2022 Održivost

06.01.2023. 10:54

Mlekara Šabac

Autor: Mlekara Šabac

Mlekara Šabac: Cirkularna ekonomija – nova prilika za društvenu odgovornost

Ulaganja u inovacije i napredne tehnologije u proizvodnji, predstavljaju ne samo trenutni fokus Mlekare Šabac, već i njen strateški plan za održivu budućnost poslovanja, samim tim i za društvenu odgovornost...

Foto: Mlekara Šabac

Mlekara Šabac na tržištu posluje više od 90 godina, tokom kojih je nastojala da unapredi svoju proizvodnju, ali i da neguje svoj odnos prema zajednici stvarajući omiljene proizvodne brendove poput Sirka, A la Kajmaka i Šabačke.

Opredeljenost Mlekare Šabac za očuvanje životne sredine, efikasno upravljanje energijom i zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih, potvrđuje i veliki broj sertifikata koji su usklađeni sa standardima kvaliteta i bezbednosti tržišta na kojima plasira svoje proizvode. Svaki od brendova Mlekare Šabac autentičan je po svom ukusu, a karakteriše ga vrhunski kvalitet i domaće mleko, koje dolazi sa brojnih porodičnih farmi. Sa fokusom na neprestani razvoj i primenjivanje najboljih industrijskih praksi, Mlekara Šabac nastoji da stvara proizvode bez veštačkih boja, aroma, konzervansa i aditiva, u ambalažama koje mogu da se recikliraju.

Značaj društvene odgovornosti

Pod pojmom društvene odgovornosti smatra se interakcija jedne kompanije sa širom zajednicom u kojoj posluje, od svojih zaposlenih, preko saradnika, partnera pa sve do onih koji u toj interakciji na ovaj ili onaj način učestvuju. Ako društvena odgovornost obuhvata društvo, gde onda pripada odgovornost prema životnoj okolini, gde to isto društvo egzistira? Zbog toga se pod društvenom odgovornošću kompanija, sve više ubraja i njen ekološki uticaj, koji ona neretko ima na zajednicu.

Maja Badjin Georgijevic, Rukovodilac korporativnih poslova i komunikacija u Mlekari ŠabacFoto: Mlekara Šabac

Iako se smatra da uspešnost određene kompanije proizlazi iz konstantnog unapređenja proizvodnog procesa, ona je suštinski usredsređena na brigu o životnom okruženju i zajednici u kojoj posluje. Zbog toga, ulaganja u inovacije i napredne tehnologije u proizvodnji, predstavljaju ne samo trenutni fokus Mlekare Šabac, već i njen strateški plan za održivu budućnost poslovanja, samim tim i za društvenu odgovornost. Početkom ove godine ostvarena je saradnja između dve kompanije kroz projekat zajedničkog delovanja na polju zaštite životne sredine i smanjenja karbonskog otiska, kao inovativnijeg pristupa kada je u pitanju mlekarska industrija.

Kako dobri komšijski odnosi doprinose održivom poslovanju

U svim aspektima života i dalje je najdominantniji linearni princip ekonomije, koji podrazumeva iskorišćavanje prirodnih resursa, bez prethodnog promišljanja o njegovoj ponovnoj upotrebi. Ovakav pristup predstavlja krucijalni problem koji suštinski šteti životnoj sredini, a nesumnjivo i zajednici. Cirkularna ekonomija, kao protivteža stoji naspram linearnog, slobodno govoreći sebičnog modela, u okviru kojeg je put od proizvodne trake, preko potrošača do, na kraju, deponije kao završne tačke, jedini kojim putuje prirodni resurs. Prema tome, koncept cirkularne ekonomije mora biti primenljiv na svaku granu industrije, odnosno proizvodnje, uključujući i prehrambenu i konkretno mlekarsku industriju kojoj pripada i Mlekara Šabac.

„Kada radite u prehrambenoj industriji zaista morate imati širu sliku i pre svega usvojiti princip inovativnosti gde ništa, a posebno ne organski otpad, ne sme da se posmatra kao ’otpad’, već kao sirovina koja ima svoju dalju upotrebnu vrednost, i to je zapravo suština cirkularne ekonomije i održivog poslovanja“, izjavila je Maja Bađin Georgijević, rukovodilac korporativnih poslova i komunikacija u Mlekari Šabac.

