2021

17.12.2021. 12:40

Lideri društvene odgovornosti 2021

Autor: Nova Ekonomija

Fokus na trajne vrednosti

Delta Fondacija je od osnivanja do kraja 2020. godine realizovala 3.960 humanitarnih akcija, u društvenu zajednicu uložila je 39 miliona evra, a pomoć je dobilo 754.124 stanovnika SrbijeNaše selo – primer za oporavak ruralni...

Delta Holding

2021

17.12.2021. 12:40

Delta Fondacija je od osnivanja do kraja 2020. godine realizovala 3.960 humanitarnih akcija, u društvenu zajednicu uložila je 39 miliona evra, a pomoć je dobilo 754.124 stanovnika Srbije

Naše selo – primer za oporavak ruralnih područja

Kako pomoći srpskom selu, koje živi sve teže, sa zastarelom i neefikasnom poljoprivredom, a zapravo i odumire, jer na zemlji ostaju samo stari, dok mladi svoju sreću traže migrirajući iz sela u grad? Mnogi postavljaju ovo pitanje već godinama unazad, ali Delta Holding se sa partnerima dohvatio posla da tu situaciju promeni i da na primeru pokaže kako selo može da radi i da izgleda.

Projekat koji je osmišljen u samoj kompaniji i pokrenut u jesen 2018. godine, nazvan je Naše selo. Za njegov temelj uzet je nedvosmislen zaključak da ono što najviše nedostaje srpskom selu jeste znanje. Poznavanje moderne poljoprivrede, pristup novim tehnologijama i znanje kako da poljoprivredna proizvodnja bude efikasna i profitabilna.

Za start projekta odabrana su dva sela na istoku Srbije, u opštini Zaječar: Mala Jasikova i Dubočane. Za oba je karakterističan mali broj žitelja koji su ostali na selu i poljoprivreda zasnovana na prastarim saznanjima koja su se prenosila sa generacije na generaciju.

Program je podeljen u tri celine: prvu čini edukacija u modernoj proizvodnji, druga je pomoć u finansiranju modernizacije, a treća podrazumeva organizaciju javnog i kulturnog života, koji je važan motiv za ostanak ljudi u svojim domaćinstvima.

„Zatekli smo jako neuređeno stanje, neorganizovano, proizvodnja je bila na veoma primitivnom nivou. Bez obzira na to koliko su oni ostvarivali novčanih sredstava na mesečnom nivou, bilo je evidentno da mogu da ostvare mnogo više“, kaže Dušan Vrućkić, stručnjak za stočarstvo u Delta Agraru, jedan od aktivnih učesnika ovog projekta.

Postignuti rezultati nadmašili su očekivanja. Za meštane su organizovana predavanja o tome kako da održavaju i štite svoje voćnjake; kako da biraju rasu stoke, zašto i kako da menjaju ishranu muznih krava i o svim drugim aspektima uspešne agrarne proizvodnje.

Uz pomoć Erste banke, partnera koji se od početka priključio projektu, obezbeđeni su krediti za meštane koji su želeli da unaprede svoja imanja. Kamate na kredite preuzeo je Delta Agrar, tako da je za njih pozajmica bila beskamatna. Zahvaljujući tome, neki od njih ogradili su voćnjake i zaštitili ih od divljači; drugi su izgradili nove ili obnovili postojeće štale za muzne krave i ovce; treći su proširili stada koza, četvrti napravili farmu koka nosilja…

Ono što je možda najvažnije, meštani u oba sela potpuno su promenili način rada na svojim imanjima. Pojedine porodice odlučile su da ostanu na selu, a posebno ohrabrenje je odluka nekolicine meštana da se vrate na roditeljska imanja koja su ranijih godina napustili. Pogled u budućnost sada je drugačiji.

Kroz brojne akcije pokrenut je i društveni i javni život u ova dva sela. Delta je finansirala i realizovala renoviranje obe seoske škole. Organizovane su novogodišnje priredbe, pozorišne predstave, dečje posete muzejima i arheološkim nalazištima.

„Ja iz sela ne odlazim. Ne bih želela da ostavim svoje selo i svoju kuću i sve ovo što smo stekli, da to ne daj bože nekad zaraste u trnje“, kaže Nevena Joncić koja, zajedno sa ocem, uzgaja muzne krave u selu Mala Jasikova. „I svoju decu vučem ka tome, ja želim da završe škole, da budu dobra deca, dobri đaci, da opet ostanu ovde gde smo mi. Da rade sve to, da nam selo ne ostane pusto, jer bez sela nema ni života.“

Akcija u dva zaječarska sela za Deltu je samo prvi korak u borbi za oporavak ruralnih područja naše zemlje. Već ove godine u projekat Naše selo uključiće se još dva naselja, ovog puta u drugom delu Srbije, u Vojvodini. Sa iskustvom stečenim u prva dva sela, sa energijom koju daje uspeh u prvom delu projekta, kompanija ne krije optimizam da će Naše selo tek pokazati svoju punu snagu i maksimalni doprinos oporavku srpskog sela.

