaruje evropske standarde i kriterijume kvaliteta, a paleta proizvoda koje Imlek plasira svojim potrošačima izuzetno je bogata, pa se na tržištu može pronaći više od 200 različitih mlečnih proizvoda, među kojima se posebno izdvaja brend Moja Kravica.  Kao kompanija koja je čvrsto pozicionirana kao lider u oblasti mlekarske industrije, Imlek nastoji da konstantno radi na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i boljem i zdravijem savremenom životu stanovnika Srbije. Tradicija duža od šest decenija, stručni kadrovi, savremena tehnologija, mnogobrojne nagrade i priznanja za kvalitet čine Imlek liderom na tržištu, kako u Srbiji, tako i u regionu, tačnije u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Kao kompanija koja shvata značaj potrošača i njihovog mišljenja, Imlek kontinuirano radi na održavanju visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i na uvođenju inovativnih rešenja i unapređenju poslovanja i tehnologije. Pored toga, svojim kupcima obezbeđuje usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i pobolj- šanjem usluga koje im pruža. U cilju održavanja svoje pozicije lidera na tržištu, Imlek neprekidno unapređuje sisteme kontrole kvaliteta, bezbednosti hrane, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.FARMERI SU NAŠI PARTNERINa ovaj način, obuhvaćeni su svi značajni segmenti poslovanja jedne kompanije. Takođe, Imlek prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet i bezbednost svih proizvoda i proizvodnih procesa. U nastojanju da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu, kompanija Imlek radi i na razvijanju partnerskih odnosa sa svojim isporučiocima. Pored toga, unapređuje i razvija farme podsticanjem znanja kod farmera, u cilju obezbeđenja dovoljnih količina sirovog mleka, čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolji najviše standarde. Imlek kontinuirano planira i upravlja svim procesima na način koji omogu- ćava ispunjenje ciljeva, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih, na čijem osposobljavanju, povećanju svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu, konstantno radi. Nije zapostavljen ni deo poslovanja koji identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapređenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagađenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom.ZDRAVO ODRASTANJEKompanija Imlek svoje društveno važne projekte usmerava ka ugroženim kategorijama stanovništva, promociji zdravog načina života, očuvanju životne sredine, razvoju lokalne zajednice, ali zasigurno prednjače aktivnosti koje za cilj imaju da najmlađima obezbede sigurno okruženje i zdravije odrastanje. Tako je kroz socijalna pitanja kojima se bavi, Imlek odlučio da najveću pažnju posveti deci i socijalno ugroženim strukturama društva. Brojna ulaganja i kontinuiran rad na održavanju pozitivnog imidža u javnosti samo su deo društveno odgovorne politike kompanije Imlek koju ona sprovodi i na kojoj kontinuirano radi, a svoje projekte neretko realizuje uz pomoć brojnih vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Na ovaj način Imlek doprinosi boljem i kvalitetnijem životu stanovnika Srbije, sistematično ulažući u društveno odgovorne akcije. S obzirom na činjenicu da kompanija Imlek poseduje širok dijapazon proizvoda i veliki broj brendova, ona pokriva skoro sve ciljne grupe na tržištu. Brend koji se ističe i koji je najprepoznatljiviji jeste Moja Kravica, koji je fokusiran na najmlađe, ali i na porodice i porodične vrednosti o kojima vodi računa kroz brojne društveno odgovorne aktivnosti. Pored ove, pokrivene su i ostale ciljne grupe, pa je tako npr. Balans+ namenjen ljudima koji vode računa o ishrani i fizički su aktivni, Jogood tinejdžerima, dok je Bello, kao premium brend namenjen ljudima koji ne samo da vode računa o ishrani, već vode takav stil života u koji se Bello uklapa.MLEČNI PAKETIĆI ZA BROJNU DECUKako bi najmlađima obezbedio zdravije odrastanje, Imlek je 2016. započeo veliku društveno odgovornu akciju „Moja Kravica - Rasti srećno“, u sklopu koje je mališanima u Nišu, Kruševcu, Novom Sadu i Beogradu poklonio nova igrališta. Izgradnjom ovih igrališta, Imlek se potrudio da najmlađim stanovnicima obezbedi što lepše okruženje za igru, ali i edukaciju, jer su „Moja Kravica“ igrališta opremljena da odgovore na različite potrebe dece svih uzrasta. Sada već tradicionalno, povodom Svetskog dana mleka, Imlek svake godine mlečnim paketićima obraduje veliki broj mališana iz ustanova za bolesnu i nezbrinutu decu iz gradova širom Srbije. I Dan majki obeležen je 2016. godine na Cvetnom trgu, u skladu sa tradicijom koju kompanija Imlek neguje. Tokom ove manifestacije mališani su u mnogobrojnim radionicama pripremali unikatne poklone za svoje mame, kako bi im na taj način iskazali ljubav i zahvalnost. U želji da roditelje i decu podseti na porodič- ne vrednosti i značaj zajedničkih trenutaka provedenih u krugu porodice, Imlek je 2016. i 2017. godine organizovao manifestaciju „Moja Kravica Dan porodice“, koja je okupila veliki broj dece i roditelja. Imlek tradicionalno obeležava Svetski dan deteta i tom prilikom mlečnim paketićima uspeva da izmami osmeh velikom broju mališana u vrtićima širom zemlje, kao i Svetski dan školskog mleka, u sklopu kojeg mlečnim paketićima obraduje veliki broj đaka prvaka iz gradova širom Srbije.IGRAJMO SE, VEŽBAJMO, ALI ČUVAJMO PRIRODUJoš jedan značajan segment društveno odgovornog poslovanja kompanije Imlek jeste i unapređenje lokalne zajednice, pa je tako 2018. godine sa brendom Flert restauracijom klupa u Studentskom gradu odlučio da studentima ulepša boravak i obezbedi mesto za predah od svakodnevnih obaveza. Pored toga, naglašavajući značaj bavljena fizičkom aktivnošću, Imlek je sa brendom Balans+ 2018. godine započeo postavku samouslužnih stanica za bicikle u gradovima širom Srbije. Imlek je 2018. godine obradovao decu koja borave u vrtiću „Lastavica“, u Padinskoj Skeli, sagradivši im edukativni paviljon za učenje na otvorenom i mini zabavni park. Kompanija vodi računa i o svojim farmerima kooperantima kojih ima skoro 4.000 širom zemlje, i u čiju čast već tradicionalno organizuje „Dan farmera rekordera“ na kojem se nagrađuju najuspešniji farmeri. Redovnim donacijama i posetama različitim centrima i ustanovama za bolesnu i nezbrinutu decu, poput Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj i Centru za integraciju mladih Svratište, Imlek je ostao dosledan svojoj tradiciji da inicira i pomaže razli- čite humanitarne aktivnosti. Kompanija Imlek još od 1957. godine sarađuje i sa Unicefom, svetskom humanitarnom organizacijom, putem brojnih uspešno realizovanih projekata i društveno korisnih akcija, kao što su „Škola bez nasilja”, priručnici za roditeljstvo „Pametne knjige za mame i tate” i mnoge druge. Kada je reč o zaštiti životne sredine, Imlek u svom poslovanju veliku pažnju posvećuje istoj. Odgovorno ponašanje prema životnoj sredini jedan je od elemenata politike ove kompanije i sprovodi se primenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. U cilju poboljšanja učinaka procesa u zaštiti životne sredine, kao i usaglašavanjem sa zahtevima zakonske regulative, konstantno planira nove projekte, mere i aktivnosti i radi na njihovoj realizaciji. Timski rad, uključenost, osećaj vlasništva nad procesima i podrška od strane svih zaposlenih, obezbeđuju ostvarenje ciljeva i politike kompanije Imlek koja meri i preispituje ostvarenje postavljenih ciljeva, ali i realizaciju novih kako bi imala kontinuirano poboljšanje.