Kao kompanija čiji proces proizvodnje neprekidno traje, 24 dana u nedelji, 365 dana u godini, količina svih sirovina koje se koriste pri tom procesu mogu umnogome pomoći na polju cirkularne ekonomije i to u vidu iskorišćavanja otpada poput nusproizvoda – što je u slučaju mlečne industrije surutka i permeat. Sa ciljem vrlo jasne relacije „proizvod-otpad-proizvod“ inoviran je proces proizvodnje u kojoj se sirovina ne posmatra više kao otpad, već kao ponovno upotrebljiv produkt. Jedan od takvih inovativnih projekata je i „surutkovod“ koji je izveden u saradnji sa SET Green Technology, kompanijom koja se bavi razvojem i unapređivanjem obnovljivih izvora energije, kao i primenom drugih ekoloških tehnologija u svim sferama privrede i društva.

Zahvaljujući upravo dobroj komunikaciji i komšijskim odnosima, koje za posledicu imaju stvaranje novog rešenja za održivi razvoj i zaštitu životne sredine, Mlekara Šabac i SET Green Technology zajednički će doprineti na ovom polju. Sve je počelo kada je kompanija SET Green Technology izgradila svoje postrojenje, elektranu na biogas odmah do fabrike u Šapcu. Prvi korak nakon sklapanja saradnje bilo je da se izgradi „surutkovod“, odnosno da se ove dve kompanije povežu sistemom podzemnih cevovoda, kako bi Mlekara Šabac svoj organski otpad, permeat i surutku, koji se dobijaju u procesu proizvodnje sira, slala elektrani kao sirovinu, a zauzvrat elektrana treba Mlekari da dostavlja vodenu paru, svoj nuspoizvod. Na ovaj način Mlekara Šabac će čak 16 odsto ukupne mesečne potrebe za električnom i toplotnom energijom generisati nazad od njih, tj. iz prerade sopstvenih nusproizvoda.

Na temu održivog poslovanja, početkom oktobra održan je prvi CSR biznis hub pod sloganom „Oni to rade drugačije“ sa ciljem nesebične razmene znanja i iskustva između kompanija, koje realizuju najznačajnije CSR projekte na domaćem tržištu i lideri su kada je u pitanju održivo poslovanje. Jedna od kompanija učesnica bila je i Mlekara Šabac, koja je predstavila svoj najnoviji projekat „surutkovod“, kao jedan od primera dobre industrijske prakse, kao i održivog uvezivanja različitih industrija u cilju zaštite životne sredine i obnovljivih resursa.

Jaka partnerstva znače jaču mlekaru

Mlekara Šabac poslednjih godina kontinuirano ulaže u razvoj i održivost domaće proizvodnje sirovog mleka, kroz blisku saradnju i podršku proizvođača mleka, dok su neki od njih pouzdani partneri kompanije više od pola veka. Odvajanjem i dodeljivanjem beskamatnih sredstava, Mlekara pomaže farmerima da podignu, obnove ili modernizuju farme savremenijim tehnologijama i opremom, ali i da nabave neophodnu hranu za stoku. Kroz ovaj program, do sada je prošlo skoro 400 farmi.

U toku ove godine, koja je zbog suše i rastom cena najviše pogodila upravo farmere, Mlekara Šabac podržala je Farmu Aleksić, dobavljača Mlekare koji već skoro deceniju isporučuje blizu 2.000 litara mleka dnevno. Porodici Aleksić iz Novog Slankamena, na čelu sa braćom Daliborom i Predragom, omogućena je kupovina 50 priplodnih visokosteonih junica, putem dodeljenih beskamatnih novčanih sredstava koje Mlekara Šabac izdvaja za svoje pouzdane partnere.

Farma braće Aleksić jedna je od mnogih kojima Mlekara pruža podršku. Porodično imanje Zorana Jadranovića iz sela Dobrić kod Šapca, dnevno proizvede do 2.500 litara sirovog mleka i brine o 130 krava, između ostalog i zahvaljujući inovativnom sistemu muže, koji je nabavio uz pomoć Mlekare Šabac. Ovaj modernizovani, zatvoreni sistem muže osigurava ne samo jednostavniji i efikasniji rad, već pre svega dobijanje kvalitetnijeg i bezbednijeg sirovog mleka, gde je smanjen rizik od kvarenja izazvanog ljudskim faktorom.

Kao jedna od najstarijih mlekara na ovom tržištu, koja sarađuje sa više od 700 domaćih proizvođača i dobavljača sirovog mleka, Mlekara Šabac kroz programe podrške nastoji da osigura domaću sirovinu i sačuva domaći kapital. U skladu sa ovim, žig Čuvarkuća dobijen od strane Privredne komore Srbije, na proizvodima Mlekare Šabac potvrđuje ne samo da su oni stvoreni od domaćih resursa, već oslikava i poslovni pravac kompanije, koji podrazumeva razvoj domaće privrede, ali i održivu budućnost srpskih sela i farmi.