Delta Fondacija

Osnovana 2007. godine, Delta Fondacija je počela da radi kao prva korporativna fondacija na ovim prostorima. Od tada do danas posvećena je realizaciji projekata za pomoć društvenoj zajednici, sa naglaskom na održive, trajne vrednosti, pa i zadužbinarske projekte.

Delta Fondacija već godinama pomaže ranjivim društvenim grupama, ulaže u obrazovanje i kulturu, jača socijalno preduzetništvo, ali pomaže i u slučaju  prirodnih nepogoda i drugih sličnih izazova koji pogađaju naše društvo.

Delta Fondacija je od osnivanja do kraja 2020. godine realizovala 3.960 humanitarnih akcija, u društvenu zajednicu uložila je 39 miliona evra, a pomoć je dobilo 754.124 stanovnika Srbije.

Fond za budućnost

Projekat Fond za budućnost, pokrenut 2006. godine, pomaže deci bez roditeljskog staranja koja su smeštena u socijalne ustanove. Fokus je zapravo na njihovoj pripremi za trenutak kada će napustiti dom, a koji je, kako je pokazala praksa, neuralgična tačka njihovog ulaska u život.

Kroz program polaznici dobijaju socijalne veštine neophodne za uobičajeni život, za razgovor o poslu i očuvanje radnog mesta, za profesionalno usavršavanje i napredovanje. Po završetku programa dobijaju priliku i da se zaposle u Deltinom poslovnom sistemu.

Program traje dve godine i realizuje se u nekoliko faza: konkurs i izbor stipendista, teorijska i praktična obuka, mesečno stipendiranje, dodela sertifikata i zapošljavanje. U okviru programa Fond za budućnost dodeljuju se stipendije učenicima poljoprivrednih škola. Osim stipendije, studentima se pruža prilika da svoja prva profesionalna iskustva u oblasti poljoprivrede steknu upravo na imanjima Delta Agrara. Tokom 2020. godine Delta Fondacija je stipendirala tri studenta.

Treći roditelj

Zaposleni Delta Holdinga u saradnji sa Udruženjem „Putokaz“ iz Novog Sada, već šest godina pomažu očuvanje bioloških porodica koje su u riziku da im deca budu izmeštena u ustanove socijalne zaštite. Reč je o programu Treći roditelj, koji ne samo da pruža podršku jednoj osetljivoj društvenoj grupi, već mobiliše i zaposlene, okupljajući ih oko vrednosti koje dele sa kompanijom i koje zajedno želimo da promovišemo.

Cilj je da se dostigne potpuna funkcionalnost porodica kroz savetodavni rad, podršku u pravnoj i zdravstvenoj zaštiti i zastupanju prava deteta. Takođe, deci se pruža podrška u obrazovanju i sticanju različitih veština kako bi se osiguralo njihovo zdravo odrastanje.

U 2020. godini ukupno 134 zaposlenih brinulo je o 50 dece. Zadatak svakog trećeg roditelja je da tokom godine priprema pakete za decu u skladu sa njihovim željama i potrebama – pred praznike, rođendane i polazak u školu. Deci se finansiraju sportske aktivnosti i druge vannastavne aktivnosti, kao i odlasci na ekskurzije. Kako bi se uspostavila lakša komunikacija sa decom, angažovan je socijalni radnik koji kontinuirano obilazi porodice i pomaže pri prevazilaženju bilo kakvih izazova. 

Povratak zadužbinarstvu

Zadužbinarstvo, kao deo srpske istorije, zamrlo je posle Drugog svetskog rata. Sedamdesetak godina kasnije, Delta je vratila u život ovu tradiciju, prvim dugoročnim projektima koji predstavljaju trajan doprinos boljem životu zajednice. Zadužbinarstvo je zapisano kao strateški cilj Delta Fondacije i kompanija nastavlja da se bavi projektima od trajnog i nacionalnog značaja.

Centar Sunce

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom u Beogradu omogućava da 70 do 80 mladih osoba sa invaliditetom provede dan u organizovanom boravku u kome razvijaju svoje kapacitete – dok roditelji mogu da se posvete svojim obavezama. Radi od septembra 2011. godine.