2019

HEINEKEN SRBIJA

ZAJEDNO STVARAMO BOLJU SRBIJUKroz globalnu strategiju „Stvaramo bolji svet“, kompanija HEINEKEN Srbija posvećena je održivom poslovanju, a stvaranje boljeg sveta za zajednicu i sredinu u kojoj živimo i radimo podstičemo pre svega ličnim primerom. Brojnim inicijativama i programima želimo da kroz naše brendove doprinesemo rešavanju ekoloških i društvenih izazova, i da zajedno stvorimo bolju SrbijuHEINEKEN Srbija deo je kompanije HEINEKEN, najrasprostranjenijeg proizvođača piva na svetu. U Srbiji, naše pivo se proizvodi u pivari u Novom Sadu, tehnološki jednoj od najrazvijenijih pivara u regionu, i u Zaječaru, u pivari koja 2020. godine obeležava 125 godina tradicije i bogatog pivarskog umeća. Iskustvo i savremena tehnologija omogućavaju nam da kvalitetnim brendovima razvijamo i širimo naš portfolio, zadovoljavajući različite ukuse i potrebe naših potrošača. Našu pokretačku snagu čini strast prema kvalitetu i poslu koji radimo. Upravo ta strast za kvalitetom i uživanjem u životu ide ruku pod ruku sa poštovanjem prema zajednici u kojoj radimo i prema ljudima sa kojima radimo. Verujemo da radno okruženje ne podrazumeva samo uslove u kojima će zaposleni doprineti uspešnijim poslovnim rezultatima kompanije, već i u kojem će kompanija doprineti ličnom zadovoljstvu pojedinca.Zato kompanija HEINEKEN Srbija konstantno ulaže u obrazovanje svojih zaposlenih, unapređenje uslova rada, povećanje radne efikasnosti, te bezbednost i zdravlje na radu kroz stalno podizanje održivog poslovanja na novi, viši nivo. Održivost je u osnovi našeg poslovanja. Smanjenje uticaja društvenih i ekoloških izazova koje naše poslovanje ima u celokupnom lancu vrednosti – od zrna ječma do poslužene pune čaše piva, shvatamo veoma ozbiljno i predstavlja naš poslovni imperativ. Kroz dugoročnu globalnu strategiju „Stvaramo bolji svet“, posvećeni smo i usredsređeni na šest ključnih oblasti, na koje možemo najviše da utičemo: zaštita izvora pitke vode, smanjenje emisije ugljendioksida, održiva nabavka, promovisanje odgovorne konzumacije alkohola, promovisanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i saradnja s lokalnom zajednicom. Naš fokus, kao jednog od vodećih proizvođača piva i odgovornog korporativnog građanina, ostaje na promovisanju odgovorne konzumacije, jer želimo da umereno konzumiranje učinimo poželjnim oblikom ponašanja. Kao ambasadori odgovorne konzumacije, zajedno sa našim partnerima kroz različite inicijative i edukativne kampanje podstičemo odgovornu konzumaciju, zdrav i izbalansiran način života, vođeni željom da pokrenemo i doprinesemo društvenim i ekološkim promenama u zajednici čiji smo deo. Održivost nikada nije bila važnija u našem poslu, ali pred nama je još izazova. Ciljevi koje smo odredili da dostignemo u narednom periodu ostaju ambiciozni kao i do sada, a kompanija HEINEKEN Srbija nastaviće da podržava globalne napore da postane „najzeleniji“ proizvođač piva.