Zajednička ekološka akcija

Značaj prepoznavanja politike kompanije, kao i njene misije i vizije od suštinske je važnosti za prosperitet svih segmenata unutar nje. S obzirom na to da već duži niz godina Mlekara Šabac posebnu pažnju posvećuje održivom poslovanju, kao i odgovornom postupanju prema životnoj sredini i široj zajednici u kojoj posluje, velika je sreća imati podršku zaposlenih kada su u pitanju kompanijske vrednosti.

kološka akcija, Ivana Savić i Igor Janković, Sektor Ljudskih resursa i organizacionog razvojaFoto: Mlekara Šabac

U sklopu inicijative za reciklažu i očuvanje zaštite životne sredine, kolege Ivana Savić i Igor Janković iz Odeljena opštih poslova, tačnije iz Sektora ljudskih resursa i organizacionog razvoja, pokrenule su ekološku akciju kojoj su se odazvali zaposleni Mlekare Šabac, prikupivši na taj način više od 60 kg papira za reciklažu, koji je dalje predat „Udruženju inženjera zaštite životne sredine“ iz Novog Sada. Kao mali znak pažnje za celokupni doprinos kolektiva kompanije, Mlekara Šabac zauzvrat je dobila od strane Udruženja sadnicu tuje, koju su zaposleni posadili u krugu fabrike u Šapcu. Ovom akcijom, zaposleni su još jednom pokazali zajedništvo u svom doprinosu za bolju životnu sredinu.

 

Ko su lideri društvene odgovornosti 2022. godine?

 

Osvrt ka unutra

Mlekara Šabac, kao kompanija koja zapošljava oko 350 ljudi, jedan od njenih glavnih ciljeva je upravo dobrobit i razvoj zaposlenih, jer zadovoljni zaposleni znače jaku i uspešnu kompaniju. Briga za zaposlene, unapređenje i zaštita zdravlja, poboljšanje uslova radne sredine i promocija zdravog načina života predstavljaju jedan od glavnih prioriteta za kompaniju.

U okviru programa dobrobiti zaposlenih nastavljeno je sa prošlogodišnjom Kampanjom zdravlja koja obuhvata različite vrste besplatnih preventivnih pregleda za sve zaposlene. Tokom septembra meseca, preko 120 kolega i koleginica obavilo je oftalmološki pregled u našoj fabrici u Šapcu i direkciji u Beogradu. Ovakva inicijativa, kao i njeno proširenje na druge oblasti zdravstvene nege, planirano je da se nastavi i u narednom periodu.

Tradicionalno, Mlekara Šabac sa zadovoljstvom i punim srcem obradovala je decu svojih zaposlenih, koja polaze u prvi razred osnovne škole. Kao i svake godine, kroz prigodne poklone u vidu čestitke, školske torbe i kompletnog školskog pribora, kao i mogućnost odsustva sa posla tog dana, kompanija je podržala roditelje naših đaka prvaka koji su ovog 1. septembra zakoračili u nove izazove.

Za Mlekaru Šabac reč porodica ima posebnu vrednost. Deca mnogih kolega koji su otišli u penziju, danas su takođe deo kompanije. Društveno odgovorno poslovanje i vrednosti na kojima Mlekara Šabac bazira svoj rad predstavljaju neprestani proces napredovanja, usklađen sa potrebama zajednice i šireg društvenog konteksta. Naravno, zaposleni su ti koji stoje iza ovog procesa i svojom posvećenošću, kreativnošću, poštovanjem jedni drugih, poslovnih partnera i kupaca, pokazuju ne samo smelost i strastvenost u poslu koji rade, već i odgovornost prema široj zajednici. Iz tog razloga podrška koju im pružamo predstavlja vrstu zahvalnosti za sve ono što oni znače Mlekari. Jedan od vidova te podrške odnosi se i na roditeljstvo i novčanu pomoć od 50.000 dinara koju Mlekara Šabac dodeljuje za rođenje svakog deteta, u sklopu kompanijskog koncepta benefiti za zaposlene.

Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i pravilima korišćenja sajta.

Sajt je zaštićen pomocu reCaptcha i Google. Google Politika Privatnosti i Google Uslovi Korišćenja su primenjeni.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.