Centar Iskra

Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u Kragujevcu je mesto za rekreaciju, druženje, trening i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Omogućava smeštaj u četiri apartmanske jedinice, organizaciju obuke, seminara i svih edukativnih događaja. Sadrži zatvorenu salu za trening i otvorene terene za atletiku, boćanje i trening orijentacije osoba sa oštećenim vidom. Predat je na upravljanje gradu Kragujevcu u junu 2016.

Skulptura „Odande Dovde“

Zajedničko delo britanskog vajara Ričarda Dikona i srpskog vajara i profesora Mrđana Bajića. Postavljeno je na pasareli koja povezuje tvrđavu Kalemegdan i Savsko pristanište u Beogradu. Skulptura teška oko 5 tona i visoka 7 metara predstavlja jedinstveni spomenik moderne umetnosti. Imenom, položajem i zajedništvom autora predstavlja simbol spajanja i jedinstva različitih mesta, ljudi i kultura.

Prva solarna elektrana

U 2021. godini sprovedena je revizija energetskih sistema na 20 lokacija. Na osnovu tipa objekta, proizvodnog procesa, i potrošnje energenata procenjeno je da se energetska efikasnost može poboljšati uvođenjem obnovljivih izvora energije i time doprineti smanjenju emisije CO2.

Doneta je odluka da u narednoj godini budu postavljene solarne elektrane na devet objekata. Proizvedena električna energija na solarnim elektranama će se koristiti za sopstvene potrebe datih objekata, što će dovesti do smanjenja potrošnje električne energije za 20-30% sa distributivne mreže. Na ovaj način smanjiće se i emisija CO2. Solarne elektrane biće instalirane isključivo na krovovima objekata, nikako na zemlji, travnatim i obradivim površinama.

U novoj poslovnoj zgradi Delta House, koja je sedište Delta Holdinga, izgrađena je i solarna elektrana snage 80kWp kao prva solarna elektrana u našoj kompaniji.

Zadovoljni zaposleni = dobar poslovni rezultat

Briga o ljudima jedna je od osnovnih vrednosti Delta Holdinga. U skladu sa tim kompanija kontinuirano ulaže u razvoj procedura i korporativne kulture kojima se unapređuje zadovoljstvo zaposlenih, stvara podržavajuća atmosfera za razvoj, inovativnost i kreativnost, uz poštovanje različitosti i drugih potreba zaposlenih.

Upravo u ovom trenutku u toku je veliko istraživanje motivacije i zadovoljstva u celom Delta Holdingu. Dobijeni rezultati biće osnov za unapređenje korporativne kulture i razvijanje employer branding-a, koji je prepoznat kao jedna od ključnih tačaka za razvoj kompanije u narednom periodu.

Podsticajno radno okruženje koje podrazumeva poštovanje ljudskih i radnih prava zaposlenih i otvaranje mogućnosti za njihov lični i profesionalni razvoj, kreirano je sa ciljem da zaposleni budu istinski ispunjeni i zadovoljni svojim radom. Kompanija je nastavila i sa projektima podrške mladima kroz programe zapošljavanja i praksi za studente i srednjoškolce. U 2020. godini posebna pažnja bila je posvećena bezbednosti radnih mesta u uslovima pandemije. Procesi rada bili su organizovani tako da su svi zaposleni čija je priroda posla to dozvoljavala dobili mogućnost da rade od kuće. Istovremeno u poslovnim prostorima primenjene su sve epidemiološke mere za zaštitu zdravlja zaposlenih na radnom mestu i sprečavanje širenja korona virusa u kolektivu.

Osim obaveznog poštovanja aktuelnih zakonskih propisa, u Kompaniji je izgrađena jaka i jasno definisana korporativna kultura, u potpunosti usaglašena sa etičkim principima poslovanja kojima je definisano poštovanje nediskriminatornih principa, ljudskih i radnih prava i pružanje jednakih mogućnosti za razvoj karijere.

Uvek u dobrom društvu

Delta Holding sa zadovoljstvom učestvuje u radu svih organizacija i udruženja koja okupljaju društveno odgovorne kompanije i pojedince. Kao predsedavajući Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji i član UO Foruma za odgovorno poslovanje, zajedno sa kolegama promovišemo ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija i doprinosimo informisanju i aktivaciji ostalih članova.

Svaki zaposleni u kompaniji s ponosom ističe da je zajednica prepoznala našu aktivnost. Za akciju Naše selo dobili smo nagradu Virtus za najinovativniji projekat; pripala nam je Nacionalna nagrada Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje kao i nagrada „Đorđe Vajfert“ za velika preduzeća.

Priznanja su ne samo naš ponos, već i veliki motiv da još energičnije nastavimo u narednom periodu.

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.