2019

GSK – GLAXOSMITHKLINE

TRADICIJA NARANDŽASTOG DANAZa našu kompaniju, korporativna društvena odgovornost podrazumeva poslovanje zasnovano na našoj misiji - da pomognemo ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Ove stavke se nalaze u centru svake odluke koju donose naši zaposleniKao inovativna globalna farmaceutska kompanija posvećena unapređenju kvaliteta ljudskog života kroz istraživanje i razvoj, proizvodnju i unapređenje dostupnosti lekova, vakcina i proizvoda za široku upotrebu, svoju inovativnost GSK takođe potvrđuje i na polju društvene odgovornosti. „Za stvaranje uspešnog i održivog poslovanja potrebno je više od finansijskih rezultata. To podrazumeva brigu o uticaju koji imamo na ljude i mesta u kojima sprovodimo svoju misiju kako bismo unapredili zdravstvenu zaštitu i sveukupno društveno okruženje“, kaže Marija Krstić, generalna direktorka kompanije GSK za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Društvena odgovornost stoga nije izolovani deo poslovanja, već je u osnovi strategije kompanije GSK i zasniva se na četiri strateška stuba:- „Zdravlje za sve“, odslikava težnju kompanije da unapredi dostupnost zdravstvene zaštite za sve ljude, bez obzira na mesto i uslove života. To činimo kroz ulaganje u istraživanje i razvoj proiZa našu kompaniju, korporativna društvena odgovornost podrazumeva poslovanje zasnovano na našoj misiji - da pomognemo ljudima da rade više, osećaju se bolje i žive duže. Ove stavke se nalaze u centru svake odluke koju donose naši zaposleni zvoda, u infrastrukturu, kao i kroz uspostavljanje saradnje. Imamo inovativni pristup u pronalaženju rešenja kako bismo odgovorili na sve zdravstvene potrebe. Radimo na tome da omogućimo kontrolu ili da iskorenimo bolesti koje ugrožavaju živote ljudi širom sveta.- „Naše ponašanje“, oblast kroz koju postavljamo najviše etičke standarde poslovanja. Vrednosti po kojima poslujemo su fokus na pacijenta, integritet, po- štovanje prema ljudima i transparentnost. Naša posvećenost odgovornom poslovanju zasnovanom na tim vrednostima osnova je svemu što radimo.- „Naši ljudi“, gde težimo da obezbedimo zaposlenima podsticajno radno okruženje i da istovremeno odgovorimo na potrebe lokalne zajednice. Uz stalne prilike za razvoj, osluškivanje kritika i reakcija zaposlenih, i globalnih programa za volontiranje, zaposleni se podstiču da učestvuju u kreiranju svog radnog okruženja.- „Naša planeta“, koji podrazumeva smanjenje uticaja koje poslovanje naše kompanije ima na životnu sredinu, kao i očuvanje prirodnih resursa neophodnih za obezbeđenje visokokvalitetnih proizvoda koji dolaze do pacijenata i korisnika. Posvećeni smo rukovo- đenju i smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu koje naše poslovanje i naši proizvodi mogu imati tokom njihovog životnog ciklusa.Veliko je zadovoljstvo i satisfakcija kada možete svojim znanjem i veštinama da pomognete zajednici u kojoj živite. U dinamičnom vremenu u kojem živimo, često većini promiču stvari i ljudi kojima je naše malo ogromno. Zbog toga smo mi iz GSK odlučni u održavanju naše tradicije Narandžastog dana da pomažemo drugima i da budemo tamo gde smo najpotrebniji“, kaže Zorana Stanojevski, menadžer za spoljne poslove kompanije GSK. U saradnji sa partnerima iz zajednice, GSK tradicionalno pruža podršku programima koji podižu svest o prevenciji i kontroli različitih bolesti i aktivno učestvuje u velikom broju humanitarnih akcija. Za održivu podr- šku društvu ova kompanija je u Srbiji prepoznata sa preko 10 nacionalnih priznanja u oblasti korporativne odgovornosti.NARANDŽASTI DAN - DECENIJA ODRŽAVANJAU okviru tradicionalnog volonterskog projekta, po kome je GSK postao prepoznatljiv, Narandžasti dan omogućava svim svojim zaposlenima da jedan radni dan u toku godine iskoriste u svrhu aktivnog učešća u pomoći lokalnoj zajednici. Ove godine, Narandžasti dan slavi svoj jubilej - deceniju održavanja u Srbiji. Dosad su podržane 22 ustanove i organizacije u različitim gradovima širom zemlje. Samo u vrednosti volonterskog rada u Srbiji, Narandžasti dan predstavlja investiciju koja premašuje 5,5 miliona dinara. Program je jedinstven jer odluku o tome kome će pomoć biti usmerena ne donosi rukovodstvo kompanije: svi zaposleni imaju mogućnost da se kandiduju za vođenje akcije, bez obzira na njihovu poziciju ili sektor u kompaniji, predlaganjem ciljne grupe kojoj je pomoć neophodna, mesta volontiranja i aktivnosti koje smatraju prioritetnim za svoju zajednicu. Zaposleni čiji je predlog izabran formiraju „Narandžasti tim“, te kroz akciju Narandžastog dana, pored rešavanja konkretnih problema iz okruženja, rade i na svom ličnom i profesionalnom razvoju. Kroz organizovanje volonterskih aktivnosti, pored snažnog osećaja ličnog doprinosa, zaposleni imaju mogućnost i da razvijaju veštine i znanja koja ina- če nisu u prilici da steknu u svom svakodnevnom poslu. Iz ovakvih aktivnosti benefite osećaju svi: lokalna zajednica i naši sugrađani kojima je potrebna podrška, kompanija - u izgradnji partnerstava i poverenja u okruženju i povećanju motivacije zaposlenih, zaposleni - u mogućnosti da daju lični doprinos okru- ženju u kome žive i rade. Ipak, pokretač svega nisu donacije, niti unapređen nivo reputacije kompanije, niti za jedan dan zaista možemo rešiti sve probleme u zajednici. Slušajući doživljaje volontera i onih kojima smo pomogli - pokretač svega je lično iskustvo, unutrašnji osećaj i povezanost koja se ostvaruje sa ljudima kojima su pomoć i podrška potrebni. „Narandžasti dan je nazvan prema boji logotipa GSK-a, što simbolično odslikava inicijativu da jedan radni dan sve kompanijske resurse usmerimo na potrebe zajednice. U desetoj, jubilarnoj godini za Narandžasti dan, rezultati istraživanja među zaposlenima pokazuju da 100% ispitanika smatra da kroz volontiranje pokazujemo na delu osnovne vrednosti našeg poslovanja - poštovanje prema ljudima, fokusiranost na pacijenta, integritet i transparentnost. Ponosna sam na činjenicu da smo jedna od retkih kompanija u kojoj se svi zaposleni sa zadovoljstvom i velikom radošću odazovu pozivu da kroz svoje volontiranje doprinesu zajednici. Ovaj projekat nam omogućava da izađemo iz svog svakodnevnog poslovnog okruženja i damo lični doprinos rešavanju problema u okruženju u kom živimo i radimo“, rekla je Bojana Jovanović, koordinator za korporativne komunikacije kompanije GSK. Dosadašnje praćenje godišnjih razvojnih planova pokazalo je da su upravo zaposleni koji su bili angažovani u organizaciji volonterskih aktivnosti postizali bolje rezultate u svakodnevnom radu i bili posebno motivisani da postignu najbolje rezultate. Stoga, osim što GSK nastoji da pomogne lokalnoj zajednici, dodajući vrednost i praveći razliku, takođe nastoji da kroz svaki volonterski projekat podstakne, ohrabri i dodatno razvija vrhunske kvalitete humanosti i filantropije, kao i da usmeri zaposlene ka jačanju timskog duha, ličnom razvoju i napretku. Narandžasti dan je u Srbiji prepoznat sa četiri nagrade za društvenu odgovornost.„PULS“U okviru „Pulsa“, volonterskog programa zasnovanog na veštinama, GSK omogućava zaposlenima da napuste svoje radno mesto na pola godine i puno radno vreme posvete volontiranju u BELhospice centru, koristeći svoje poslovne veštine i ekspertizu za pomoć ovoj organizaciji u strateškom usmerenju i unapređenju operativne efikasnosti. Do sada su u BELhospice centru volontirali zaposleni iz GSK Španija i GSK Oman. Za program „Puls“, GSK je prepoznat Virtus nagradom za najbolje strateško partnerstvo između profitnog i civilnog sektora, kao i nagradom CSR foruma za pro bono podršku civilnom sektoru.PARTNERSTVO SA UNICEFOM: „ZAJEDNO ZA BOLJE ZDRAVLJE“Kroz trogodišnje partnerstvo između GSK-a i Unicefa, pokrenut je program „Zajedno za bolje zdravlje“, u cilju da se doprinese unapređenju zdravlja romske dece u Srbiji. Radi se o prvom filantropskom partnerstvu koje je ikada uspostavljeno između GSK-a i Unicefa. Pokrenuto je upravo u Srbiji, uz mogućnost da se u buduć- nosti proširi i na druge zemlje u svetu. Ovaj projekat je 2019. godine prepoznat kao jedan od pet najboljih projekata u okviru „Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje“ Privredne komore Srbije.STRATEŠKO PARTNERSTVO SA „SAVE THE CHILDREN“U okviru partnerstva sa organizacijom „Save the Children“, GSK od 2013. godine do danas u kontinuitetu teži da pomogne deci čiji je život ugrožen. Ovo partnerstvo je prepoznato i u široj javnosti „Nacionalnom nagradom za društvenu odgovornost“ koju dodeljuje Privredna komora Srbije za program usmeren na zbrinjavanje beba, dece i majki iz izbegličkih porodica u Srbiji.PROGRAMI ZA UNAPREĐENJE JAVNOG ZDRAVLJAZnačaj međusektorske saradnje za unapređenje zdravlja u Srbiji ogleda se kroz brojne programe za unapređenje javnog zdravlja, koje kompanija GSK sprovodi u partnerstvu sa državom, zdravstvenim ustanovama i civilnim sektorom. GSK učestvuje u kampanjama koje za cilj imaju širenje svesti javnosti o značaju zdravih životnih stilova, prevencije, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja bolesti koje pogađaju stanovništvo našeg područja, poput prevencije astme na Beogradskom maratonu, mobilnog testiranja za sve građane u tramvaju u „krugu dvojke“ tokom Evropske nedelje testiranja na HIV, preko kampanja „Tvoja pluća u tvojim rukama“ za borbu protiv hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i program „Pozitivno partnerstvo“ čiji je cilj da se zajedničkim delovanjem unapredi kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji, pa sve do kontinuiranog podizanja svesti o plućnoj hipertenziji kroz uče- šće u humanitarnoj „Trci nade“ u organizaciji Udruženja pacijenata Plućna hipertenzija Srbije i pružanjem podrške udruženju na drugim maratonima. Za kampanje širenja svesti o prevenciji bolesti u Srbiji GSK je prepoznat evropskom Red Ribon nagradom i Zlatnom nagradom UEPS.

2019 Erste bank

ERSTE BANKA

#ERSTEZNALI – ZA DOBRE FINANSIJSKE ODLUKEKorisna finansijska znanja, bolje razumevanje upravljanja ličnim finansijama i lakše donošenje dobrih finansijskih odluka od ove godine imaju novu adresu i polazište – ErsteZnali.rs. Erste Banka od marta sprovodi sveobuhvatan program finansijske edukacije „ErsteZnali“, a onlajn platforma je samo početak.Na šta sve jednu finansijsku instituciju podstiče društvena odgovornost? Kad je reč o Erste Banci, ona uvek inspiriše na razmišljanje o potrebama zajednice u kojoj posluje i o tome kako i na koje od njih Banka može da u skladu sa svojom strategijom odgovori na inovativan način, i time doprinese dobrobiti društva. Kao finansijska institucija, Erste Banka povećanje finansijske pismenosti u društvu i finansijsku edukaciju smatra svojom primarnom odgovornošću. Zbog toga već niz godina kroz različite programe finansijske teme približava ne samo svojim klijentima, već i čitavoj zajednici. Na osnovu tog iskustva, prepoznata je i potreba da Banka pokrene sveobuhvatan i besplatan program finansijske edukacije, koji će uključiti mnoge važne teme i aktivnosti i stvoriti interesovanje u javnosti za korisna i „životna“ finansijska znanja, tako što će ih učiniti dostupnim, na zanimljiv i primenljiv način. Glavni cilj – da građanke i građani naše zemlje donose bolje finansijske odluke. Recept za „ErsteZnali“ je pažljivo osmišljavan, i to tako da sadrži dovoljnu količinu korisnih informacija i preporuka, a da ne sadrži ni „prstohvat“ promocije proizvoda ili usluga Banke.#ERSTEZNALI ZAŠTO JE UOPŠTE FINANSIJSKA PISMENOST VAŽNA?Čime god da se bavimo i gde god da živimo, način na koji se svakodnevno ophodimo prema ličnim finansijama značajno utiče na naš život. Donošenje dobrih i odgovornih finansijskih odluka, koje su zasnovane na odgovarajućim znanjima, zaista može da promeni budućnost svakog od nas. Dobro upravljanje finansijama je značajno i za svaki poslovni poduhvat i njegovu održivost. Počev od svakog od nas pojedinačno, finansijska pismenost doprinosi prosperitetu čitavog društva, ekonomskom rastu i manjem riziku od siromaštva, društvenoj inkluziji i stabilnosti. ERSTE BANKA Međutim, ako se izuzmu ekonomisti, većina ljudi nije imala prilike da o finansijama uči u toku redovnog obrazovanja. To je pokazalo i istraživanje koje je Banka sprovela među klijentima – čak 90 odsto njih nikada nije imalo obuku iz oblasti upravljanja ličnim finansijama, 60 procenata se za savete obraća bližnjima, a tek šest odsto banci.FINANSIJSKA ZNANJA: KORISNA, PRIMENLJIVA I – ZABAVNAZbog svega navedenog, Erste Banka je htela da pita građane „ErsteZnali?“, podstakne ih da se zainteresuju za važne finansijske teme i podeli znanja i iskustva. Prva u nizu aktivnosti u okviru programa je onlajn platforma za finansijsku edukaciju, koja je od sredine marta 2019. dostupna na ErsteZnali.rs. Na njoj se mogu naći edukativni i zabavni tekstovi o finansijskim pojmovima i instrumentima, testovi znanja i brojne zanimljivosti i informacije koje su korisne za svakodnevno upravljanje finansijama. Šta jeste, a šta u stvari nije štednja? Kako odrediti njen cilj i iznos i na najbolji način voditi evidenciju ličnih prihoda i rashoda? Koje sve vrste zaduživanja i platnih kartica postoje? Kako efikasno registrovati svoju firmu? Prvih pet oblasti koje su detaljno predstavljene su upravljanje ličnim finansijama i štednja, zaduživanje, kartice i kupovina nekretnina, a ErsteZnali.rs nudi i korisne informacije u okviru preduzetničkog kursa. Stalno se dopunjuje i inovira, uz postepeno uključivanje tema i partnera. Da je potreba dobro prepoznata, a recept odgovarajući, pokazali su i rezultati – platforma je brzo privukla pažnju javnosti i trenutno ima oko 140.000 jedinstvenih poseta. Posetioci su testirali svoje finansijsko znanje više od 11.000 puta. Platforma je samo prvi korak programa – nedavno je započet i ciklus radionica pod nazivom „Sedam koraka dobrih finansija“, u okviru kojih eksperti Banke volonterski sa građanima dele savete i preporuke o vođenju ličnog budžeta i upravljanju finansijama. Radionice će biti organizovane širom Srbije. Program je namenjen i najmlađima – ove godine objavljena je knjiga „Čuvari zmajevog blaga“, koja uči decu kako da brinu o novcu i otkriva im znanja koja su osnova buduće finansijske pismenosti. Autorka knjige je Dragica Mujković, direktorka Direkcije komunikacija Erste Banke, a izdao ju je Kreativni centar, uz podršku Banke. Ukoliko i vi želite da poboljšate svoja finansijska znanja, kao i da na vreme saznate sve o narednim aktivnostima u okviru „ErsteZnali“, pratite sadržaje na ErsteZnali.rs i društvenim mrežama Erste Banke.#ERSTEZNALI U BROJKAMA, 2019. GODINE:• Jedna osoba zaposlena, za koordinaciju programa finansijske edukacije• 25 eksperata iz različitih sektora Banke uključeno u pripremu sadržaja platforme• Šest edukativnih kurseva na platformi• 140.000 jedinstvenih poseta platformi• Više od 11.000 urađenih testova znanja• 20 eksperata iz različitih sektora Banke uključeno u pripremu radionica

2019

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

Energija za sigurnu budućnostElektroprivreda Srbije je ključna kompanija za stabilnost energetskog sistema Srbije. Zahvaljujući investicionom ciklusu EPS-a omogućeni su modernizacija kapaciteta za proizvodnju i napredak u svim segmentima poslovanja kompanije. Opštem boljitku zajednice EPS doprinosi i svojom društvenom odgovornošću, čime stvara osnovu za bolju i sigurnu budućnost ne samo energetskog sektora države već i svih njenih građanaUvećanje dobrobiti zajednice, odgovoran odnos prema društvu, podrška projektima koji doprinose poboljšanju zdravlja, razvoju nauke, obrazovanja, kulture i sporta – odrednice su društveno odgovornog poslovanja EPS-a. Najveća energetska kompanija u Srbiji je jedan od ključnih faktora korporativne društvene odgovornosti u Srbiji.  Podrškom čitavom nizu projekata i aktivnosti, nekim već više godina, EPS pokazuje da je jedan od stubova dobrobiti i prosperiteta u Srbiji. Boljitak društva usko je povezan sa Elektroprivredom Srbije – ne samo kroz sigurno snabdevanje električnom energijom, već i kroz pomoć koju EPS nesebično pruža celoj zajednici. Biti human Spremnost da podrži ugrožene grupe društva EPS je pokazao kroz podršku čitavom nizu humanitarnih projekata. Tako je EPS pružio pomoć Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Šekspirovoj ulici u Beogradu. U toj ustanovi socijalnog karaktera dnevno se zbrinjava oko 150 korisnika različitog stepena ometenosti. Za njih su u boravku omogućene aktivnosti kroz radionice za umetnost, fizičku aktivnost i rad u kompjuterskoj radionici.Humanitarni projekat „SOS Dečije selo Kraljevo“ već godinama ima prijatelja u Elektroprivredi Srbije. U Dečijem selu nalazi se centar za smeštaj dece bez roditeljskog staranja sa mrežom hraniteljskih porodica. Fondacija pomaže mladima da završe školovanje, izgrade samopouzdanje i veštine potrebne za samostalni život. Elektroprivreda Srbije je i ove godine podržala Savetovalište protiv nasilja u porodici. To je humanitarna organizacija koja pomaže ženama i deci – žrtvama porodičnog nasilja. Savetovalište ima tri Sigurne kuće u Beogradu koje primaju žrtve nasilja iz cele Srbije. Već godinama EPS podržava Dečji romski humanitarni centar „Vlaški Romi“, koji pomaže romskoj deci da steknu osnovno obrazovanje i da se asimiluju. Na taj način rešava se socio-ekonomski problem romske zajednice. Jedna od aktivnosti centra je projekat „Obrazovanje romske dece i zapošljavanje Roma“, koncipiran tako da se tokom radne nedelje mladi Romi okupljaju u centru za edukaciju, gde su im na raspolaganju računari koje koriste za pronalaženje posla. Tokom vikenda, organizuje se nastava iz srpskog, matematike i engleskog jezika.EPS nastavlja sa podrškom Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka NURDOR, čiji je cilj da se emotivno, praktično i materijalno pomogne porodicama koje se bore za izlečenje svoje dece od opake bolesti.EPS je podržao projekat „Igre bez granica za decu sa posebnim potrebama“, koji se sprovodi već 15 godina. Obuhvaćena su deca sa smetnjama u razvoju, i ona koja su smeštena u domove za decu bez roditeljskog staranja. Cilj manifestacije je da se ovoj deci omogući da učestvuju u raznim sportskim takmičenjima prilagođenim njihovim mogućnostima, uzrastu i stepenu ometenosti, da se podstakne takmičarski duh i da se na kvalitetan način provede vreme sa vršnjacima.Za zdravlje svih nas Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“ već šest decenija predstavlja ustanovu od posebnog društvenog interesa sa najdelikatnijim zadatkom zaštite majke i deteta. Iz tog razloga proizlazi potreba da klinika konstantno unapređuje uslove za zbrinjavanje i negu pacijenata. Elektroprivreda Srbije je obezbedila donaciju za nabavku nedostajuće opreme neophodne za poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge koja se pruža pacijentima.Elektroprivreda Srbije podržala je bolnice i druge zdravstvene ustanove u njihovom nastojanju da se obezbede što bolji uslovi za lečenje pacijenata i rad zdravstvenih poslenika. EPS je pomogao i u održavanju važnih skupova iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i fizičkim licima u lečenju i nabavci lekova. Vitezovi našeg dobaPeti međunarodni viteški turnir „Despot Stefan Lazarević“ – Just Out Manasija 2019, održan je povodom obeležavanja 600 godina postojanja manastira Manasija, a prevashodno sa ciljem promovisanja srpske kulturne baštine. Na festivalu, podržanom i od strane EPS-a, učestvovali su brojni umetnici i viteške trupe iz Evrope i sveta. Posetioci su mogli da vide demonstraciju viteškog umeća, srednjovekovnih zanata, srednjovekovne hrane i pića, kao i bogat kulturno-umetnički program. Obrazovanjem i naukom do bržeg napretkaElektroprivreda Srbija je finansijski podržala na desetine osnovnih škola širom Srbije. Pomoć je pružena da bi se poboljšali uslovi rada, opremile učionice nastavnim učilima i kompjuterima. Prosperitet svakog društva počiva na obrazovanju, i EPS je zbog toga podržao škole da bi i u malim sredinama, selima i varošicama svaki đak imao dobre uslove za rad i sticanje znanja. Dostignuća svetskog velikana srpskog porekla Nikole Tesle, predstavljena u jedinstvenoj formi u godišnjaku Teslianum Almanah, još jedan je projekat koji se realizuje uz pomoć EPS-a. Almanah se izdaje u dva izdanja, na srpskom i engleskom jeziku, a distribuira se osnovnim i srednjim školama, kao i posebnim ustanovama za obrazovanje dece i mladih na teritoriji Srbije. Zastupljeni su raznovrsni tekstovi iz oblasti razvoja planete Zemlje, energetike i održivog razvoja, a razna naučna dostignuća predstavljena su na način da mladi što više konstruktivno razmišljaju. Tradicionalna je i podrška EPS-a Regionalnom centru talenata „Mihajlo Pupin“ u Pančevu, koji radi sa darovitim učenicima, višestrukim prvacima države i osvajačima nagrada sa raznih takmičenja iz oblasti fizike, matematike i programiranja. Centar organizuje kamp u kome borave učenici koji se pripremaju za takmičenja, smotre i konkurse. Stručna nastavna lica sa posebnom pažnjom usmeravaju učenike koji se ističu u intelektualnom kvalitetu i kreativnosti i čija potreba za saznanjem prevazilazi sadržaje koji im se nude u školama.U godini u kojoj je proslavljeno 140 godina od rođenja Milutina Milankovića i 110 godina od njegovog dolaska na Beogradski univerzitet, Elektroprivreda Srbije je podržala udruženje sa imenom čuvenog naučnika. Osnovano je kao naučno-stručno udruženje sa ciljem da afirmiše život i naučni doprinos Milutina Milankovića. Promovisanje naučnog stvaralaštva, pedagoškog, književnog i inženjerskog delovanja velikana srpske i svetske nauke, kao i nizom raznih programskih aktivnosti, udruženje je ispunilo dug srpskog naroda prema velikom čoveku, naučniku i rodoljubu kakav je bio Milutin Milanković.Putevima kultureElektroprivreda Srbije je prepoznala značaj dokumentarnog filma „Teslin narod“, čiji je jedan od osnovnih ciljeva prikazivanje srpskog naroda kroz priče zaslužnih pojedinaca u pozitivnom svetlu. U filmu su predstavljeni istaknuti Srbi koji su svojim životom i radom u Sjedinjenim Američkim Državama gradili istoriju te zemlje, ali i ostavili značajan trag u nasleđu Srbije. Na čelu sa Nikolom Teslom i Mihajlom Pupinom, u filmu su predstavljeni Volt Bogdanić, trostruki dobitnik Pulicerove nagrade, Gordana Vunjak Novaković, jedina žena članica Njujorške akademije nauka, zatim srpski inženjeri tvorci Apolo programa, kao i znameniti Srbi dobitnici Oskara Američke filmske akademije. Film je već uvršten u arhive vodećih svetskih biblioteka u Vašingtonu, Sankt Peterburgu, Britanskoj biblioteci, Aleksandrijskoj biblioteci u Egiptu, na Harvardu, Kolumbiji, Jejlu, Oksfordu. Akademsko kulturno-umetničko društvo „Španac“ obeležilo je 65 godina rada, i EPS je pružio podršku čuvenom udruženju koje neguje i propagira srpske i balkanske tradicionalne i umetničke vrednosti. Kroz folklorno-umetničku igru, horsku muziku, pozorišnu umetnost i koncertnu izvornu narodnu muziku, AKUD „Španac“ je širom sveta afirmisao autentičnu kulturu našeg podneblja. „Španac“ je dobitnik Uneskovog priznanje za očuvanje svetske kulturne baštine. Efikasna energija očima mladihKao društveno odgovorna kompanija, Elektroprivreda Srbije nastoji da što više promoviše energetsku efikasnost i racionalno korišćenje električne energije. Stoga je EPS podržao udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ u realizaciji projekta „Energetska efikasnost u eko-školama“. Cilj je podizanje svesti učenika i studenata, a posredno i građana, o potrebi očuvanja energije i energetskih resursa. Kroz mrežu eko-škola u Srbiji realizovane su radionice na temu energetske efikasnosti, a u okviru programa „Mladi eko-reporteri“ održano je nacionalno takmičenje na temu „Energetska efikasnost očima mladih eko-reportera“. Mladi su pravili radove u formi videa, članka i fotografije i prikazivali energetsku efikasnost svojim očima. Timski do uspehaŠesti put zaredom, popularna manifestacija „Veslam za svoju školu“ promovisala je sport, zdravi život, druženje i timski rad. Elektroprivreda Srbije podržala je ovu sportsku manifestaciju, inspirisanu maturantima i trenutkom mature, kada oni prestaju da budu deca i ulaze u odraslo doba. Takmičenje se održalo na Adi Ciganliji, a u kvalifikacijama je učestvovalo više od 200 takmičara iz dvadesetak beogradskih gimnazija. Ovogodišnji pobednici su maturanti Sportske gimnazije. 

2019

DIRECT MEDIA United Solutions

Inovativne komunikacije za dobrobit društvaDIRECT MEDIA United Solutions je i u 2019. godini nastavila tradiciju društveno odgovornog poslovanja. Kroz kreiranje marketinških i komunikacijskih projekata koji na inovativan način podržavaju ciljne grupe kojima se obraćaju, ostajemo dosledni našoj misiji da u svetu komunikacija, koji se neprestano menja, iznova nalazimo optimalna rešenja i pomeramo granice izuzetnosti, doprinoseći rastu poslovanja naših partnera, a na dobrobit industrije i društva u celini. Nastavljamo da principe odgovornosti integrišemo u svakodnevno poslovanje. Iniciramo i podržavamo važne društvene akcije i osnažujemo naše partnere i zaposlene da zajedno budemo još odgovorniji Koristeći komunikacijske veštine i znanja zaposlenih za opšte dobro, DIRECT MEDIA United Solutions nastoji da pomogne organizacijama i udruženjima da podignu svest javnosti o važnim društvenim problemima. U pitanju je volonterski angažman naših zaposlenih u mnogobrojnim projektima, gde dobrovoljno ulažu vreme i energiju na pružanje pro bono servisa. Među kampanjama koje smo na taj način podržali, izdvajamo samo neke od onih koje su ostvarile svoje ciljeve, inspirisale na akciju i osvojile prestižne nagrade. To je na prvom mestu „Bitka za bebe“, zatim višegodišnja saradnja sa Udruženjem roditelja dece obolele od raka NURDOR, a poslednja u nizu je kampanja „Čuvaj se“, realizovana u saradnji sa Savezom paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Mi osmišljavamo inovativne načine društvene odgovornosti kreiranjem potpuno novih i drugačijih koncepata podrške, koji uključuju medije i kontent kao glavni alat. Prenosimo znanja koje imamo kroz učešće na svim relevantnim strukovnim konferencijama u regionu i posebne radionice na temu marketinga. Direct Media Academy za NURDORIako je četvrta industrijska revolucija donela uverenje da će tehnologije prevladati, fokus i dalje ostaje na ljudima, njihovim emocijama i vrednostima, dok tehnološka rešenja ubrzano menjaju svet – ali po meri čoveka.  Ovo je poruka desete po redu Direct Media Akademije koja je održana ove godine maju u Madlenijanumu i okupila više od 500 najuticajnijih marketinških i medijskih eksperata iz regije. Marketinški događaj sezone ugostio je predavače svetskog renomea i domaće eksperte iz oblasti brendinga i komunikacija, inovacija i implementacije najnovijih tehnologija u medijima, menadžmenta novog doba i filmske industrije. Svake godine prihod od prodaje kotizacija sa Direct Medija Akademije bude upotrebljen u humanitarne svrhe, a to je bila praksa i ove godine. DIRECT MEDIA United Solutions donirala je, zajedno sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka (NURDOR), dijagnostički aparat u vrednosti od preko milion dinara Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u Beogradu. Savremeni dijagnostički aparat, koji se nalazi na Odeljenju za patologiju, značajno će unaprediti i ubrzati dijagnostičku proceduru za mališane obolele od raka. Od svog osnivanja do danas, DIRECT MEDIA United Solutions pomogla je na desetine humanitarnih udruženja, ali i pojedinaca, porodica, đaka i studenata, kao i mladih sportista koji su bili na počecima karijera, a danas su osvajači zlatnih odličja. MarTech Challenge MarTech Challenge je inicijativa koju je pokrenula DIRECT MEDIA United Solutions u 2019. godini u cilju povezivanja marketinške industrije i inovativnih preduzetnika i osnaživanja startap scene u regionu, a zajedno sa partnerima ICT HUB, Netokracija i Marketing mreža. Kroz mesečna okupljanja startapa iz oblasti marketinga i predstavljanja najboljih primera iz prakse, kako u Srbiji, tako i u svetu, DIRECT MEDIA United Solutions želi pozitivno da utiče na razvoj čitave MarTech zajednice u regiji. U 2019. godini je održano i prvo regionalno takmičenje za sve tehnološke startape osnovane u poslednje dve godine, a koji se bave primenom novih tehnologija u marketingu i komunikacijama (oglašavanje, podaci, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, mediji, društvene mreže). Na takmičenje su mogli da se prijave i timovi koji još uvek nisu osnovali startape, a imaju ili razvijaju ideje ili rešenja u oblasti marketinga. Tri prvoplasirana tima takmičenja MarTech Challenge imala su priliku da se na petom nacionalnom festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2019 predstave članovima žirija i publici, kada je Emitto startap proglašen za najbolji mladi startap u oblasti marketinga. Pobednički tim osvojio je nagradni put na jednu od najatraktivnijih konferencija u oblasti marketinških tehnologija MarTech Conference u Kaliforniji i mentorski program od strane DIRECT MEDIA United Solutions. Očistimo obale! Zaposleni DIRECT MEDIA United Solutions u Podgorici priključili su se obeležavanju Međunarodnog dana čišćenja obala koji je bio održan 21. septembra u Crnoj Gori. Zajedno sa predstavnicima više nevladinih organizacija, Delegacije Evropske unije i drugim ljubiteljima prirode pokupili su oko stotinu kilograma sitnog otpada u topolama pored nikšićkog jezera Krupac. U akciji, koju je organizovala NVO Zero Waste Montenegro u saradnji sa NVO „Naša akcija“ i pod pokroviteljstvom Delegacije EU i EU info centra, učestvovali su predstavnici Ozona, Koalicije za održivi razvoj, čuvari Bukovice, Zete. Ovo nije prva ekološka volonterska aktivnost zaposlenih u DIRECT MEDIA United Solutions u Podgorici. U godini obeležavanja petnaest godina uspešnog poslovanja sistema DIRECT MEDIA United Solutions, zaposleni iz Crne Gore dali su svoj doprinos zajednici kroz doniranje i sadnju 100 sadnica na brdu Gorica. Tada su na omiljenom izletištu Podgoričana nikle nove sadnice čempresa, hrasta crnika, hrasta medunac i crnog jasena koje su posadili naši zaposleni, uz pomoć JU „Zelenilo“ i „Udruženja ljubitelja Gorice“, inače aktivnih učesnika brojnih akcija u cilju očuvanja prirode ovog parka.Prva agencija u regionu sa Family Friendly sertifikatomDIRECT MEDIA United Solutions zvanično je postala Family Friendly kompanija i prva agencija u regionu koja je ispunila sve uslove za prestižni sertifikat Family Friendly Enterprise. Uspešno smo dokazali da je poslovna politika sistema snažno fokusirana na usklađivanje poslovnog i privatnog života naših zaposlenih, a zvanična potvrda odgovornog poslovanja prema zaposlenima podrazumeva i aktivno učešće kompanije u naporima da se, paralelno sa procesom rada, pozitivno utiče i na čitavo društvo. Cilj ovih napora i inicijative je da pre svega ozvaničimo sve ono što godinama radimo na planu brige o ljudima i ulaganja u zadovoljstvo zaposlenih. Dobijanje sertifikata je još jedna potvrda odgovornog poslovanja i korporativne kulture DIRECT MEDIA United Solutions u kojoj se od samog osnivanja neguje porodično – prijateljsko okruženje i u fokus stavlja briga o zaposlenima. Iza uspeha kompanije stoje zaposleni – njihovo zadovoljstvo i lojalnost su od suštinskog značaja za uspešan razvoj i dalji rast kompanije. Doslednom poslovnom politikom i praksom prema zaposlenima, DIRECT MEDIA United Solutions je već dokazala zbog čega je jedan od najpoželjnijih poslodavaca, a uspešno završena Family Friendly sertifikacija je potvrda postojeće politike i njena nadogradnja. Sertifikat predstavlja dugoročnu savetodavnu proceduru, u kojoj se kroz postavljanje i uvođenje posebnih ciljeva i mera fokusiranih na ljude, obezbeđuju bolji uslovi za rad i mogućnost lakšeg i kvalitetnijeg usklađivanja posla i privatnog života zaposlenih.Pro bono podrška organizaciji SOS Dečija sela Srbija Organizacija SOS Dečja sela Srbija je u 2019. godini pokrenula akciju prikupljanja redovnih, mesečnih donacija od građana putem trajnih naloga i/ili direktnih zaduženja tekućeg računa. DIRECT MEDIA United Solutions bila je pro bono komunikacijski partner na ovoj kampanji. Akcija pod nazivom „Koje je boje srce tvoje?“ omogućila je svim pojedincima koji su to želeli, da kontinuirano pomažu deci iz Srbije bez roditeljskog staranja i postaju članovi Kluba zlatno srce. To podrazumeva redovne mesečne donacije uz mogućnost promene iznosa ili prekida članstva, kao i mesečno izveštavanje o aktivnostima SOS Dečijeg sela putem imejla. Povodom Međunarodnog dana SOS Dečijih sela, 25. juna, SOS Dečija sela Srbija organizovala su konferenciju na kojoj su bili predstavljeni rezultati SOS Dečijih sela Srbija, kao i rezultati karijernog Centra „Jaki mladi“, koji je u protekle tri godine pomogao više od 350 mladih koji  su odrasli bez roditeljskog staranja. Pored toga, predstavljen je i projekat YouthCan!, novi program SOS Dečijih sela Srbija, namenjen podršci mladima koji izlaze iz socijalne zaštite.Saradnja sa Fondacijom Novaka ĐokovićaDIRECT MEDIA United Solutions je već četvrtu godinu zaredom strateški partner Fondacije Novaka Đokovića na projektu „Original“, jedinom magazinu namenjenom mladim ljudima u Srbiji. O mladima i njihovoj budućnosti moramo da brinemo na duge staze i verujemo da su kvalitetni sadržaji u medijima važan faktor za ostvarenje tog cilja, razvoja mladih ljudi, njihovih talenata i interesovanja.  To je vrednost koju delimo sa Fondacijom Novaka Đokovića. Magazin „Original“ pokrenut je sa željom da mlade zainteresuje za teme iz oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti, sporta i nauke. Ovaj mesečnik osmišljen je i kao kvalitetan priručnik za uspešno studiranje, ali i za buduće poslovne izazove. On promoviše vrednosti jednog kvalitetnog mladog čoveka koji brine o svojoj budućnosti i budućnosti svoje zemlje, koji je proaktivan – ne čeka da se prilike dogode, već ih sam stvara. U saradnji sa magazinom „Original“ do sada smo učestvovali u nekoliko projekata među kojima je konferencija „Originalni razgovori - HR simulacija“ na kojoj je više od 100 mladih učesnika dobilo jedinstvenu priliku da razgovara sa HR menadžerima 20 vodećih kompanija u zemlji i regionu i sve to sa ciljem da se učesnicima verno dočara proces apliciranja, selekcije i zapošljavanja. Mi stvaramo promene koje želimo da vidimo, angažmanom u našoj industriji i široj zajednici, a kroz upotrebu resursa kojima raspolažemo.